Ortsregister (D - F)

Personregister    Efternamnsregister

( - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - R S - S T - V W - Ä Ö - Ö

Dalby, Uppsala län

Nilsson Wijkman, Johan (1660-1733) ansedel2.gif

Danderyd

Isaksson, Karin Elisabet (1908-1980) ansedel2.gif

Ljung, Anna Helena Constance (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljung, Lars Erik Edvard (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljung, Lars Gunnar (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljung, Murklan (2019-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Frans Helmer Alexander (1906-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Ossian Alexander (1902-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Danmark

Allesson, Pål (1828-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nielsen Andersson, Jane Birgit Lilian Britt (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dannemora Uppsala län

Erengren Bertram, Maja Stina (1830-1911) ansedel2.gif

Klasson Dandanell, Johan Jean (1633-1710) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danviks förs. Stockholm

Johansson, Carl Vilhelm (1872-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustaf Edvard (1869-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Delsbo, Gävleborgs län

Djuberg Hedman, Maria Amalia (1839-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg, Emma Dorothea (1834-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg, Gustav Edvard (1836-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dörby Kalmar län

Petersson, Nils August (1856-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dörby, Kalmar län

Danielsson, Petter Gustaf (1818-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter Eliasson, Greta Sophia (1823-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dörby

Olsson, Karl Henric (1853-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Edetorpet, Löt, Östergötlands län

Mauritsson Loo, Mauritz (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eka, Lunda Stockholms län

Jansdotter Bertram, Brita Elisabet Lisa (1815-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallin Bertram, August Ferdinand (1843-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekaryd, Madesjö, Kalmar län

Petersdotter, Stina Lisa (1826-) ansedel2.gif

Ekeby Norrgård i Ekebyborna Östergötlands län

Johansson, Frans Alfred (1841-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekeby Östergötlands län

Jerring, Nils Erik Alfred (1903-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekebyborna

Johansson, Carl Fredrik (1836-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Gustav Wilhelm (1839-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Per August (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekerö, Stockholms län

Eliasson, Sven Lorentz (1913-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elinge Österlövsta Uppsala län

Andersdotter Henricsson Sågström, Katarina (1738-1781) ansedel2.gif

Henriksson Sågström, Johan (1730-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sågström Larsson Hillgren, Anna Maja (1769-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sågström, Johan Jan (1777-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Elmberg, Madesjö, Kalmar län

Månsdotter, Marie (1717-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Samuel (1786-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Elmeberg, Madesjö, Kalmar län

Carlsson Pipare, Pär (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engelbrekt Stockholm

Andersson Loberg, Eva Carina (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Sven Rafael (1921-2014) ansedel2.gif

Wåhlström, Oskar Gustaf Adolf (1916-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Engelbrekt, Stockholm

Lundin, Elin Margareta (1896-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Ingrid Emilia (1926-2007) ansedel2.gif

Engelbrekt

Rydholm Levin, Eivor Lilly Maria (1932-2016) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Gunnar Birger Alexander (1930-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Enskede Stockholm

, Sven Lennart Wölker (1932-2008) ansedel2.gif

Johansson, Ann-Marie Inger (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Britt-Marie Elisabeth (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Gunnar Vilhelm (1899-1955) ansedel2.gif

Reini, Lars Mikael (1979-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Salborn, Johan Erik (1899-1972) ansedel2.gif

Stolpe/Wåhlström, Elsa (1883-1939) ansedel2.gif

Wölker, Sven Peter (1952-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enskede, Stockholm

Wåhlström/Johansson, Anna Maria (1875-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enskede

Entell, Elinor Cecilia (1985-) ansedel2.gif

Entell, Hans Lennart (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Rolf Erik (1948-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Esarp, Malmöhus län

Nilsson Johansson, Marianne Ann-Kristin (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Karlsson, Siv Gertrud Vivian (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Everöd

Wallström, Johannes (1780-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Falu Kristine Dalarna

Limnell, Fredrik Evald (1853-1931) ansedel2.gif

Tunström, Anna Christina (1825-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tunström/Sellberg/Eriksdotter, Sara (1790-1869) ansedel2.gif

Wåhlström, Carl (1850-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Falun

Wåhlström, Eric (1847-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Karl Albin (1882-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Maria Elisabeth (1879-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Maria Linnea (1884-1962) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Rosa Maria (1884-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström/Johansson, Anna Maria (1875-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif

Farhult Malmöhus län

Holm, Carl (1753-1838) ansedel2.gif ansedel2.gif

Farsta Stockholm

Wölker, Sven Peter (1952-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif

Farsta

Wåhlström, Rolf Erik (1948-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Rosa Maria (1884-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström/Lamm, Eva Anna Maria (1917-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif

Farstorp Kristianstad

Johansson, Kjell Otto (1932-) ansedel2.gif

Fellingsbro, Örebro län

Adamsdotter Stockhaus, Sara (1620-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stockhaus, Adam (1593-1645) ansedel2.gif

Stockhaus, Hans (1572-1593)

Femsjö, Hallands län

Bengtsdotter, Cecilia (1610-1696) ansedel2.gif

Film Uppsala län

Baudou, Johan (-1660)

Bayard, Anna (-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Clas (1675-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Hindrich (1693-1715) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Jacob (1690-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Jens (1678-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Johan (1670-1735) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Michel (1643-1720) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Chevais, Guillaume () ansedel2.gif

Chevais, Maria () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Nicolas Clas (-1683) ansedel2.gif

Guilliame, Claes (1658-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lemoine, Maria (1647-1738) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Martin, Johanna () ansedel2.gif

Pira, Claes () ansedel2.gif

Pousette, Noak () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pousette, Raphael (-1703) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Finland

Dandanell, Margareta (-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif

Kalliokoski, Maija Marjatta (Micki*) (1926-2002) ansedel2.gif

Spångberg Jönsson, Charlotta Maria (1863-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öström, Eeva Liisa (1946-) ansedel2.gif

Fors, Södermanland

Rydholm, Ingrid Emilia (1926-2007) ansedel2.gif

Forsmark Uppsala län

Baudou, Nicole (-1695) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bayard, Henric () ansedel2.gif

Guillaume, Michel (1676-1744) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frankrike

Bouvin, Johan (Jean) (1614-1677) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frustuna-Kattnäs Södermanlands län

Persson Spennare, Matts Matthias (1736-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringel, Caisa Sara Elisabet (1768-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fryksände Värmland

Spångberg, Johan Alfred (1856-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Fryksände, Värmlands län

Jonsson Ellström, Jon (1822-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frötuna Stockholms län

Mattsson Spennare, Anders (1774-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringel, Caisa Sara Elisabet (1768-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Frötuna

Mattsdotter Spennare, Anna Lista (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spännare, Karl Anders (1800-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Förlösa, Kalmar län

Carlsdotter Westerlund, Johanna Gustafva (1856-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson, Tilda Lovisa (1866-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Mathilda (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Aron Ferdinand (1825-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Lena Stina (1832-) ansedel2.gif

Månsdotter, Anna Greta (1795-1868) ansedel2.gif

Petersson, Johan (1843-1857) ansedel2.gif ansedel2.gif

Westerlund, Carl Agardh (1830-1904) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Westerlund, Johannes (1798-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Westerlund, Stina Sofia (1853-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

( - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - R S - S T - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2019-02-26 med hjälp av Disgen version 2018.