Ortsregister (T - V)

Personregister    Efternamnsregister

( - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - R S - S T - V W - Ä Ö - Ö

Thorsjö

, Johanna (1863-) ansedel2.gif

, Per (1861-) ansedel2.gif

Tidersrum, Östergötlands län

Hemmingsdotter, Britta (1610-1695) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Nils (1728-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Nils (1630-) ansedel2.gif

Nilsson, Måns (1655-1715) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tierp Uppsala län

Årman, Sigrid Lena (1829-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tjukehall, Madesjö, Kalmar län

, Jonas (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Peter (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Sven (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tjällmo Östergötlands län

Anderdotter Qvarfordt, Anna (1640-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Carl Peter (1770-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Lisa (1774-1837) ansedel2.gif

Tjällmo, Östergötlands län

Hansson Köhler, Kristian (1674-1749) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Olof (1738-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Carl Jacob (1801-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Johan Fredrik (1799-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Stina Maija (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter Hellgren, Maria (1713-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tomelilla

Svensson, Sture Manfred (1917-2001) ansedel2.gif

Tomelillabygden

Nilsson Svensson, Ruth Karla Amalia (1921-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Nils Malte Arnold (1916-2013) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Torrlösa, Malmöhus län

Nilsson, Marta Valborg (1922-2015) ansedel2.gif

Torsvi, Uppsala län

Andersdotter, Johanna (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ulrica (1811-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sofia (1824-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan (1820-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Anders (-1814) ansedel2.gif

Hallenia, Maria Christina (1745-1776) ansedel2.gif

Loberg, Anders (1778-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Anders Peter (1808-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Anna (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Anna Brita (1783-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Carl (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Eric (1792-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Lena (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Maria Stina (1767-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Petrus (1789-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter Loberg, Maria Stina (1781-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Maria Stina (1816-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Ulrica (1774-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Loberg, Johan (1767-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Loberg, Nils (1732-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Loberg, Nils (1773-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1753-1812) ansedel2.gif

Persson, Carl Gustav (1797-1859) ansedel2.gif

Sundström, Nils (-1818) ansedel2.gif

Traryd, Kronobergs län

Lindhe Landén, Anna Kristina Linnéa (1896-1932) ansedel2.gif

Trelleborg

Hansson, Jan Erik Ingmar (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tryde Kristianstad län

Nilsson/Ivarsson, Jenny Eufemia (1921-2015) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tryde Kristianstads län

Bengtsson, Carl Sture (1915-2004) ansedel2.gif

Tryserum Östergötlands län

Eriksdotter, Ingfred (-1666) ansedel2.gif

Olofsson, Tyrs (1630-1693) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Ragnila (-1728) ansedel2.gif

Tyrsson, Olof (-1682) ansedel2.gif

Tryserum, Östergötlands län

Köhler, Anna Greta (1804-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tullstorp Malmöhus län

Albrechtsson, Bengt (1764-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Boel (1824-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Kerstina (1686-1717) ansedel2.gif

Matsdotter, Sissa (-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensdotter, Boel (1723-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tumba

Andersen, Birger Dons (1904-1979) ansedel2.gif

Andersen/Rydholm, Märtha Linnéa Elisabet (1905-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tuna, Västernorrlands län

, August Wilhelm (1875-1904) ansedel2.gif

Turinge Stockholms län

Mårtensdotter Galon, Anna (i kyrkbyn) (1736-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Turinge

Spångberg, Emma Kristina (1870-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Karl Ferdinand (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tyresö

Wåhlström, Selma Constance (1893-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tyska Sankta Gertrud Stockholm

Däumichen, Gunter Max Willy Ferdinand (1918-2000) ansedel2.gif

Tyskland

Lemke Lindblom, Ingrid Doris (1930-) ansedel2.gif

Qvarfordt, Anders ()

Stockhaus, Hans (1572-1593)

Täby Stockholm

Lindberg, Eva Anette (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Täby, Stockholm

Ljung, Hans Johan Lukas (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

USA, Washington, Pullman

Pettersson, Florence Eugenia (1894-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

USA

Bengtsson, Mårten (1813-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ukna Kalmar län

Andersdotter, Anna (1781-1855) ansedel2.gif

Botvidsson, Tyres (1766-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ununge, Stockholms län

Dandanell, Michel (-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif

Uppsala domkyrkoförsamling

Eliasson, Svante Emanuel (1911-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Uppsala

Dahlgren/Dandanell, Anna Virginia (1901-1972) ansedel2.gif

Jerring, Ellen Anna Cecilia (1946-) ansedel2.gif

Lund, Gunnbritt Maria Elisabet (1945-) ansedel2.gif

Sehlberg, Nils Christian (1842-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Sven (1721-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif

Urshult Kron. län

Pettersson Mårtensson, Jenny Elisabet (1863-1958) ansedel2.gif

Vada

Wijkman, Sven Joel (1793-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vadstena

Rydholm, Ida Kristina (1848-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Valbo Gävleborgs län

