Ortsregister (( - B)

Personregister    Efternamnsregister

( - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - R S - S T - V W - Ä Ö - Ö

(Stockholm

Pettersson, Edvard (1860-1942) ansedel2.gif

Abborrtorp, Lera, Kimstad Östergötlands län

Mauritzdotter Rydholm, Anna Maja Margareta (1811-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Adolf Fredrik Stockholm

Haglund, Siv Elisabet (1920-) ansedel2.gif

Jonsson, Alfred (1864-1954) ansedel2.gif

Wåhlström, Inga Maria (1921-2016) ansedel2.gif

Adolf Fredrik Stockholms stad

Bertram, Bror Leonard (1848-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Algustboda, Kalmar län

Samuelsson, Anders Gustaf (1825-1911) ansedel2.gif

Algutsboda Kalmar län

Jonsdotter, Sara Lisa (1795-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jonas (1747-) ansedel2.gif

Alingsås Älvsborgs län

Bergström Wåhlström Tjerneld, Anna Matilda (1896-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allhelgona

Nilsdotter, Anna Brita (1764-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alnö, Västernorrland

Öström, Vilhelm Christian (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Alstad Malmöhus län

Andersson, Olof (1615-) ansedel2.gif

Olsdotter, Brita (1643-1705) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Alster, Värmlands län

Ekström, Vilhelmina Charlotta (1804-1848) ansedel2.gif

Nilsson Ellström, Karl (1761-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Adam (1794-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Henrik (1832-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Jan Peter (1826-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Amnehärad Skaraborgs län

Andersdotter, Elisabet Lisken (-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Spångberg, Henrik (-1751) ansedel2.gif

Eriksdotter, Katarina (-1718) ansedel2.gif

Gäfvert, Matthias (1672-1720) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksdotter Spångberg, Stina (1728-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif

Segerberg, Abraham (1723-1724) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Adam (1753-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Anders (1763-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Anna Stina (1756-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Eva (1758-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Johan (1765-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Kerstin (1751-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Lisa Maria (1750-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Amnehärad, Skaraborgs län

Eriksson Segerberg, Adam (1688-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Adam (1640-1713) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Kerstin (1684-1754) ansedel2.gif

Spångberg, Henrik (1761-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Lisa Maria (1750-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderslöv Malmöhus län

Andersson, Lars (1623-1702) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsson, Claus (1650-1715) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Oluf (1686-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Anders (-1634) ansedel2.gif

Mårtensson, Jacob (1620-1661)

Rasmusson, Anders (1661-1743) ansedel2.gif

Anderslöv Trelleborgs kommun Malmöhus län

Nilsson/Olsson, Magnhild Karolina (1892-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Anderslöv

Jönsson, Helge Johan Edvin (1925-2009) ansedel2.gif

Olsson, Axel (1887-1964) ansedel2.gif

Ankarsrum, Hallingeberg

Vesterberg, Karolina Dorotea (1842-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Annedal

Nilsson Forsström, Irena Wanda Irma (1914-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Ström, Edit Margareta Greta (1914-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Annelöv, Malmöhus län

Assarsson Månsson, Ragnhild Lisa Alfrida (1920-1989) ansedel2.gif

Arboga

Dandanell Andersson, Sigrid Constance (1918-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell/Åström, Inga-Britt Helena (1920-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Arbrå Gävleborgs län

Tjerneld, Erik Albert (1901-1969) ansedel2.gif

Arby, Kalmar län, Småland

Eliasson, Jonas Fredrik (1826-1891) ansedel2.gif

Arjeplog, Norrbotten

Karlsson, Jan Torbjörn (1955-) ansedel2.gif

Arnö, Uppsala län

Persson, Carl Gustav (1797-1859) ansedel2.gif

Asker Örebro län

Henriksson Spångberg, Anders (1721-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif

Askersunds Landsförsamling, Örebro län

Adamsdotter Segerberg, Sara (1729-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson Spångberg, Johan (1725-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Josef (1770-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Karl Fredrik (1774-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Lisa Maria (1750-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Australien

Sehlberg, Gustaf Adolf (1844-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif

Axberg, Örebro län

Spångberg, Adam (1794-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Balkåkra Malmöhus län

Holgersdotter, Anna (1735-1735) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersdotter, Anna (1738-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersdotter, Elna (1732-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersdotter, Gunnel (1746-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersdotter, Ingeborg (1726-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersdotter, Ingeborg (1727-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersdotter, Karna (1741-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersson, Jöns (1728-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersson, Nils (1739-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersson, Nils (1743-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersson, Paul (1730-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersson, Åke (1731-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersson, Åke (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Nilsson, Alma Kristina (1890-1955) ansedel2.gif

