Ortsregister (D - F)

Personregister    Efternamnsregister

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Dalby, Uppsala län

Nilsson Wijkman, Johan (1660-1733) ansedel2.gif

Danderyd, Stockholms län

Ljung, Anna Helena Constance (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljung, Fredrik Oscar Markus (2019-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljung, Lars Erik Edvard (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljung, Lars Gunnar (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Frans Helmer Alexander (1906-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Ossian Alexander (1902-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danderyd

Isaksson, Karin Elisabet (1908-1980) ansedel2.gif

Danmark, Uppsala län

Gottfridsson, Hans Anders Martin (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gottfridsson, Nils Johan Emil (1975-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danmark

Allesson, Påhl (1828-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter Faxe, Marne (1612-) ansedel2.gif

Böller Tomsson, Nils ()

Jakobsdotter, Ursula () ansedel2.gif

Jensen Arsenius, Jens (1606-1692) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Laurs () ansedel2.gif

Lauridtsen, Jacob (1612-1650) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nielsen Andersson, Jane Birgit Lilian Britt (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nielsen, Jens (1563-) ansedel2.gif

Dannemora Uppsala län

Erengren Bertram, Maja Stina (1830-1911) ansedel2.gif

Dannemora, Uppsala län

Klasson Dandanell, Johan Jean (1633-1710) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danviks förs. Stockholm

Johansson, Gustaf Edvard (1869-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danviks församling, Stockholms län

Johansson, Carl Vilhelm (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Degerfors, Västerbotten

Eriksson, Björn Gustaf (1947-) ansedel2.gif

Eriksson, Maud Kristina (1969-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Delsbo, Gävleborgs län

Djuberg Hedman, Maria Amalia (1839-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg, Emma Dorothea (1834-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg, Gustav Edvard (1836-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Leneaus, Magdalena (1718-1797) ansedel2.gif

Unander, Nils (1708-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dörby, Kalmar län

Danielsson, Petter Gustaf (1818-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter Eliasson, Greta Sophia (1823-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Gertrud (1720-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Nils August (1856-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dörby

Olsson, Karl Henric (1853-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Edetorpet, Löt, Östergötlands län

Mauritsson Loo, Mauritz (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eka, Lunda Stockholms län

Jansdotter Bertram, Brita Elisabet Lisa (1815-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallin Bertram, August Ferdinand (1843-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekaryd, Madesjö, Kalmar län

Petersdotter, Stina Lisa (1826-) ansedel2.gif

Petersson, Johan (1827-1899) ansedel2.gif

Ekeby Norrgård i Ekebyborna Östergötlands län

Johansson, Frans Alfred (1841-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekeby Östergötlands län

Jerring, Nils Erik Alfred (1903-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekebyborna, Östergötlands län

Johansson, Carl Fredrik (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustav Wilhelm (1839-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekebyborna

Ekholm, Per August (1833-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekerö, Stockholms län

Eliasson, Sven Lorentz (1913-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lagerbäck Ahlström, Maria Lovisa (1861-1945) ansedel2.gif

Elinge Österlövsta Uppsala län

Henriksson Sågström, Johan (1730-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sågström, Johan Jan (1777-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elinge Österlövsta, Uppsala län

Andersdotter Henricsson Sågström, Katarina (1738-1781) ansedel2.gif

Sågström Larsson Hillgren, Anna Maja (1769-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Elmberg, Madesjö, Kalmar län

Månsdotter, Marie (1717-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Samuel (1786-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Elmeberg, Madesjö, Kalmar län

Carlsson Pipare, Pär (1750-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engelbrekt Stockholm

Andersson Loberg, Eva Carina (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven Rafael (1921-2014) ansedel2.gif

Engelbrekt, Stockholm

Lundin, Elin Margareta (1896-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Ingrid Emilia (1926-2007) ansedel2.gif

Engelbrekt, Stockholms län

Rydholm Levin, Eivor Lilly Maria (1932-2016) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Gunnar Birger Alexander (1930-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Oskar Gustaf Adolf (1916-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Enskede Stockholm

, Sven Lennart Wölker (1932-2008) ansedel2.gif

Karlsson, Gunnar Vilhelm (1899-1955) ansedel2.gif

Stolpe/Wåhlström, Elsa (1883-1939) ansedel2.gif

Wölker, Sven Peter (1952-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enskede, Stockholm

Wåhlström/Johansson, Anna Maria (1875-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enskede, Stockholms län

Johansson, Ann-Marie Inger (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Britt-Marie Elisabeth (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kågelius, Bengt Arne (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kågelius, Kerstin Margareta (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Reini, Lars Mikael (1979-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Salborn, Johan Erik (1899-1972) ansedel2.gif

Wåhlström, Rolf Erik (1948-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enskede

Entell, Elinor Cecilia (1985-) ansedel2.gif

Entell, Hans Lennart (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Esarp, Malmöhus län

Nilsson Johansson, Marianne Ann-Kristin (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Karlsson, Siv Gertrud Vivian (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Everöd, Kristianstads län

Wallström, Johannes (1780-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fagerhult, Kalmar län

Hansdotter, Lisbeth () ansedel2.gif

Jonsdotter, Kerstin (1715-1772) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jonas (1713-1773) ansedel2.gif

