Personregister (I - J)

Efternamnsregister    Ortsregister

- A B - B C - D E - F G - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Y - Ö

Ingemansdotter, Hanna Anna (1697-1747) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ingesson, Per (-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Isaksdotter, Ingegärd (-1734) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Isaksson, Karin Elisabet (1908-1980) ansedel2.gif

Isfeldt, Gusten Theodor (1994-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Isfeldt, Ingvar Roland (1947-) ansedel2.gif

Isfeldt, Veronica () ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsdotter, Kerstin () ansedel2.gif

Israelsdotter, Stina Cajsa (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Israelsson, Carl () ansedel2.gif

Israelsson, Per () ansedel2.gif

Ivarsson, Bengt William (1945-2016) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ivarsson, Ivar William (1921-) ansedel2.gif

Ivarsson, Kjell Arnold (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ivarsson, Marie Charlotte (1975-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ivarsson, Patrik William (1977-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter Rospigg, Brita (-1700) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Hanna (1686-1744) ansedel2.gif

Jacobsdotter, Ingeborg (1757-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Ingrid (1755-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Kerstin (1752-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Maria Maja (1746-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Sara (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Ursula (1640-1689) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Claus (1650-1715) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Jöns (1748-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Maurits (1744-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jaensson, Jöns (1798-) ansedel2.gif

Jakobsdotter, Anna (1742-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsdotter, Maria (-1666) ansedel2.gif

Jakobsdotter, Maria (1625-1684) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsdotter, Ursula () ansedel2.gif

Jakobsson Nilsson, Elsy Britta Ingegärd (1925-2014) ansedel2.gif

Jakobsson, Gunhild Sofia (1903-1991) ansedel2.gif

Jakobsson, Mauritz (1685-1758) ansedel2.gif

Jakobsson, Nils (1764-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter Bertram, Brita Elisabet Lisa (1815-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter Ellström, Cajsa (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter Ellström, Lisa (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter Ellström, Maja (1800-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter Ellström, Maja (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter Ellström, Stina (1806-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter Wallin, Maria Johanna (1851-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Anna () ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1770-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Carin (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Greta Margareta (1751-1817) ansedel2.gif

Jansdotter, Greta Stina (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Johanna (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Ellström, Nils (1803-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Rydholm, Augusta Alfrida (1845-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Hillevi Maria (1891-1970) ansedel2.gif

Jansson, Jan (1750-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan (1778-1811) ansedel2.gif

Jansson, Jan Anders () ansedel2.gif

Jansson, Jan Erik (1809-) ansedel2.gif

Jansson, Johan (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Lorentz (1676-1737) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jensdotter, Bente (-1677) ansedel2.gif

Jensen Arsenius, Jens (1606-1692) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jensen, Hans (-1675) ansedel2.gif

Jensen, Truls (1600-1671) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppasdotter, Elsa () ansedel2.gif

Jeppsdotter, Anna (1835-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsdotter, Anna (1875-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsdotter, Bengta (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsdotter, Getrud (1800-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsdotter, Karna (1692-1768) ansedel2.gif

Jeppson, Johanna (1866-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson Andersson, Wanda Rut Linnea (1912-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson Hägg, Anna Ingeborg (1901-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson Jönsson, Frida Ingeborg (1900-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson Lundgren, Hilda Erica (1906-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson Nilsson, Inez Amalia (1894-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson Svensson, Gerda Maria (1897-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson Wessholm, Bernhard (1884-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Andreas (1894-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Anna Vilhelmina (1896-1975) ansedel2.gif

Jeppsson, Einar Hilding (1903-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Gunnar Mauritz (1905-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Gösta Arnold (1899-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Henning Sigvard (1907-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Hilda Elvira (1891-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Jeppa (1850-1917) ansedel2.gif

Jeppsson, Johan Alfred (1890-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Johannes (1878-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Jöns (1868-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Knut Lennart Valter (1938-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Maria (1887-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Mats (1670-1734) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Oskar Gottfrid (1897-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Per (1870-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Per Albert (1881-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Tage Manfred Julius (1910-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jerring, Alf Erik Magnus (1939-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jerring, Ellen Anna Cecilia (1946-) ansedel2.gif

Jerring, Helena Viktoria Leontine (1915-2003) ansedel2.gif

Jerring, Nils Erik Alfred (1903-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jerring, Nils Jan Teodor (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jerring, Sven Alfred Teodor (1895-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jerring, Sven Erik Joakim (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesén Hoffman Wandel, Karin (1919-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter Bertram Vidström, Maria (1721-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter Eliasson, Greta Sophia (1823-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter Svensson, Ingeborg (1706-1792) ansedel2.gif

Johansdotter, Barbro () ansedel2.gif

Johansdotter, Brita (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Brita (1761-) ansedel2.gif

Johansdotter, Emma Johanna (1855-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Karin (-1694) ansedel2.gif

Johansdotter, Kerstin () ansedel2.gif

Johansdotter, Maria () ansedel2.gif

Johansdotter, Mathilda (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Mathilda (1849-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Bertram, Israel (1714-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Bertram, Jeremias (1726-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Bertram, Johan (1685-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Bertram, Johan (1713-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Bertram, Peter (1723-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Flodberg, Anna Matilda (1877-1946) ansedel2.gif

Johansson Franchel, Olga Fredrika Adelina (1880-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Kågelius, Rikard Gerhard Erland (1915-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Lund, Britta Ingeborg (1921-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Lundin, Hulda Christina (1866-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Spångberg, Henrik (1761-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Strömberg, Jan ()