Nilsson, Lars Ola Peter (1960-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Ulf Åke Lennart (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Nils (1724-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Marna (1758-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1696-1740) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Holger (1699-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Balkåkra Ystad kommun Malmöhus län

Nilsson, Nils Egon (1912-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Balkåkra Ystad kommun

Andersson, John Ove Villy (1933-1997) ansedel2.gif

Balkåkra, Malmöhus län

Jonsson, Gertrud (1657-1737) ansedel2.gif

Jönsdotter, Karna (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Kierstina (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Nils (1799-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Per (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Bodel (1716-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elna (1722-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Hanna (1728-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders (1726-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Per (1717-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lasrsdotter, Hanna (1726-) ansedel2.gif

Lasrsdotter, Sissa (1733-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Per (1631-1709) ansedel2.gif

Mårtensdotter, Elna (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Ingar (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Kerstina (1786-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtenson, Ola (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtenson, Per (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Torsten (1642-) ansedel2.gif

Nilsson, Ludvig Alfred (1886-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1679-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter, Hanna (1692-1742) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Balkåkra

Andersdotter, Anna (1768-) ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1806-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Jeppa (1751-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holgersdotter, Elna (1732-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Hilma (1893-1955) ansedel2.gif

Larsdotter, Elna (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elsa (1791-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Mårten (1755-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Nils (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Per (1717-) ansedel2.gif

Mårtensson, Lasse (1788-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Karna (1837-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Anders (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Lars (1751-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1829-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Nils (1724-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Ingar (1757-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Marna (1758-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jöns (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Barnhusförsamlingen, Stockholm

Wijkman, Adam (1722-1723) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Casparus (1718-1780) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Elisabeth Agneta (1724-1740) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Gustaf (1726-1745) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Katarina Kristina (1733-1733) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Simon (1727-1728) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Sven (1721-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wulf, Elisabeth Helena (-1729) ansedel2.gif

Belgien

Douhan, Johan (1582-1657)

Gilesdotter Dromeau Lemoine, Johanna (1614-1687) ansedel2.gif

Guillaume, Michel (1613-1678) ansedel2.gif ansedel2.gif

Guillaume, Tossaint (1580-1657)

Klasson Bovin, Nicolas (-1650)

Tillman, Lovisa (1628-1711) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tillman, Nicolas (1605-1675) ansedel2.gif

Benestad

Nilsson, Elsa Greta Barbro (1922-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils Thure Lennart (1920-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Berkinge Bruk, Valö, Östhammar

Lemoine Martinell, Maria (1660-1719) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lemoine, Philip (1656-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjurtjärn Värmlands län

Gunnarsson, Anders (-1722)

Bjäresjö Malmöhus län

Jonsson, Sören (1668-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter, Sissa (1726-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Bolla (-1768) ansedel2.gif

Olsson, Per (1723-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Marna (1758-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensen, Ola (1698-1765) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjäresjö, Malmöhus län

Mårtensdotter, Kerstina (1786-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bjäresjö

Ingemansdotter, Hanna Anna (1697-1747) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Mats (-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Anna () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson, Anders (1815-1883) ansedel2.gif

Nilsson, Lars (-1719)

Nilsson, Lars (1751-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Nils (-1754) ansedel2.gif

Björklinge, Uppsala län

Wijkman, Johan (1759-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björklinge

Casparsson Wijkman, Anders (1755-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Björksta, Västmanlands län

Wallin, Carl Gustaf (1875-) ansedel2.gif

Wallin, Carl Herman (1874-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Björnehult, Bankhult, Kristdala socken, Småland

Karlsson, Sven Fredrik (1843-1918) ansedel2.gif

Blentarp Malmöhus län

Olsson, Martin Georg (1923-) ansedel2.gif

Blentarp

Andersdotter, Karna (1734-1808) ansedel2.gif

Nilsdotter, Kierstina (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Ingar (1757-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Blomekulla Madesjö

Petersson, Sven (1835-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bo Örebro län

Köhler, Beata Lisa (1809-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bo, Örebro län

Köhler, Anna Greta (1804-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Johanna Sophia (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Pär Göran (1809-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bollnäs, Gävleborgs län

Lundin Hellström, Anna Johanna Elvira (1860-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Boo, Nacka, Stockholm

, Sven Lennart Wölker (1932-2008) ansedel2.gif

Borg, Östergötlands län

Jacobsson, Maurits (1744-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Maja (1746-1811) ansedel2.gif

Borgholm, Kalmar län

Lundkvist Olsson, Emma (1854-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Stina Lisa (1826-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgvik Värmlands län

Spångberg, Lisa Maria (1750-1804) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borkhult, Yxnerum, Östergötlands län

Rydholm, Anders (1765-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borkshult, Yxnerum, Östergötlands län

Köhler, Anders Gustaf (1815-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Carolina (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borrby, Kristanstads län

