Personregister (E - G)

Efternamnsregister    Ortsregister

- A B - B C - D E - G H - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Z - Ö

Ekdahl Johansson, Ruth Olga Maria (1898-1994) ansedel2.gif

Ekorn, Beata (1748-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Carl (1742-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Carolina (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Catharina Margareta (1738-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Charlotta (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Christina (1743-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Christina (1792-1846) ansedel2.gif

Ekorn, Christina Charlotta () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Friedrich (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Georg (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Johan (1698-1742) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Johan Ulric () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Johannes (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Jöran () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Jöran () ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Lars (1704-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Lars (1741-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Margareta () ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Maria (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Pehr Gustaf () ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Petter (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Vilhelmina Charlotta (1804-1848) ansedel2.gif

Eliasson, Jonas Fredrik (1826-1891) ansedel2.gif

Eliasson, Svante Emanuel (1887-1962) ansedel2.gif

Eliasson, Svante Emanuel (1911-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Svea Sofia Maria (1908-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Sven Lorentz (1913-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ellström, Maria Lisa (1832-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström Hoffman, Anna-Britt Margareta (1926-) ansedel2.gif

Engström, Anna (1748-1814) ansedel2.gif

Enqvist, Anna Stina (1777-1830) ansedel2.gif

Entell, Alfred Helgot (1919-2005) ansedel2.gif

Entell, Ann Solveig (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Entell, Elinor Cecilia (1985-) ansedel2.gif

Entell, Hans Lennart (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Entell, Magdalena (1977-) ansedel2.gif

Erengren Bertram, Maja Stina (1830-1911) ansedel2.gif

Ericksdotter Bolin Wåhlström, Maria Margareta (1755-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Ingfred (-1666) ansedel2.gif

Eriksdotter, Karin (-1675) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Katarina (-1718) ansedel2.gif

Eriksson Segerberg, Adam (1688-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Segerberg, Staffan (1630-1683) ansedel2.gif

Eriksson Sehlberg, Mathilda Charlotta (1837-1885) ansedel2.gif

Eriksson, Jöns (1725-1796) ansedel2.gif

Erlandsdotter, Anna (1702-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsdotter, Bengta (1703-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsdotter, Elna () ansedel2.gif

Erlandsdotter, Karna (1702-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsdotter, Marna (1704-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsson, Jöns (1698-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsson, Nils (1691-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsson, Pål () ansedel2.gif

Ersdotter, Lisa () ansedel2.gif

Ersson, Anders (-1814) ansedel2.gif

Ersson, Mats () ansedel2.gif

Eskelsson, Anders (1713-1779) ansedel2.gif

Ewert, Anna Sabina (1980-) ansedel2.gif

Fernström, Anders (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Anna Brita (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Katarina Magdalena (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Mats () ansedel2.gif

Fernström, Mats (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Flink, Anna-Greta (1911-2004) ansedel2.gif

Flisberg, Cornelia (-1697) ansedel2.gif

Flodberg Palmblad, Anna Josefina Charlotta (1923-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Flodberg, Carl August (1848-1933) ansedel2.gif

Flodberg, Carl Johan (1880-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Flodberg, Ester (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Flodberg, Josef Daniel Efraim (1885-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesdotter, Ingrid (1771-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesdotter, Sigrid (1766-1785) ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesdotter, Sigrid (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesson, Anders (1781-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesson, Lars (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesson, Peter (1773-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsström Olander, Irma Margareta (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsström, Arne Verner Charles (1911-1995) ansedel2.gif

Forsström, Ulla Kristina (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Francois, Anton (1602-1661) ansedel2.gif ansedel2.gif

Francois, Elisabeth (-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frenck Funck, Ingrid Katarina (Kajsa*) (1723-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Friis, G A () ansedel2.gif

Fränkel Johansson, Viktor Emanuel (1879-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fröstensdotter, () ansedel2.gif

Gabrielsdotter Forsberg, Maria (-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gahn, Elisabet () ansedel2.gif

Gardell, Eva Nanny Louise (1991-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gardell, Nils Philip Julius (1986-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gardell, Sven Peter Albert (1947-) ansedel2.gif

Gauffin, Anna () ansedel2.gif

Gavelholm Gavelström, Catarina Eliasdotter (-1772) ansedel2.gif

Georgsson Bengtsson, Elna Ann-Gret (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Georgsson, Bengt Åke Georg (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gilesdotter Dromeau Lemoine, Johanna (1614-1687) ansedel2.gif

Gisesson Stålboge, Jöns (1745-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Goffeng, Maria (-1742) ansedel2.gif

Graf, () ansedel2.gif

Granström Lindberg, Evy Anette Maria (1928-) ansedel2.gif

Grip Hammersta Af Nilsdotter, Kerstin () ansedel2.gif

Guillaume, Barbro (1658-1708) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Claes () ansedel2.gif

Guillaume, Frans (1678-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Henrik (-1689) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Israel (-1657) ansedel2.gif

Guillaume, Israel (1688-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Jeanna Johanna (1688-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Johan (1650-1694) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Johan (1685-1705) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Katarina (1680-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Katarina (1682-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Louis (-1684) ansedel2.gif

Guillaume, Louis (1684-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Maria (1683-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Michel (1613-1678) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Michel (1676-1744) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Michel (1707-1765) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Michel (1731-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Michel (1744-1787) ansedel2.gif

Guillaume, Märta Charlotta (1766-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Tossaint (1580-1657)

Guilliame, Anders (1733-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Anna (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Claes (1658-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Frans (1712-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Gottfrid (1669-1731) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Henrik (1715-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Johan (1701-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Johan (1710-1736) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Katarina (1674-1719) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Klas (1725-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Margareta (1719-1719) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Maria (1702-1706) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Maria (1717-1735) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Marta (-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Marta (1704-1704) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Marta (1705-1706) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Marta (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Mattias (1659-1703) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Michael (1661-1661) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Michel (1662-1705) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarsson, Anders (-1722)

Gustafsson, Birgit Margareta (1917-2004) ansedel2.gif

Gustafsson, Katarina Elisabeth (1961-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Adam (-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Adam (1640-1713) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Anders ()

Gäfvert, Catharina (1668-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Claes (-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Henrik (1680-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Jacob (1674-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Johan (-1702) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Maria (1684-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Matthias (1672-1720) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göransdotter, Kerstina (1696-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

- A B - B C - D E - G H - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Z - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-02-26 med hjälp av Disgen version 2018.