Personregister (M - M)

Efternamnsregister    Ortsregister

- A B - B C - D E - F G - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Y - Ö

Maglund, Helena Beata (1777-1816) ansedel2.gif

Magnusdotter, Anna Katarina (1756-) ansedel2.gif

Malmgren, Anna Dorothea (1751-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmgren, Gustaf (1710-1793) ansedel2.gif

Martin, Johanna () ansedel2.gif

Martti, Conny Roger (1972-) ansedel2.gif

Martti, Zhelda Lina (2001-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mathsson, Per (-1695) ansedel2.gif

Matsdotter Raflier, Katarina () ansedel2.gif

Matsdotter Spännare, Anna (1759-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter Spännare, Anna Lisa (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter Spännare, Christina (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter Spännare, Magareta (1768-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Anna () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Anna (1715-) ansedel2.gif

Matsdotter, Boel (1699-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Brita (1661-1737) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Ingar (1726-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Kerstina (1686-1717) ansedel2.gif

Matsdotter, Pernilla (-1712) ansedel2.gif

Matsdotter, Sissa (-1690) ansedel2.gif

Matsdotter, Sissa (-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson Malm, Per (1695-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson Spennare, Hans (1670-1716) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson Spännare, Johan (1773-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson Spännare, Mats (1764-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson Spännare, Peter (1767-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson Spännare, Peter (1773-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson Spännare, Petter (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Anders (-1634) ansedel2.gif

Matsson, Anders (1815-1883) ansedel2.gif

Matsson, Per ()

Matsson, Per (-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Per (1631-1709) ansedel2.gif

Mattisson, Rut Inga Charlotta (1921-2004) ansedel2.gif

Mattsdotter Spennare, Anna Lista (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattson, Lars (1698-) ansedel2.gif

Mattsson Spennare, Anders (1774-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritsdotter, Sara (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritsson Loo, Mauritz (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritsson, Jacob (1713-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritsson, Jonas (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritsson, Nils (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzdotter Ullman, Gustafva (1815-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzdotter, Anna Maja Margareta (1811-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzdotter, Cathrina (1821-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzdotter, Christina (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzson Andersson, Ulla Anna Margareta (1937-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzson Svensson, Anna Erika (1900-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzson, Carl Joel (1825-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzson, Hilma Maria (1904-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzson, Jacob (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzson, Jonas (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzsson, Albert Harald (1902-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Maurtitzson Hansson, Gerda Teresia (1901-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Michaelsson, Jacob (-1702) ansedel2.gif

Michelsdotter Bouvin, Marta (1682-1740) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Michelsdotter, Kirstin (1696-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mickelsson, Alle (1675-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Milekic, Maria Helena (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Milekic, Peter Rickard (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mineur, Johanna ()

Mineur, Johanna () ansedel2.gif

Mohrén, Jan Mauritz (1940-) ansedel2.gif

Månsdotter Månsson, Elna (1823-1901) ansedel2.gif

Månsdotter, Anna (-1704) ansedel2.gif

Månsdotter, Anna Greta (1795-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Boel (-1766) ansedel2.gif

Månsdotter, Britta (1688-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Hanna () ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Ingerd (1759-) ansedel2.gif

Månsdotter, Kerstin (1684-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Kerstin (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Maria (1686-1758) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Marie (1717-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Sara (1699-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson Milekic, Elsa Gudrun Elisabet (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Anders (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Anders (1792-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Anders (1843-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Anders Mattias (1982-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Anders Mattias (1982-) ansedel2.gif

Månsson, Anders Tore Henry (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Anette Marie Louise (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Bengt () ansedel2.gif

Månsson, Bengt Axel (1920-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Gun Lisbeth Margareta (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Ingrid Gunilla (1957-) ansedel2.gif

Månsson, Ingrid Gunilla (1957-)

Månsson, Isak (1623-1691) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Isak (1702-1785) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Johan (1782-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Jon (1770-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Jöns (1786-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Jöran (1655-1732) ansedel2.gif

Månsson, Lars (1711-1761) ansedel2.gif

Månsson, Lars (1731-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Lena Pernilla (1979-) ansedel2.gif

Månsson, Lena Pernilla (1979-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Nils (1630-) ansedel2.gif

Månsson, Nils (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Nils (1826-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Nils (1879-1963) ansedel2.gif

Månsson, Nils Henry (1908-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Olof (1733-1815) ansedel2.gif

Månsson, Per (1828-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Per Gunnar Ingemar (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter Galon, Anna (1736-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Boel (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Boel (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Boel (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Elna (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Elna (1785-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Elna (1845-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Gertrud (1719-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Greta (1732-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Ingar (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Ingeborg (1741-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Karin (1708-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Kerstina (1786-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Magareta (1716-1736) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Mätta (1725-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Stina (1738-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtenson, Ola (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtenson, Per (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson Galon, Mårten (1711-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson Lindberg, Ola (1852-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson Olsson, Karin Ingegerd (1937-) ansedel2.gif

Mårtensson, Anders (1714-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Anders (1745-1747) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Anders (1864-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Anders (1882-1956) ansedel2.gif

Mårtensson, Bengt (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Gustav (1743-1743) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Jacob (1620-1661)

Mårtensson, John (1733-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Lars (1716-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Lasse (1703-1771) ansedel2.gif

Mårtensson, Lasse (1788-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Mattias (1721-1722) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Mårten (1678-1762) ansedel2.gif

Mårtensson, Nils (1847-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Nils (1856-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Ola (1714-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Ola (1850-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Olle Anders Lennart (1927-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Olof (1690-1728) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Pehr () ansedel2.gif

Mårtensson, Sven Alfred (1918-2015) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Torsten (1642-) ansedel2.gif

Mårtensson, Tuve (-1753) ansedel2.gif

Möller, Anna Matilda (1866-) ansedel2.gif

- A B - B C - D E - F G - H I - J K - L M - M N - N O - P Q - S T - W Y - Ö

Efternamnsregister    Ortsregister

Framställd 2020-05-15 med hjälp av Disgen version 2018.