Personregister (C - D)

Efternamnsregister    Ortsregister

- A B - B C - D E - F G - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Y - Ö

Carlberg, Anna (1705-1765) ansedel2.gif

Carlsdotter Köhler, Anna Greta (1804-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter Westerlund, Johanna Gustafva (1856-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Brita (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Eva Stina (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Karin (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maja Lena (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sofia (1824-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Stina (1761-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Pipare, Pär (1750-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Peter (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1744-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan (1820-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Gustaf (1801-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jonas Fredrik (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Måns ()

Carlsson, Nicolas (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Sven () ansedel2.gif

Carlsson, Sven Oswald () ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Tilda Lovisa (1866-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Casparsson Wijkman, Anders (1755-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Cederquist, Hans () ansedel2.gif

Chevais, Guillaume () ansedel2.gif

Chevais, Maria () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clausdotter, Kirstina (1677-1707) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Clemedtdotter, Marna () ansedel2.gif

Couvreau, Anna (1588-1683) ansedel2.gif

Dahlberg, () ansedel2.gif

Dahlberg, Catharina Charlotta (1813-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahlberg, Ernst Einar Algot (1924-1989) ansedel2.gif

Dahlberg, Sven () ansedel2.gif

Dahlgren/Dandanell, Anna Virginia (1901-1972) ansedel2.gif

Dahrné, Björn Arne (1939-) ansedel2.gif

Dahrné, Carl Johan (1973-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dahrné, Per Arne (1968-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell Andersson, Sigrid Constance (1918-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell Bojsten, Irma Constance (1922-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell Löf, August Vilhelm (1842-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Anna Kristina (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Barbro () ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Carl Edvard (1892-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Carl Henric (1802-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Carl Magnus (1967-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Carl-Olov Robert (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Charlotta Helena (1856-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Christoffer (1807-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Christopher (1671-1748) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Christopher (1769-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Claes (-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Colas (Claes) (-1697)

Dandanell, Colas Clas (1640-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Elsa Helena (1894-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Ester Maria (1889-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Henric (1716-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Henrik (1749-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Hubert (1752-1754) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Hugo Carl (2002-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Ingrid Lilli-Ann (1946-) ansedel2.gif

Dandanell, Johan (-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Johan Eric (1835-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Johanna (1689-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Johanna (1720-1720) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Johanna (1745-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Josefin Anna (1998-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Karl Henrik (1799-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Karl Johan (1861-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Kornelia (1724-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Maja Lotta Maria Charlotta (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Margareta (-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Margareta (1713-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Michel (-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Michel (1630-1673) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Michel (1711-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Märta Amalia (1925-2014) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Märta Birgitta Constance (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Nicolas Clas (1583-1683) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Noak (1680-1756) ansedel2.gif

Dandanell, Noe () ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Per Edvard (1867-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Robert Petrus (1900-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Samuel (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell/Bauer/Walker, Eva (1936-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell/Åström, Inga-Britt Helena (1920-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandenell, Anna Maria (1832-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandenell, Karl Henrik (1826-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandenell, Kristina Charlotta (1829-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandenell, Per Gustaf (1838-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter Lange, Johanna (-1693) ansedel2.gif

Danielsdotter, Elin (1750-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Helena (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsdotter, Kjerstin (-1795) ansedel2.gif

Danielsdotter, Lovisa (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson Ringel, Daniel (1740-1789) ansedel2.gif

Danielsson, Anders (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Andreas (1820-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Joel (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Johan Leonard (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Lars Johan () ansedel2.gif

Danielsson, Olof (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Petter Gustaf (1818-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg Hedman, Maria Amalia (1839-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg Åström, Eugenia Jenny Magdalena (1832-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg, Anna Mathilda (1827-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg, Emma Dorothea (1834-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg, Gustav Edvard (1836-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg, Lars Petter (1803-1848) ansedel2.gif

Djuberg, Pehr Theodor (1830-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dommer Ljung, Annika (1953-) ansedel2.gif

Douhan, Johan (1582-1657)

Douhan, Priset (-1691) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dubois, Marta (-1695) ansedel2.gif

Dubois, Martha () ansedel2.gif

Däumichen, Andreas Per Günter (1981-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Däumichen, Björn Max Gunnar (1972-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Däumichen, Gunter Max Willy Ferdinand (1918-2000) ansedel2.gif

Däumichen, Henrik Max Gunnar (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Däumichen, Jens Fredrik (1974-) ansedel2.gif

Däumichen, Lena Christina (1946-) ansedel2.gif

Däumichen, Per-Gunnar Reinhold (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Däumichen, Sara Helena Christina (1976-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

- A B - B C - D E - F G - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Y - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2020-05-15 med hjälp av Disgen version 2018.