Svensson, Jon () ansedel2.gif

Falun, Kopparbergs län

Limnell, Fredrik Evald (1853-1931) ansedel2.gif

Sellberg Tunström, Sara (1790-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tunström, Anna Christina (1825-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Amalia (1849-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Carl (1850-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Carl Eric (1822-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Eric (1847-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Karl Albin (1882-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Maria Elisabeth (1879-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Maria Linnea (1884-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Oscar (1853-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Rosa Maria (1884-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Falun

Strömberg, Anna Jansson (1769-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tunström, Anders Eric (1830-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tunström, Jan Jansson (1771-1830) ansedel2.gif

Tunström, Johan (1799-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tunström, Johan (1823-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström/Johansson, Anna Maria (1875-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Farhult Malmöhus län

Holm, Carl (1753-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Farsta Stockholm

Wölker, Sven Peter (1952-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif

Farsta, Stockholms län

Wåhlström, Rolf Erik (1948-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Rosa Maria (1884-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Farsta

Wåhlström/Lamm, Eva Anna Maria (1917-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif

Farstorp, Kristianstads län

Johansson, Kjell Otto (1932-) ansedel2.gif

Fasta, Stockholms län

Fast, Johan (1630-1678)

Fellingsbro, Örebro län

Adamsdotter Stockhaus, Kerstin (1622-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsdotter Stockhaus, Margit (1622-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsdotter Stockhaus, Sara (1624-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsson Stockhaus, Hans (1620-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsson Stockhaus, Johan (1618-1690) ansedel2.gif ansedel2.gif

Adamsson Stockhaus, Lukas (1634-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gevert, Margit (1565-1620) ansedel2.gif

Stockhaus, Adam (1593-1645) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stockhaus, Hans (1572-1593) ansedel2.gif

Femsjö, Hallands län

Bengtsdotter, Cecilia (1610-1696) ansedel2.gif

Film Uppsala län

Baudou, Johan (-1660)

Bayard, Anna (-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Clas (1675-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Hindrich (1693-1715) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Jacob (1690-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Jens (1678-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Johan (1670-1735) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Michel (1643-1720) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Chevais, Guillaume () ansedel2.gif

Chevais, Maria () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Guilliame, Claes (1658-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lemoine, Maria (1647-1738) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Martin, Johanna () ansedel2.gif

Pira, Claes () ansedel2.gif

Pousette, Noak () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pousette, Raphael (-1703) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Film, Uppsala län

Boven, Michel (1642-1720) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Nicolas Clas (1583-1683) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Finland

Dandanell, Margareta (-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kalliokoski, Maija Marjatta (Micki*) (1926-2002) ansedel2.gif

Spångberg Jönsson, Charlotta Maria (1863-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öström, Eeva Liisa (1946-) ansedel2.gif

Finspång, Östergötlands län

Hansdotter Köhler, Elisabet (1663-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Henrik (1665-1667) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Johan (1676-1709) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Valentin (1661-1720) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jakobsdotter, Maria (-1666) ansedel2.gif

Follingbo, Gotlands län

Pettersson Lindqvist Engström, Anna Ingegärd (1920-2015) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fors, Södermanland

Rydholm, Ingrid Emilia (1926-2007) ansedel2.gif

Forsmark Uppsala län

Baudou, Nicole (-1695) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bayard, Henric () ansedel2.gif

Guillaume, Michel (1676-1744) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Forsmark, Uppsala län

Boven, Toussaint (1650-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bovin, Jean (1697-1746) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fosie, Malmöhus län

Andersson Alerstam, Kerstin Irene (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Bror Lennart (1911-1991) ansedel2.gif

Borgström Stamberg, Ida Maria (1877-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgström, Fritz Hjalmar (1873-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frankrike

Bouvin, Johan (Jean) (1614-1677) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frustuna-Kattnäs Södermanlands län

Ringel, Caisa Sara Elisabet (1768-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frustuna-Kattnäs, Södermanlands län

Brimmer, Anna Catharina (-1803) ansedel2.gif

Danielsson Ringel, Daniel (1740-1789) ansedel2.gif

Fryksände, Värmlands län

Jonsson Ellström, Jon (1822-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Johan Alfred (1856-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frötuna Stockholms län

Mattsson Spennare, Anders (1774-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringel, Caisa Sara Elisabet (1768-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frötuna, Södermanlands län

Spännare, Karl Anders (1800-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frötuna

Mattsdotter Spennare, Anna Lista (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Fårösund, Gotlands län

Engström, Ejnar Alfred Lennart (1920-1991) ansedel2.gif

Pettersson Lindqvist Engström, Anna Ingegärd (1920-2015) ansedel2.gif ansedel2.gif

Förlösa, Kalmar län

Carlsdotter Westerlund, Johanna Gustafva (1856-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Tilda Lovisa (1866-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Mathilda (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Aron Ferdinand (1825-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Lena Stina (1832-) ansedel2.gif

Månsdotter, Anna Greta (1795-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan (1843-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Westerlund, Carl Agardh (1830-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Westerlund, Johannes (1798-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Westerlund, Stina Sofia (1853-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2020-05-15 med hjälp av Disgen version 2018.