Personregister (E - F)

Efternamnsregister    Ortsregister

- A B - B C - D E - F G - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Y - Ö

Ekdahl Johansson, Ruth Olga Maria (1898-1994) ansedel2.gif

Ekholm, Per August (1833-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Beata (1748-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Carl (1742-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Carolina (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Catharina Margareta (1738-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Charlotta (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Christina (1743-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Christina (1792-1846) ansedel2.gif

Ekorn, Christina Charlotta () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Friedrich (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Georg (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Johan (1698-1742) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Johan Ulric () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Johannes (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Jöran () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Jöran () ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Lars (1704-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Lars (1741-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Margareta () ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Maria (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Pehr Gustaf () ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Petter (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström Nilsson, Eva Christina (1807-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Andreas (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Carl Gustaf (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Johan Fredrik (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Johanna Sofia (1812-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Per Olof (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Per Petter (1764-) ansedel2.gif

Ekström, Wilhelmina Charlotta Maria (1804-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Jonas Fredrik (1826-1891) ansedel2.gif

Eliasson, Svante Emanuel (1887-1962) ansedel2.gif

Eliasson, Svante Emanuel (1911-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Svea Sofia Maria (1908-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Sven Lorentz (1913-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Engström Hoffman, Anna-Britt Margareta (1926-) ansedel2.gif

Engström, Anna (1748-1814) ansedel2.gif

Engström, Ejnar Alfred Lennart (1920-1991) ansedel2.gif

Enqvist, Anna Stina (1777-1830) ansedel2.gif

Entell, Alfred Helgot (1919-2005) ansedel2.gif

Entell, Ann Solveig (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Entell, Elinor Cecilia (1985-) ansedel2.gif

Entell, Hans Lennart (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Entell, Magdalena (1977-) ansedel2.gif

Erengren Bertram, Maja Stina (1830-1911) ansedel2.gif

Ericksdotter Bolin, Maria Margareta (1755-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Ingfred (-1666) ansedel2.gif

Eriksdotter, Karin (-1675) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Katarina (-1718) ansedel2.gif

Eriksdotter, Katarina (1702-1767) ansedel2.gif

Eriksson Segerberg, Adam (1688-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Segerberg, Staffan (1630-1683) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Sehlberg, Mathilda Charlotta (1837-1885) ansedel2.gif

Eriksson, Bengt (-1699) ansedel2.gif

Eriksson, Björn Gustaf (1947-) ansedel2.gif

Eriksson, Daniel (1720-)

Eriksson, Eva (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Hans Pontus (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, John Emanuel () ansedel2.gif

Eriksson, Jöns (1725-1796) ansedel2.gif

Eriksson, Maud Kristina (1969-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsdotter, Anna (1702-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsdotter, Bengta (1703-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsdotter, Elna () ansedel2.gif

Erlandsdotter, Karna (1702-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsdotter, Marna (1704-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsson, Jöns (1698-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsson, Nils (1691-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsson, Pål () ansedel2.gif

Ersdotter, Lisa () ansedel2.gif

Ersdotter, Maria (-1751) ansedel2.gif

Ersson Sellberg, Eric () ansedel2.gif

Ersson, Anders (-1814) ansedel2.gif

Ersson, Mats () ansedel2.gif

Ersson, Per (1677-1754) ansedel2.gif

Ersson, Per (1735-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eskelsson, Anders (1713-1779) ansedel2.gif

Ewert, Anna Sabina (1980-) ansedel2.gif

Fast, Johan (1630-1678)

Fast, Kristina () ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Anders (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Anna Brita (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Katarina Magdalena (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Mats () ansedel2.gif

Fernström, Mats (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Filipsdotter, Ingrid (-1710) ansedel2.gif

Flink, Anna-Greta (1911-2004) ansedel2.gif

Flisberg, Cornelia (-1697) ansedel2.gif

Flodberg Palmblad, Anna Josefina Charlotta (1923-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Flodberg, Carl August (1848-1933) ansedel2.gif

Flodberg, Carl Johan (1880-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Flodberg, Ester (1893-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Flodberg, Josef Daniel Efraim (1885-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Flygare, Knut Eugen (1893-1970) ansedel2.gif

Folkesdotter, Ingrid (1770-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesdotter, Sigrid (-1741) ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesdotter, Sigrid (1765-1785) ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesdotter, Sigrid (1787-1834) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesson, Anders (1781-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesson, Lars (1776-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesson, Lars (1778-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesson, Per (1768-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif

Folkesson, Peter (1773-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsström Olander, Irma Margareta (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsström, Arne Verner Charles (1911-1995) ansedel2.gif

Forsström, Ulla Kristina (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Francois, Anton (1602-1661) ansedel2.gif ansedel2.gif

Francois, Elisabeth (1632-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frenck Funck, Ingrid Katarina Kajsa (1723-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Friis, G A () ansedel2.gif

Fränkel Johansson, Viktor Emanuel (1879-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fröstensdotter, () ansedel2.gif

Funk, Anna Maria (-1706) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Funk, Simon (-1690) ansedel2.gif

- A B - B C - D E - F G - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Y - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2020-05-15 med hjälp av Disgen version 2018.