Jeppsson Nilsson, Ines Amalia (1894-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borås

Johansson/Limnell, Hilda Serenia Viktoria (1882-1971) ansedel2.gif

Botkyrka

Andersson, Signe Elisabet (1883-1965) ansedel2.gif

Bromma Stockholm

Loberg, Petrus (1789-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Karl Henric (1853-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Erik Gustaf Adolf (1908-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bromma, Stockholm stad

Salborn, Gunnel Helena (1944-) ansedel2.gif

Bromma, Stockholm

Dahrné, Björn Arne (1939-) ansedel2.gif

Jerring, Helena Viktoria Leontine (1915-2003) ansedel2.gif

Wåhlström, Per Olov (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bromma/Lidingö

Dandanell, Elsa Helena (1894-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bromma

Löfgren, Maria Elisabeth (1850-1934) ansedel2.gif

Lööw, Marie Louise (1960-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lööw, Susanne Elisabeth (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Reini Östlund, Marianne Elisabet (1943-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Reini, Gunnel Margareta (1946-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm Wetterdal, Kerstin Agneta Kitten (1943-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöblom, Rolf Johan Alexander (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Carl (1890-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Hulda Amalia (Malin*) (1883-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Maria Elisabeth (1879-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brotorp Lunda Stockholms län

Bertram, Johan Vilhelm (1804-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bråttmora Roslags-Kulla Stockholms län

Johansson Bertram, Peter (1723-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrka Stockholm

Andersen, Gun Elisabet (1933-) ansedel2.gif

Bertram, Johan Axel (1870-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gardell, Sven Peter Albert (1947-) ansedel2.gif

Johansson, Arvid Gerhard Valdemar (1883-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Berit Irene (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Frans Alfred (1841-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spännare, Mathilda Fredrika (1845-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Folke Bertil (1906-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thelin, Lilly Axelina Antoinetta (1905-1984) ansedel2.gif

Wåhlström, Gunnel Elisabet (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrka församling Stockholm

Dandanell, Märta Amalia (1925-2014) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrka, Stockholm

Dahrné, Carl Johan (1973-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Holger Axel (1916-2003) ansedel2.gif

Spännare, Sigrid Helga Viktoria (1882-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallin, Carl Herman (1874-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrka, Stockholms län

Jansson, Hillevi Maria (1891-1970) ansedel2.gif

Brännkyrka, Stockholms stad

Öström, Hans-Åke (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Brännkyrka

Andersen/Rydholm, Märtha Linnéa Elisabet (1905-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Entell, Ann Solveig (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fränkel Johansson, Viktor Emanuel (1879-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Franchel, Olga Fredrika Adelina (1880-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Siri Magdalena Elvira (1885-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson Ljung Svensson Zarmén, Alma Sofia (1884-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Ada Elsa Ottilia (1887-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Alexander August (1875-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Birgit Olga Fredrika (1914-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Frans Helmer Alexander (1906-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Nils August Alfred (1882-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Viktor Adolf (1885-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vesterberg, Karolina Dorotea (1842-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Burlöv, Malmöhus län

Andersson Månsson, Margit Elisabet (1910-1973) ansedel2.gif

Milekic, Peter Rickard (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Anders Mattias (1982-) ansedel2.gif

Månsson, Anders Tore Henry (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Ingrid Gunilla (1957-)

Månsson, Lena Pernilla (1979-) ansedel2.gif

Månsson, Nils Henry (1908-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Per Gunnar Ingemar (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Burträsk

Åström, Nils Östen (1921-1980) ansedel2.gif

Bällefors Skaraborgs län

Spångberg, Karl Fredrik (1774-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Börje, Uppsala län

Eriksson Sehlberg, Mathilda Charlotta (1837-1885) ansedel2.gif

Börringe Malmöhus län

Hansdotter, Gyrel (1645-1700) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm Andersson, Elisabeth (1795-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Carl Magnus (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Christina (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Christopher (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Elna Sophia (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Greta (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Gustav (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Johan Gabriel (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Mathias (1791-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Petter (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jensen, Hans (-1675) ansedel2.gif

Jönsdotter, Kirstina (1668-1716) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Nils Arne Ingvar (1930-) ansedel2.gif

Jönsson, Nils Håkan Ulrik (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Elna (1724-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Karen (-1671) ansedel2.gif

Persson, Lars (-1738) ansedel2.gif

Pärsson Sjöberg, Christoffer (-1751) ansedel2.gif

Rasmusdotter, Anna (-1781) ansedel2.gif

Sjöberg Jonasson Holm, Elisabeth Lisbeth (1762-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöberg, Johan Gabriel (1729-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Trulsdotter, Lisken Sophia (-1754) ansedel2.gif

( - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - R S - S T - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2019-02-26 med hjälp av Disgen version 2018.