Ortsregister (U - V)

Personregister    Efternamnsregister

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

USA, Washington, Pullman

Pettersson, Florence Eugenia (1894-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

USA

Bengtsson, Mårten (1813-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Elna (1845-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Matilda (1878-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Olson, Alfred (1887-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan (1885-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ugglum, Västergötland

Kraft, Erik Bertil (1919-1995) ansedel2.gif

Ukna, Kalmar län

Andersdotter, Anna (1780-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jaensson, Jöns (1798-) ansedel2.gif

Ununge, Stockholms län

Dandanell, Michel (-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif

Unander, Mattias (1671-1745) ansedel2.gif

Uppsala domkyrkoförsamling

Eliasson, Svante Emanuel (1911-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Uppsala, Uppsala län

Lund, Gunnbritt Maria Elisabet (1945-) ansedel2.gif

Uppsala

Dahlgren/Dandanell, Anna Virginia (1901-1972) ansedel2.gif

Jerring, Ellen Anna Cecilia (1946-) ansedel2.gif

Sehlberg, Nils Christian (1842-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Sven (1721-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif

Urshult, Kronobergs län

Pettersson Mårtensson, Jenny Elisabet (1863-1958) ansedel2.gif

Vada

Wijkman, Sven Joel (1793-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vadstena, Östergötlands län

Rydholm, Ida Kristina (1848-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Rickard Vilhem (1888-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Valbo Gävleborgs län

Persdotter, Lisa (1790-1863) ansedel2.gif

Vestberg, Greta Brita (1837-1912) ansedel2.gif

Valbo, Gävleborgs län

Johansson, Evelina Linnéa (1901-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundin, Fredrik Herman (1863-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Karl August Nikolaus (1866-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink Johansson, Brita Kristina (1865-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Per Gustaf (1874-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Valbo

Bergström/Lindblom, Anna Greta (1860-1935) ansedel2.gif

Valla Skepptuna, Stockholms län

Lindström, Maria Magdalena (1778-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Valla, Skepptuna

Lindström, Johannes (1749-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Valleberga Kristianstad län

Jeppsson Svensson, Gerda Maria (1897-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Bernhoff, Gunvor Eva-Marie (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Bernhoff, Margareta Ann-Christin (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Wendel, Inger Birgitta (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Bo Thorsten Birger (1957-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Magne Christer (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Valleberga Ystad kommun

Olsson, Margareta Birgit (1921-1989) ansedel2.gif

Valleberga, Kristianstad län

Andersdotter Andersson, Anna (1866-1921) ansedel2.gif

Valleberga

Jeppsson, Jöns (1868-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vallösa Sjörup, Malmöhus län

Bengtsson, Jöns (1815-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vanstad, Malmöhus län

Nilsson, Astrid Lovisa (1901-1972) ansedel2.gif

Nilsson, Viktor Alfred (1893-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vantör Stockholm

Andersen, Rolf Nicklas Patrik (1965-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Throlin, Edvin Ejnar (1899-1975) ansedel2.gif

Vantör Stockholms län

Thelin, Lilly Axelina Antoinetta (1905-1984) ansedel2.gif

Vantör, Stockholms län

Åström Dandanell, Carl Göran (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Varnhem, Skaraborgs län

Loberg Lindhe, Hulda Maria (1868-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Varv och Styra, Östergötlands län

Carlsson, Johan Gustaf (1801-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Varv, Östergötlands län

Andersson, Carl (1755-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Anna Brita (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Eva Stina (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsdotter, Maja Lena (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Anders Peter (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Carl (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Johan Gustaf (1801-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Jonas Fredrik (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Nicolas (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Anders Johan (1830-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustav Wilhelm (1839-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vasa Göteborg

Lindberg Dahlén, Inga Lisa (1919-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vasa Göteborgs och Bohus

Lyrdal, Niklas Olof (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vaxholm, Stockholms län

Ljung, Björn Birger (1939-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vaxholm

Flink, Anna-Greta (1911-2004) ansedel2.gif

Veberöd, Malmöhus län

Georgsson Bengtsson, Elna Ann-Gret (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Martin Georg (1923-2015) ansedel2.gif

Veberöd

Georgsson, Bengt Åke Georg (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Veckholm, Uppsala län

Nilsdotter, Ulrica (1774-1835) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vedby, Förlösa, Kalmar län

Johansdotter Eliasson, Greta Sophia (1823-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Viggeby Orkesta, Stockholms län

Johansson Bertram, Johan (1713-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif

Villie Malmöhus län

Larsdotter, Anna (1691-1742) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Nils (1826-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (-1774) ansedel2.gif

Persdotter, Inger (-1769) ansedel2.gif

Swanfeldt, Tyke (-1756) ansedel2.gif

Tykesdotter, Elna (-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Villie, Malmöhus län