Persdotter, Lisa (1790-1863) ansedel2.gif

Vestberg, Greta Brita (1837-1912) ansedel2.gif

Valbo, Gävleborgs län

Lundin, Fredrik Herman (1863-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Karl August Nikolaus (1866-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Valbo

Bergström/Lindblom, Anna Greta (1860-1935) ansedel2.gif

Valla Skepptuna Stockholms län

Lindström, Maria Magdalena (1778-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Valla, Skepptuna

Lindström, Johannes (1749-1827) ansedel2.gif

Valleberga Kristianstad län

Andersdotter Andersson, Anna (1866-1921) ansedel2.gif

Jeppsson Svensson, Gerda Maria (1897-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Bernhoff, Gunvor Eva-Marie (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Bernhoff, Margareta Ann-Christin (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Wendel, Inger Birgitta (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Bo Thorsten Birger (1957-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Magne Christer (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Valleberga Ystad kommun

Olsson, Margareta Birgit (1921-1989) ansedel2.gif

Valleberga

Jeppsson, Jöns (1868-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vallösa Sjörup, Malmöhus län

Bengtsson, Jöns (1815-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vanstad Malmöhus län

Nilsson, Astrid Lovisa (1901-1972) ansedel2.gif

Vanstad, Malmöhus län

Nilsson, Viktor Alfred (1893-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vantör Stockholm

Andersen, Rolf Nicklas Patrik (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Throlin, Edvin Ejnar (1899-1975) ansedel2.gif

Vantör Stockholms län

Thelin, Lilly Axelina Antoinetta (1905-1984) ansedel2.gif

Vantör

Åström Dandanell, Carl Göran (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Varnhem, Skaraborgs län

Loberg Lindhe, Hulda Maria (1868-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Varv Östergötlands län

Carlsson, Johan Gustaf (1801-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders Johan (1830-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustav Wilhelm (1839-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Varv och Styra Östergötlands län

Carlsdotter, Anna Brita (1792-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Eva Stina (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maja Lena (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Peter (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jonas Fredrich (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nicolas (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vasa Göteborg

Lindberg Dahlén, Inga Lisa (1919-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vasa Göteborgs och Bohus

Lyrdal, Niklas Olof (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vaxholm

Flink, Anna-Greta (1911-2004) ansedel2.gif

Ljung, Björn Birger (1939-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Veberöd

Georgsson Bengtsson, Elna Ann-Gret (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Georgsson, Bengt Åke Georg (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Veckholm, Uppsala län

Nilsdotter, Ulrica (1774-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vedby, Förlösa, Kalmar län

Johansdotter Eliasson, Greta Sophia (1823-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Veta, Östergötlands län

Andersson, Carl (1755-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Viggeby Orkesta Stockholm

Johansson Bertram, Johan (1713-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif

Villie Malmöhus län

Larsdotter, Anna (1691-1742) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Nils (1826-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna (1751-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Karna (1748-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Göran (1755-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (-1774) ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1743-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Tyke (1757-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Åke (1762-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Inger (-1769) ansedel2.gif

Swanfeldt, Tyke (-1756) ansedel2.gif

Tykesdotter, Elna (-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Villie, Malmöhus län

Andersdotter Nilsson, Elna (1845-1906) ansedel2.gif

Månsdotter Månsson, Elna (1823-1901) ansedel2.gif

Mårtensson, Anders (1882-1956) ansedel2.gif

Mårtensson, Olle Anders Lennart (1927-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Sven Alfred (1918-2015) ansedel2.gif ansedel2.gif

Villie, Skurups kommun, Malmöhus län

Olsson, Claes Reinhold (1891-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Villie

Andersdotter, Karna (1862-1899) ansedel2.gif

Olsson Jönsson, Vesta Gudrun (1925-2017) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Wallin, Maria Elisabet (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Berit Valborg (1927-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Claes Rune (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Gert Ingemar (1960-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vimmerby Kalmar län

Guilliame, Marta (-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vinnerstad Östergötlands län

Carlsdotter, Anna Brita (1792-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vira Bruk, Roslags-Kulla Stockholms län

Bertram, Johan Peter (1765-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Visby Gotland

Däumichen, Lena Christina (1946-) ansedel2.gif

Visnum Värmlands län

Andersdotter, Elisabet Lisken (-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Spångberg, Henrik (-1751) ansedel2.gif

Segerberg, Stina Katarina (1731-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Visnum, Värmlands län

Adamsdotter Segerberg, Sara (1729-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Segerberg, Adam (1688-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksdotter Spångberg, Maria (1719-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson Spångberg, Anders (1721-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson Spångberg, Johan (1725-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Visnum

Olofsdotter, Kerstin (1684-1754) ansedel2.gif

Vånga, Kristianstads län

Broomé, Daniel (1664-1696) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broomé, Thomas (-1679) ansedel2.gif

Danielsdotter Lange, Johanna (-1693) ansedel2.gif

Vånga, Östergötlands län

Andersdotter Köhler, Kristina (1707-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Köhler, Johan (1709-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Köhler, Kristian (1705-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vällingby