Johansson, Amanda (1868-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders Johan (1830-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Ann-Marie Inger (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anna Augusta (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Aron Ferdinand (1825-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Aron Ferdinand (1832-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Arvid Gerhard Valdemar (1883-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Berit Irene (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Bo Arnold (1950-) ansedel2.gif

Johansson, Britt-Marie Elisabeth (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl Adolf (1862-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl Fredrik (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl Johan (1864-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl Vilhelm (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Edla Elida (1892-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Elna Edit Elisabet (1906-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Elof Efraim Emanuel (1904-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Elsa Emilia (1894-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Emma (1862-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Estrid Eufenia (1903-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Evelina Linnéa (1901-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Frans Alfred (1841-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Frans Edvin (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Franz Elof (1858-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustaf Edvard (1869-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustav Wilhelm (1839-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Hans Gustav (1923-) ansedel2.gif

Johansson, Jan Petter () ansedel2.gif

Johansson, Janne Peter (1858-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Joel Gottfrid (1871-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Johannes (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Jonas (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Jonas Gottfrid (1868-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Ferdinand (1863-1938) ansedel2.gif

Johansson, Karl Ferdinand (1908-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Kjell Otto (1932-) ansedel2.gif

Johansson, Lars Julius (1933-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Maj (1925-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Nils ()

Johansson, Nils Julius (1895-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Pehr August (1852-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Pehr Axel Victor (1860-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Pehr Elof (1859-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Rut Astrid (1910-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Signe Eulalia (1896-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Siri Magdalena Elvira (1885-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson/Limnell, Hilda Serenia Viktoria (1882-1971) ansedel2.gif

Johnsson, Sigrid Elisabet (1920-1994) ansedel2.gif

Jonasdotter Ekman, Greta () ansedel2.gif

Jonasdotter Holm, Anna Margreta Greta (1756-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Ingri Maria (1739-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Kerstin () ansedel2.gif

Jonasson Ellström, Nils (1725-1798) ansedel2.gif

Jonasson Holm, Andreas (1746-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonnsdotter, Elna () ansedel2.gif

Jonsdotter Ellström, Kerstin (1837-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter Ellström, Stina Kajsa (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Brita Stina (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Cajsa (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Catharina (1778-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Elin () ansedel2.gif

Jonsdotter, Ingeborg (1773-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Ingrid (-1740) ansedel2.gif

Jonsdotter, Karin (1724-) ansedel2.gif

Jonsdotter, Kerstin (1715-1772) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Lena Stina (1832-) ansedel2.gif

Jonsdotter, Lovisa (1841-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Maja (1754-1805) ansedel2.gif

Jonsdotter, Maja Lisa (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Maria Lisa (1832-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Märta Lisa (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Sara Lisa (1795-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Stina (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Stina Cajsa (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ekorn, Kristoffer (1663-1725) ansedel2.gif

Jonsson Ellström, Gustaf (1839-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ellström, Jan (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ellström, Jon (1822-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ellström, Nils (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ellström, Olof (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ellström, Petter (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Olsson, Sissa (1600-) ansedel2.gif

Jonsson Runn, Johan (1825-1896) ansedel2.gif

Jonsson, Alfred (1864-1954) ansedel2.gif

Jonsson, Björn ()

Jonsson, Carl (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Gertrud (1657-1737) ansedel2.gif

Jonsson, Håkan (1724-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Johannes (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jon (1796-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jonas (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jonas (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Måns (1741-1794) ansedel2.gif

Jonsson, Måns (1793-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Nils (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Olaus (1804-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Olof (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Oluff () ansedel2.gif

Jonsson, Peter (1799-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Sören (1668-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jädervik, Stig Ernfrid (1921-1989) ansedel2.gif

Jönsdotter Andersson, Hanna (1849-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter Larsson, Bengta (1815-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Anna (1854-1928) ansedel2.gif

Jönsdotter, Bengta (1645-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Bodil (-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Boel (1672-1733) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Britta (1707-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Christensa (1656-1735) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Elin (1725-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Ellena (1685-1748) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Elna (-1705) ansedel2.gif

Jönsdotter, Elna (1846-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Estrid (1593-1625) ansedel2.gif

Jönsdotter, Gunnel (1664-1751) ansedel2.gif

Jönsdotter, Ingrid (1757-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Karna (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Kerstin (1710-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Kierstina (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Kirstina (1668-1716) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Margareta (1722-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Maria Maja (1722-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Marna (1667-1723) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Mätta () ansedel2.gif

Jönsdotter, Mätta (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Sara (1718-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Sissa (1734-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson Larsson, Gun Irene Marguerithe (1952-) ansedel2.gif

Jönsson Stefenitz, Bo Anders Erland (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Anders (-1751) ansedel2.gif

Jönsson, Anders (1680-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Anders (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Anna Pernilla (1970-) ansedel2.gif

Jönsson, Bengt (1736-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Bengt (1783-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Gabriel (1634-1689) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Gudrun Eva Birgitta (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Hans (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Helge Johan Edvin (1925-2009) ansedel2.gif

Jönsson, Hilma (1893-1955) ansedel2.gif

Jönsson, Jöns (-1658) ansedel2.gif

Jönsson, Karl (1714-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Lars () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Lars (1722-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Måns (1712-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Nils (1660-1714) ansedel2.gif

Jönsson, Nils (1728-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Nils (1799-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Nils Arne Ingvar (1930-) ansedel2.gif

Jönsson, Nils Håkan Ulrik (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Oluf (1686-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Per () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Per (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Sven (1661-1745) ansedel2.gif

- A B - B C - D E - F G - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Y - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2020-05-15 med hjälp av Disgen version 2018.