Andersdotter Nilsson, Elna (1845-1906) ansedel2.gif

Andersdotter, Karna (1862-1899) ansedel2.gif

Larsdotter Hansson, Else (1838-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Nils (1823-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter Månsson, Elna (1823-1901) ansedel2.gif

Mårtensson, Anders (1882-1956) ansedel2.gif

Mårtensson, Olle Anders Lennart (1927-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Sven Alfred (1918-2015) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna (1751-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Karna (1748-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Astrid Lovisa (1901-1972) ansedel2.gif

Nilsson, Göran (1755-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (-1774) ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1743-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Tyke (1757-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Åke (1762-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Jönsson, Vesta Gudrun (1925-2017) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Berit Valborg (1927-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Villie, Skurups kommun, Malmöhus län

Olsson, Claes Reinhold (1891-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Villie

Olsson Wallin, Maria Elisabet (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Claes Rune (1962-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Gert Ingemar (1960-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vimmerby Kalmar län

Guilliame, Marta (-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vimne, Veta, Östergötlands län

Andersson, Carl (1755-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vindeln, Västerbotten

Eriksson, Hans Pontus (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vinäs, Västra Ed, Kalmar län

Dahlberg, Catharina Charlotta (1813-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tyrsson Westerberg, Johan Petter (1809-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vira Bruk, Roslags-Kulla Stockholms län

Bertram, Johan Peter (1765-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Visby Gotland

Däumichen, Lena Christina (1946-) ansedel2.gif

Visnum Värmlands län

Adamsdotter Segerberg, Stina Katarina (1731-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Elisabet Lisken (-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Spångberg, Henrik (-1751) ansedel2.gif

Visnum, Värmlands Län

Adamsdotter Segerberg, Sara (1729-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson Spångberg, Johan (1725-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Visnum, Värmlands län

Adamsdotter Segerberg, Sara (1729-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsdotter Segerberg, Stina Katarina (1731-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson Segerberg, Adam (1688-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksdotter Spångberg, Maria (1719-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson Spångberg, Anders (1721-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson Spångberg, Johan (1725-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Visnum

Olofsdotter, Kerstin (1684-1754) ansedel2.gif

Vitsand, Värmlands län

Henriksdotter Spångberg, Sara Kajsa (1785-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vreta Kloster, Östergötlands län

Eriksson, Bengt (-1699) ansedel2.gif

Filipsdotter, Ingrid (-1710) ansedel2.gif

Vånga, Kristianstads län

Broomé, Daniel (1664-1696) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broomé, Thomas (-1679) ansedel2.gif

Danielsdotter Lange, Johanna (-1693) ansedel2.gif

Vånga, Östergötlands län

Andersdotter Köhler, Kristina (1707-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Köhler, Johan (1709-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Köhler, Kristian (1705-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vällingby, Stockholms län

Lööw, Jessica Lisa Astrid (1985-) ansedel2.gif

Vällingby

Hoffman Ahlberg, Karin Margareta Constantia (1927-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Limnell/Hoffmann, Katarina Gustafva Konstantia (1897-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Värmdö

Berglund, Kjell Per-Axel (1936-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif

Väse Värmlands län

Ekström, Johan Fredrik (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Väse

Westmark, Maria (1765-) ansedel2.gif

Västanfors, Västmanlands län

Lindberg, Karl Villgott (1890-1969) ansedel2.gif

Västansjö Sunne, Värmlands län

Jonsson, Nils (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västerhaninge, Stockholms län

Larsson Lindström, Johan (1711-1773) ansedel2.gif

Västerled, Stockholms län

Bergström Wåhlström Tjerneld, Anna Matilda (1896-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, David Oskar Emil (1874-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson Nilsson, Rolf Oskar (1915-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Salborn, Erik Martin (1972-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Catrina Dorothea (Karin*) (1888-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Gustaf Adolf (1887-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Maria Linnea (1884-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västerled

Ström, Johan Olof Daniel (1912-1977) ansedel2.gif

Tjerneld, Erik Albert (1901-1969) ansedel2.gif

Västerum, Östra Ed, Östergötlands län

Andersdotter, Anna (1780-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västerum. Östra Ed

Botvidsson, Tyres (1766-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västervik, Kalmar län

Dahlberg, Catharina Charlotta (1813-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vesterberg, Anders Magnus Konstantin (1852-1852) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västervåla Västmanlands län

Spennare, Mats ()

Västervåla, Västmanlands län

Persson Spennare, Matts Matthias (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västerås, Västmanlands län

Wijkman, Sven (1754-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västerås

Berglund, Kjell Per-Axel (1936-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif

Berglund, Majken (1920-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västland Uppsala län

