Personregister (B - B)

Efternamnsregister    Ortsregister

- A B - B C - D E - F G - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Y - Ö

Baudou, Johan (-1660)

Baudou, Nicole (-1695) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bauer, Glen () ansedel2.gif

Bauer/Redman, Karin (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bauer/Williams, Suzanne (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bayard, Anna () ansedel2.gif

Bayard, Anna (-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bayard, Henric () ansedel2.gif

de Beau Dromeau, Jeanna (-1687) ansedel2.gif

Beckman, Catharina Maria (1722-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Beckman, Erasmus (-1735) ansedel2.gif

Beliz, Juliana (-1740) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna (1693-1754) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna (1717-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Brita (-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Cecilia (1610-1696) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Elisa (1852-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Elna (1701-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Elna (1706-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Ingar (1752-) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Ingar (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Ingeborg () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Katarina (1817-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Kjersti (1854-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Mätta (Marta) (1856-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Mätta (1760-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Sissa (-1701) ansedel2.gif

Bengtsson Ahlström, Andreas (1862-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson Ahlström, Nils (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson Andersson, Jenny Sigrid (1901-1990) ansedel2.gif

Bengtsson Cederqvist, Karin Vivianne Louise (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson Hellgren, Olof (1675-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Agne Birger (1919-1967) ansedel2.gif

Bengtsson, Anders (1645-)

Bengtsson, Anders (1713-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Anders (1820-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Anders (1858-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Anders Stefan (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Andreas Lars Evert (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Bodil Christina Ingegerd (1956-2006) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Carl Sture (1915-2004) ansedel2.gif

Bengtsson, Gerd Ing-Marie (1945-1985) ansedel2.gif

Bengtsson, Hans (1762-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Jeppa (1716-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Johan Niklas (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Johanna Barbro Maria (1973-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Jöns (-1790) ansedel2.gif

Bengtsson, Jöns (1815-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Karin Lena Viveca (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Lars (1695-1733) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Lars Göran Olof (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Monica Marianne (1959-) ansedel2.gif

Bengtsson, Mårten (1813-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Nils (-1694) ansedel2.gif

Bengtsson, Nils (1719-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Nils (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Olof (1688-1734) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per (1690-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per (1708-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per (1718-1781) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per Lennart (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Ulrika Lisa Johanna (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, () ansedel2.gif

Berg, Catharina Margaretha () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Eric Gustaf () ansedel2.gif ansedel2.gif

Berg, Lars Olof () ansedel2.gif ansedel2.gif

Berger, Johanna (1788-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berger, Jonas (1753-1795) ansedel2.gif

Berger, Maria (1786-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berger, Maria Christina (1783-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berglund, Axel Gunnar (1895-1942) ansedel2.gif

Berglund, C. P. () ansedel2.gif

Berglund, Karl Gustaf (1865-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berglund, Kjell Per-Axel (1936-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berglund, Majken (1920-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergman, Elsa Gustava () ansedel2.gif

Bergren, Katarina () ansedel2.gif

Bergström Wåhlström Tjerneld, Anna Matilda (1896-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström/Lindblom, Anna Greta (1860-1935) ansedel2.gif

Berlin, Elin Gunhild Kristina (1938-) ansedel2.gif

Berns, Michaela Christina (1957-) ansedel2.gif

Bertram Bodin, Hildegard Constantia (1865-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Albertina Emilia (1849-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Bror Leonard (1848-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Carl Vilhelm (1880-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Clara Matilda (1858-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Frans Vilhelm (1840-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Gustaf Teodor (1852-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Israel (1763-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Johan Axel (1838-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Johan Axel (1870-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Johan Peter (1765-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Johan Vilhelm (1804-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Johanna Dorotea (1855-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Josefina Albertina (1850-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Karl Otto (1845-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Kristina Dorotea (1716-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Maria (1753-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Maria Vilhelmina (1835-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Maria Vilhelmina (1864-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Sofia Albertina (1797-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif

Betram S:r, Johan (-1734) ansedel2.gif

Björkelund, Anders (1749-1805) ansedel2.gif

Björkelund, Peter (1786-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björklund, Knut Engelbert (1897-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björklund, Knut Lars Gustaf (1869-1929) ansedel2.gif

Björnsdotter, Margareta () ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomberg, Karl Eric (1898-1984) ansedel2.gif

Boberg, Lars (1929-) ansedel2.gif

Boberg, Leon (2003-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boberg, Maria (1972-) ansedel2.gif

Boberg, Niklas (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Boberg, Viggo (2005-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bojsten Hedborg, Sylvia Helena (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bojsten, Bertil (1923-2010) ansedel2.gif

Bojsten, Stefan Erik (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgström Stamberg, Ida Maria (1877-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgström, Anton William (1875-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgström, Fritz Hjalmar (1873-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgström, Johan Alfred (1870-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgström, Nils (1836-) ansedel2.gif

Botvidsdotter, Brita (-1700) ansedel2.gif

Botvidsdotter, Elisabet Lisken (1774-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif

Botvidsdotter, Karin (1765-1765) ansedel2.gif ansedel2.gif

Botvidsson, Anders (1769-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Botvidsson, Johan (1771-1775) ansedel2.gif ansedel2.gif

Botvidsson, Tyres (1766-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

de Bouvenge, Nicolas (-1650)

Bouvin, Annika (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Catrina (1681-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Clas (1675-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Hindrich (1693-1715) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Jacob (1690-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Jens (1678-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Johan (Jean) (1614-1677) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Johan (1670-1735) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Maria (1684-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Maria (1718-1765) ansedel2.gif

Bouvin, Michel (1643-1720) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Michel (1680-1722) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boven, Margareta (1646-1722) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boven, Maria (1648-1713) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boven, Michel (1642-1720) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boven, Toussaint (1650-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boveng, Katarina (1665-1719) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovin, Anna (1668-1708) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovin, Anna (1695-1754) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovin, Antonius (1699-1736) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovin, Claes (1659-1736) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovin, Colas (1704-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovin, Elisabet (1692-1741) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovin, Jacob (1662-1704) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovin, Jacob (1701-1763) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovin, Jean (1697-1746) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovin, Marita (1690-1760) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovin, Pier (1652-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovine, Johan (1614-1677) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brimmer, Anna Catharina (-1803) ansedel2.gif

Brolin, Stina Lotta (1818-1849) ansedel2.gif

Broomé, Daniel (1664-1696) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broomé, Thomas (-1679) ansedel2.gif

Broomé, Ursula Maria (1692-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broström, () ansedel2.gif

Bråfwidsson, Folke (-1724) ansedel2.gif

Bäckman, Brita Catharina (1766-) ansedel2.gif

Böller Tomsson, Nils ()

Böös Ivarsson, Kerstin Ingegerd (1950-) ansedel2.gif

- A B - B C - D E - F G - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Y - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2020-05-15 med hjälp av Disgen version 2018.