Ortsregister (T - T)

Personregister    Efternamnsregister

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Thorsfall, Gladhammar, Kalmar län

Vesterberg Wikander, Ida Charlotta (1844-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thorsjö, Örsjö, Malmöhus län

, Johanna (1863-) ansedel2.gif

, Per (1861-) ansedel2.gif

Tidersrum, Östergötlands län

Hemmingsdotter, Britta (1610-1695) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Nils (1728-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Nils (1630-) ansedel2.gif

Nilsson, Måns (1655-1715) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tierp Uppsala län

Årman, Sigrid Lena (1829-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tingsås Småland

Ekström, Johanna Sofia (1812-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Per Olof (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tingsås, Kronobergs län

Ekström Nilsson, Eva Christina (1807-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekström, Carl Gustaf (1815-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tjukahall, Madesjö, Kalmar län

Westerlund, Johannes (1798-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tjukehall, Madesjö, Kalmar län

, Jonas (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Peter (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Sven (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tjällmo Östergötlands län

Köhler, Anna Greta (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Carl Petter (1770-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Johan (1782-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Lisa (1774-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tjällmo, Östergötalands län

Hansson Köhler, Anders (1736-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kristina (1747-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tjällmo, Östergötlands län

Andersdotter Qvarfordt, Anna (1640-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Kristian (1674-1749) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Olof (1738-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Anders (1779-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Beata Johanna (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Brita Kristina (1732-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Carl Jacob (1801-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Carl Petter (1770-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Hans (1768-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Johan Fredrik (1799-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Maja Stina (1774-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Stina Maija (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Carlberg, Nils (1773-1843) ansedel2.gif

Olofsdotter Hellgren, Maria (1713-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1742-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tomelilla, Kristianstads län

Nilsson Svensson, Ruth Karla Amalia (1921-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tomelilla

Svensson, Sture Manfred (1917-2001) ansedel2.gif

Tomelillabygden

Olsson, Nils Malte Arnold (1916-2013) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Torbo, Skinnskatteberg, Västmanlands län

Mårtensson Galon, Mårten (1711-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Torrlösa, Malmöhus län

Nilsson, Marta Valborg (1922-2015) ansedel2.gif

Torslunda, Kalmar län

Johansson, Janne Peter (1858-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Torsvi, Uppsala län

Andersdotter, Johanna (1814-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ulrica (1811-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Sofia (1824-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan (1820-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ersson, Anders (-1814) ansedel2.gif

Hallenia, Maria Christina (1745-1776) ansedel2.gif

Loberg, Anders (1778-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Anders Peter (1808-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Anna (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Anna Brita (1783-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Carl (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Eric (1792-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Lena (1779-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Maria Stina (1767-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Petrus (1789-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter Loberg, Maria Stina (1781-1841) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Maria Stina (1816-1817) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Ulrica (1774-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Loberg, Johan (1767-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Loberg, Nils (1732-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Loberg, Nils (1773-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pehrsdotter, Anna (1753-1812) ansedel2.gif

Persson, Carl Gustav (1797-1859) ansedel2.gif

Sundström, Nils (-1818) ansedel2.gif

Torsås, Kalmar län

Andersdotter Lindoff, Nanny Maria (1873-1937) ansedel2.gif

Traryd, Kronobergs län

Lindhe Landén, Anna Kristina Linnéa (1896-1932) ansedel2.gif

Trelleborg, Malmöhus län

Andersson Kristensson, Siv Doris Evelina (1926-2017) ansedel2.gif ansedel2.gif

Trelleborg

Hansson, Jan Erik Ingmar (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Trollenäs, Malmöhus län

Jeppsson, Johannes (1878-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tryde Kristianstad län

Nilsson/Ivarsson, Jenny Eufemia (1921-2015) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tryde, Kristianstads län

Bengtsson, Carl Sture (1915-2004) ansedel2.gif

Tryserum Östergötlands län

Olofsson, Tyrs (1630-1693) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Ragnila (-1728) ansedel2.gif

Tryserum, Östergötlands län

Carlsdotter Köhler, Anna Greta (1804-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Ingfred (-1666) ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1707-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Tyres (1702-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tyrsson, Olof (-1682) ansedel2.gif

Tullstorp Malmöhus län

Albrechtsson, Bengt (1764-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Kerstina (1686-1717) ansedel2.gif

Tullstorp, Malmöhus län

Larsdotter, Boel (1824-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Sissa (-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensdotter, Boel (1723-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tumba

Andersen, Birger Dons (1904-1979) ansedel2.gif

Andersen/Rydholm, Märtha Linnéa Elisabet (1905-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tuna, Västernorrlands län

, August Wilhelm (1875-1904) ansedel2.gif

Turinge Stockholms län

Mårtensdotter Galon, Anna (1736-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Turinge, Stockholms län

Spångberg, Karl Ferdinand (1867-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Turinge

Spångberg, Emma Kristina (1870-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tyresö, Stockholms län

Dandanell Andersson, Sigrid Constance (1918-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Selma Constance (1893-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tyska Sankta Gertrud Stockholm

Däumichen, Gunter Max Willy Ferdinand (1918-2000) ansedel2.gif

Tyskland

Lemke Lindblom, Ingrid Doris (1930-) ansedel2.gif

Qvarfordt, Anders ()

Stockhaus, Hans (1572-1593) ansedel2.gif

Tåby, Östergötlands län

Jonsdotter, Maja (1754-1805) ansedel2.gif

Täby Stockholm

Lindberg, Eva Anette (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Täby, Stockholms län

Ljung, Hans Johan Lukas (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2020-05-15 med hjälp av Disgen version 2018.