Fernström, Anders (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Anna Brita (1802-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Katarina Magdalena (1816-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Mats (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holmgren, Greta Stina (1840-1911) ansedel2.gif

Larsdotter Sandström, Sigrid (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyberg, Anna Kristina (1745-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Sigrid (1715-1778)

Årman, Gabriel (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Anders (1848-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västland, Uppsala län

Andersson Gäfvert, Klas (1615-1670) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Adam (1640-1713) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Brita (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västland

Larsdotter Sandström, Sigrid (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ström, Lena Cajsa (1763-)

Årman, Gabriel (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Årman, Sigrid Lena (1829-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Alstad Malmöhus län

Sjunnesdotter, Ellena (-1683) ansedel2.gif

Västra Ed Kalmar län

Vesterberg, Johan Petter (1837-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Ed, Kalmar län

Andersdotter, Brita (1741-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tyrsson, Botvid (1739-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Ed, Östergötlands län

Bengtsdotter, Brita (-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter Svensson, Ingeborg (1706-1792) ansedel2.gif

Jönsson, Sven (1661-1745) ansedel2.gif

Larsdotter, Karin (1662-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1639-1702) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Anders (1703-1749) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Ed

Tyrsdotter, Elin (1744-1819) ansedel2.gif

Västra Eneby, Östergötlands län

Arvidsson, Lars (-1643)

Bengtsdotter, Cecilia (1610-1696) ansedel2.gif

Håkansson, Karl (1610-1672) ansedel2.gif

Isaksdotter, Ingegärd (-1734) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Maria Maja (1746-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Britta (1707-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Elin (1725-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Kerstin (1710-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Maria Maja (1722-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Sara (1718-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Karl (1714-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Lars () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Lars (1722-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Måns (1712-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Nils (1728-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsdotter, Brita (1648-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jöns (-1673) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Jöns (1680-1758) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritsson, Jacob (1713-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Anna (-1704) ansedel2.gif

Månsdotter, Britta (1688-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Maria (1686-1758) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Sara (1699-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Isak (1702-1785) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Måns (1655-1715) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Ingelstad, Malmöhus län

Landén, Anders Ingemar (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Landén, Gösta Ingvar (1905-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Landén, Inez Vilhelmina (1906-1989) ansedel2.gif

Torstensdotter Landén, Anna Cecilia (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Torstensdotter Landén, Ida Kristina (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Nöbbelöv Malmöhus län

Nilsdotter, Ingar () ansedel2.gif

Sörensson, Peder () ansedel2.gif

Västra Nöbbelöv, Malmöhus län

Andersdotter Andersson, Anna (1866-1921) ansedel2.gif

Bengtsson, Jöns (1815-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Anders (1714-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Ola (1714-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Elna (1714-)

Persson, Nils (1640-1705) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Simonsdotter, Anna (1810-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensson, Peder () ansedel2.gif

Wallström, Eva (1832-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Ryd, Stockholms län

Wallin Eliasson, Judit Maria (1885-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Skrävlinge, Malmö stad

Landén, Nils (1859-1940) ansedel2.gif

Västra Skrävlinge, Malmöhus län

Jönsdotter, Anna (1854-1928) ansedel2.gif

Västra Tollstad, Östergötlands län

Israelsson, Carl () ansedel2.gif

Pährsdotter, Annicka () ansedel2.gif

Tollsten, Israel (1756-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Tommarp, Malmöhus län

Jacobsdotter, Ursula (1640-1689) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Landén, Erik Maurtitz (1897-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Landén, Gösta Ingvar (1905-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lauridtsen, Jacob (1612-1650) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Vemmenhög, Malmöhus län

Nilsson Roth, Per (1799-1877) ansedel2.gif

Nilsson, Bror Nils Albin (1882-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Västra Vemmenhög

Kristoffersson, Mats (-1694)

Matsson, Per (-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif

Västrum, Kalmar län

Andersson, Jöns (1725-1781) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Ingrid (-1740) ansedel2.gif

Jönsdotter, Ingrid (1757-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Anders (-1751) ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1740-1826) ansedel2.gif

Månsson, Anders (1792-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Jöns (1786-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Olof (1733-1815) ansedel2.gif

Nilsdotter, Margareta (1720-1785) ansedel2.gif

Olofsson, Bengt (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Hans (1786-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Måns (1760-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Per (1768-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif

Vätö, Stockholms län

Unander, Mattias (1671-1745) ansedel2.gif

Växjö, Kronobergs län

Lund, Gustaf Åke Fritiof (1918-1982) ansedel2.gif

Pettersson Mårtensson, Jenny Elisabet (1863-1958) ansedel2.gif

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2020-05-15 med hjälp av Disgen version 2018.