Ortsregister (W - Ä)

Personregister    Efternamnsregister

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Warmlösa, Kastlösa, Malmöhus län

Pehrsdotter Månsson, Karna (1840-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wayne NJ USA

Ljung, Bo (1938-2014) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Westerum, Östra Ed, Östergötlands län

Tyrsson Skedlund, Anders (1811-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Winäs, Västra Ed, Kalmar län

Vesterberg, Johan Viktor (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wira Roslags-Kulla Stockholms län

Bertram, Kristina Dorotea (1716-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wira Roslags-Kulla, Stockholms län

Johansdotter Bertram Vidström, Maria (1721-1801) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Bertram, Israel (1714-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Bertram, Jeremias (1726-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Bertram, Johan (1685-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Bertram, Johan (1713-1790) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Bertram, Peter (1723-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ystad Malmöhus län

Andersson, Jenny Sofie (1981-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Linda Marie (1977-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Böös Ivarsson, Kerstin Ingegerd (1950-) ansedel2.gif

Ystad, Malmöhus län

, Brita Anne Marie (1935-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Karin Birgit (1934-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Nils Erik Viktor (1938-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Stig Arne (1939-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Bengtsson, Lilly Karin (1926-2015) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Ericsson, Inez Marta (1921-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Petersson, Elly Maria (1913-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Albin Rickard (1891-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, John Ove Villy (1933-1997) ansedel2.gif

Andersson, Kurt Ingvar Birger (1929-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter Roth, Elna (1807-1887) ansedel2.gif

Jakobsson Nilsson, Elsy Britta Ingegärd (1925-2014) ansedel2.gif

Jeppsson Andersson, Wanda Rut Linnea (1912-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Knut Lennart Valter (1938-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson Andersson, Hilma Kristina (1893-1981) ansedel2.gif

Mauritzson Andersson, Ulla Anna Margareta (1937-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson Olsson, Karin Ingegerd (1937-) ansedel2.gif

Nilsson Johansson, Inga Margareta (1922-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Bengt Sture (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Bror Henry (1914-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Erik Åke Waldemar (1923-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Fred (1932-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, John-Erik (Janne*) (1943-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Viktor Alfred (1893-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Jönsson Llewellyn-Smith, Birgitta Marianne (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Kjell Åke Valter (1940-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ystad

, Caroline Sofie Alice (2018-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Rickard Henry Valter (2013-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Ella Maj-Britt (1937-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ivarsson, Bengt William (1945-2016) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ivarsson, Kjell Arnold (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Emilia Johanna (1984-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Jens Filip (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzson Svensson, Anna Erika (1900-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Nanny Elfrida (1895-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Torsten Uno (1932-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ystads Sankt Petri, Malmöhus län

Nilsson Roth, Per (1799-1877) ansedel2.gif

Ytterboda Älvkarleby

Lundberg, Brita (1813-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Daniel (1845-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Johan (1814-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Yxnerum Östergötlands län

Köhler, Adam Ulric (1817-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Anders Gustaf (1815-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Carl Johan (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna Lisa (1774-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spännare, Johanna Beata (1836-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Yxnerum, Östergötlands län

Carlsdotter Köhler, Anna Greta (1804-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jaensson, Jöns (1798-) ansedel2.gif

Köhler, Beata Lisa (1809-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Carl Petter (1770-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spännare, Karl Anders (1800-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åby, Kalmar län

Danielsson, Andreas (1820-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åby

Månsdotter, Anna Greta (1795-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åker, Södermanlands län

Brolin, Stina Lotta (1818-1849) ansedel2.gif

Loberg Lindhe, Hulda Maria (1868-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg Nilsson, Amanda Adolfina (1873-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Adolf Fredrik (1842-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Anders Peter (1808-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Anna Fredrika (1865-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Carl Fredrik (1866-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Johan Petter (1836-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Sofia Mathilda (1870-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson Åkerman, Nils (1685-1762) ansedel2.gif