Hoffman Ahlberg, Karin Margareta Constantia (1927-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Limnell/Hoffmann, Katarina Gustafva Konstantia (1897-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lööw, Jessica Lisa Astrid (1985-) ansedel2.gif

Värmdö

Berglund, Kjell Per-Axel (1936-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västanfors, Västmanlands län

Lindberg, Karl Villgott (1890-1969) ansedel2.gif

Västansjö Sunne, Värmlands län

Jonsson, Nils (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västerled Stockholm

Nilsson, David Oskar Emil (1874-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Catrina Dorothea (Karin*) (1888-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Gustaf Adolf (1887-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västerled, Stockholm

Salborn, Erik Martin (1972-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västerled

Bergström Wåhlström Tjerneld, Anna Matilda (1896-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson Nilsson, Rolf Oskar (1915-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ström, Johan Olof Daniel (1912-1977) ansedel2.gif

Tjerneld, Erik Albert (1901-1969) ansedel2.gif

Wåhlström, Maria Linnea (1884-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västerum. Östra Ed

Botvidsson, Tyres (1766-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västervik Kalmar län

Dahlberg, Catharina Charlotta (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västervk Kalmar län

Vesterberg, Anders Magnus Konstantin (1852-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västervåla Västmanlands län

Persson Spennare, Matts Matthias (1736-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spennare, Mats ()

Västerås, Västmanlands län

Wijkman, Sven (1754-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västerås

Berglund, Kjell Per-Axel (1936-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berglund, Majken (1920-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västland Uppsala län

Fernström, Anders (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Anna Brita (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Katarina Magdalena (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Mats (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmgren, Greta Stina (1840-1911) ansedel2.gif

Johansdotter, Brita (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter Sandström, Sigrid (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyberg, Anna Kristina (1745-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Sigrid (1715-1778)

Årman, Gabriel (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Anders (1848-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västland, Uppsala län

Andersson Gäfvert, Klas (1615-1670) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Adam (1640-1713) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västland

Larsdotter Sandström, Sigrid (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ström, Lena Cajsa (1763-)

Årman, Gabriel (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Årman, Sigrid Lena (1829-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Alstad Malmöhus län

Sjunnesdotter, Ellena (-1683) ansedel2.gif

Västra Ed Kalmar län

Andersdotter, Brita (1741-1814) ansedel2.gif

Dahlberg, Catharina Charlotta (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Ingfred (-1666) ansedel2.gif

Tyrsson Vesterberg, Johan Petter (1809-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tyrsson, Botvid (1739-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tyrsson, Olof (-1682) ansedel2.gif

Vesterberg, Johan Petter (1837-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vesterberg, Johan Viktor (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Ed

Tyrsdotter, Elin (1744-1819) ansedel2.gif

Västra Eneby, Östergötlands län

Arvidsson, Lars (-1643)

Bengtsdotter, Cecilia (1610-1696) ansedel2.gif

Håkansson, Karl (1610-1672) ansedel2.gif

Isaksdotter, Ingegärd (-1734) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Maria Maja (1746-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Britta (1707-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Elin (1725-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Kerstin (1710-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Maria Maja (1722-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Sara (1718-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Karl (1714-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Lars () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Lars (1722-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Måns (1712-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Nils (1728-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Brita (1648-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jöns (-1673) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jöns (1680-1758) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritsson, Jacob (1713-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Anna (-1704) ansedel2.gif

Månsdotter, Britta (1688-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Maria (1686-1758) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Sara (1699-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Isak (1702-1785) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Måns (1655-1715) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Ingelstad, Malmöhus län

Landén, Anders Ingemar (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Landén, Gösta Ingvar (1905-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Landén, Inez Vilhelmina (1906-1989) ansedel2.gif

Torstensdotter Landén, Anna Cecilia (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter Landén, Ida Kristina (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Nöbbelöv Malmöhus län

Andersdotter Andersson, Anna (1866-1921) ansedel2.gif

Mårtensson, Ola (1714-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Ingar () ansedel2.gif

Persson, Nils (1640-1705) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensson, Peder () ansedel2.gif

Västra Nöbbelöv, Malmöhus län

Bengtsson, Jöns (1815-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Anders (1714-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Simonsdotter, Anna (1810-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Ryd, Stockholms län

Wallin Eliasson, Judit Maria (1885-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Skrävlinge, Malmö stad

Landén, Nils (1859-1940) ansedel2.gif

Västra Tollstad, Östergötlands län

Tollsten, Israel (1756-) ansedel2.gif

Västra Tommarp, Malmöhus län

Landén, Erik Maurtitz (1897-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Landén, Gösta Ingvar (1905-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Vemmenhög Malmöhus län

Nilsson, Bror Nils Albin (1882-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Vemmenhög

Kristoffersson, Mats (-1694)

Matsson, Per (-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Roth, Per (1799-1877) ansedel2.gif

Växjö, Kronobergs län

Pettersson Mårtensson, Jenny Elisabet (1863-1958) ansedel2.gif

Växjö

Lund, Gustaf Åke Fritiof (1918-1982) ansedel2.gif

( - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - R S - S T - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2019-02-26 med hjälp av Disgen version 2018.