Personregister (H - H)

Efternamnsregister    Ortsregister

- A B - B C - D E - G H - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Z - Ö

Haag Dandanell, Astrid Christina (1967-) ansedel2.gif

Haagensen, Jens (1570-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hagdahl, Karl Axel (1886-1963) ansedel2.gif

Haglund, Bo Gustav (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Brita Margareta (1922-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Carl Johan (John) (1876-1944) ansedel2.gif

Haglund, Hans Olov (1957-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Inga Elisabet (1915-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Ingrid Eva (1927-) ansedel2.gif

Haglund, Lars Erik (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Lars Gösta (1918-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Siv Elisabet (1920-) ansedel2.gif

Haglund, Sven Eric (1926-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Sven Gunnar (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Sven Nikolaus (1884-1951) ansedel2.gif

Haglund, Sven Sigurd (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hallenia, Maria Christina (1745-1776) ansedel2.gif

Hallin, Sofie (1989-) ansedel2.gif

Hansdotter Köhler, Anna (1679-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter Köhler, Brita (1668-1738) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter Roth, Elna (1807-1887) ansedel2.gif

Hansdotter Thim, Elisabeth (1684-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1742-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1754-1807) ansedel2.gif

Hansdotter, Elna ()

Hansdotter, Gyrel (1645-1700) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Ingeborg (-1685)

Hansdotter, Karna (1661-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Maria (1866-) ansedel2.gif

Hansdotter, Sissa (-1731) ansedel2.gif

Hanson Haglund Reini, Ethel (1913-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Bolm-Hök, Jonas (1713-1793) ansedel2.gif

Hansson Köhler, Anders (1670-1743) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Anders (1736-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Hans (1667-1667) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Hans (1672-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Johan (1676-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Kristian (1674-1749) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Olof (1738-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Spennare, Peder Pehr (1713-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Anna (1833-1875) ansedel2.gif

Hansson, Ella Maj-Britt (1937-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Ingela Britt-Marie (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Jan Erik Ingmar (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Joel Evald (1925-2009) ansedel2.gif

Hansson, Lars () ansedel2.gif

Hansson, Lars (1854-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Mauritz (1871-1953) ansedel2.gif

Hansson, Nils (1741-1741) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Sigbritt Ingegärd (1943-) ansedel2.gif

Hansson, Sven Erik (1906-1980) ansedel2.gif

Hedborg, Dan Johan (1957-) ansedel2.gif

Hedborg, Erik Oskar (1989-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedborg, Johan Gustav (1993-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedborg, Julia Helena (1987-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hellman, Ulrika Eleonora (1721-1797) ansedel2.gif

Hemmingsdotter, Britta (1610-1695) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksdotter Spångberg, Maria (1719-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksdotter Spångberg, Stina (1728-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson Spångberg, Anders (1721-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson Spångberg, Johan (1725-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson Sågström, Johan (1730-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson, Henrik (-1768) ansedel2.gif

Hillborg/Limnell, Vanda Raulina (1894-1938) ansedel2.gif

Hillgren Tapper, Catharina (1798-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Anders (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Anna Stina (1802-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Carl Daniel (1806-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Catharina (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Eric (1795-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Jan Erik (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Maja Brita Inga (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindersson, Anund (-1621)

Hindersson, Hindrich () ansedel2.gif

Hindrickson Sehlberg, Nils (1650-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson, Anders (-1715)

Hoffman Ahlberg, Karin Margareta Constantia (1927-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hoffman, Erik Gunnar (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hoffman, Lena Erika Constantia (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hoffman, Sven Erik Robert (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hoffmann, Robert Fredrik Vilhelm (1896-1977) ansedel2.gif

Holgersdotter, Anna (1735-1735) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersdotter, Anna (1738-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersdotter, Elna (1732-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersdotter, Gunnel (1746-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersdotter, Ingeborg (1726-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersdotter, Ingeborg (1727-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersdotter, Karna (1741-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersson, Jöns (1728-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersson, Nils (1739-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersson, Nils (1743-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersson, Paul (1730-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersson, Åke (1731-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersson, Åke (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm Andersson, Elisabeth (1795-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Andreas (1669-1741) ansedel2.gif

Holm, Anna Elvira (1886-1981) ansedel2.gif

Holm, Carl (1753-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Carl Magnus (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Christina (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Christopher (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Elisabeth (1715-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Elna Sophia (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Erik (1749-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Estrid (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Greta (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Gustav (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Johan Gabriel (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Maria (1742-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Mathias (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Petter (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg Dandanell, Ebba Lovisa Ingrid (1998-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg Dandanell, Nils Olov Melker (2011-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg Dandanell, Tuva Elisabeth Nelly (2004-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmberg, Nils Joaquin Andreas (1970-) ansedel2.gif

Holmgren, Greta Stina (1840-1911) ansedel2.gif

Holmstedt, Kristina Katarina (1800-) ansedel2.gif

Håkansdotter, Bengta (-1702) ansedel2.gif

Håkansdotter, Cajsa () ansedel2.gif

Håkansdotter, Cajsa Lena (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansdotter, Karin (1758-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansdotter, Kjerstin (1749-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansdotter, Marna (-1720) ansedel2.gif

Håkansson, Jonas (1752-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansson, Jonas (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansson, Karl (1610-1672) ansedel2.gif

Håkansson, Nils (1698-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Häggqvist, Björn Erik Göran (1959-) ansedel2.gif

Häggqvist, Hanna Maria Linn (2000-) ansedel2.gif ansedel2.gif

- A B - B C - D E - G H - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Z - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2019-02-26 med hjälp av Disgen version 2018.