Spångberg Andersson, Olga Maria (1892-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg Karlsson, Judit Elvira (1895-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Carl Alfred (1890-1951) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Karin Linnea (1896-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallin, Anna Sofia (1841-1935) ansedel2.gif

Åkerholm, Lofta, Kalmar län

Vesterberg, Hulda Kristina (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Årsjö, Sövestad

Nilsdotter, Mätta (1797-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ohlsdotter, Anna (1760-) ansedel2.gif

Åsbro, Lerbäck, Örebro län

Persdotter, Anna Lisa (1774-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åsvittinge Frälsegård, Kuddby socken, Östergötland

Jonsson, Alfred (1864-1954) ansedel2.gif

Älgö, Värmlands län

Nilsson Ellström, Peter (1759-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvkarleby Uppsala län

Fernström, Anders (1766-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fernström, Mats () ansedel2.gif

Nyberg, Anna Kristina (1745-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Årman, Anna Johanna (1841-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvkarleby, Gävleborgs län

Johansson, Elsa Emilia (1894-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Signe Eulalia (1896-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Maria Elida (1868-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvkarleby, Uppsala län

Andersdotter, Brita (1712-) ansedel2.gif

Andersdotter, Catharina (1681-) ansedel2.gif

Johansdotter, Karin (-1694) ansedel2.gif

Johansson, Edla Elida (1892-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Elna Edit Elisabet (1906-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Elof Efraim Emanuel (1904-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Karl Ferdinand (1863-1938) ansedel2.gif

Johansson, Karl Ferdinand (1908-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pousette, Bertram (1691-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tillman Lindström, Inga Margareta (1935-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tillman, Adolf Wilhelm (1887-1960) ansedel2.gif

Tillman, Anna Lisa (1919-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tillman, Eva Kristina (1929-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tillman, Ingegärd Maria (1914-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tillman, Stig Adolf (1935-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Älvkarleby

Jansson, Lorentz (1676-1737) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Le Brun, Johan (-1682) ansedel2.gif

Lundberg, Anders (1785-1853) ansedel2.gif

Lundberg, Brita (1813-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Lisa (1790-1863) ansedel2.gif

Vestberg, Greta Brita (1837-1912) ansedel2.gif

Årman-Lindblom, Anders (1836-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink Andersson, Andreas (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Anders (1706-1760) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Anders (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Anders (1848-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Anna (1723-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Anna (1742-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Anna Stina (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Brita Cajsa (1807-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Catharina (1714-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Catharina (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Christina (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Daniel (1716-1765) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Daniel (1754-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Daniel (1811-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Fredrika Elisabeth (1842-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Jacob (1721-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Jan Peter (1835-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Johan (1701-1772) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Johan (1737-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Johan (1814-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Lars (1734-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Lisa (1704-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Lore L (1712-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Maja (1817-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Maria (1710-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, NN (1760-1760) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink/Söderström, Kajsa Stina (1839-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öhman/Dandanell, Maria (1862-1942) ansedel2.gif

Österlund, Cajsa (1785-1872) ansedel2.gif

Älvsjö, Stockholms län

Pettersson, Florence Eugenia (1894-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ängsö, Västmanlands län

Wallin, Karl Magnus (1847-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Äspö Malmöhus län

Hansson, Sven Erik (1906-1980) ansedel2.gif

Jönsson, Anders (1680-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Magne Allan Valentin (1918-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Tage Axel Gottfrid (1920-2016) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Trulsson, Lars (1720-1723) ansedel2.gif ansedel2.gif

Äspö, Malmöhus län

Nilsson, Truls (1682-1736) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1734-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsdotter, Karna (1692-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsdotter, Sissa (1758-1758) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsdotter, Sissa (1764-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Lars (1759-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Nils (1756-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Pehr (1759-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Pål (-1716) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Rasmus (1772-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Truls (1754-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Trulsdotter, Berta (1723-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif

Trulsdotter, Sissa (1725-1728) ansedel2.gif ansedel2.gif

Trulsdotter, Sissa (1729-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Trulsson, Nils (1716-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif

Trulsson, Pål (1718-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2020-05-15 med hjälp av Disgen version 2018.