Ortsregister (G - G)

Personregister    Efternamnsregister

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Genarp Malmöhus län

Jeppsson Lundgren, Hilda Erica (1906-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif

Genarp

Jakobsson, Gunhild Sofia (1903-1991) ansedel2.gif

Gimo, Skäfthammar, Uppsala

Lemoine, Philip (1656-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif

Giresta, Uppsala län

Ekorn, Catharina Margareta (1738-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gistad Östergötlands län

Hagdahl, Karl Axel (1886-1963) ansedel2.gif

Gladhammar, Kalmar län

Larsdotter, Anna (1740-1826) ansedel2.gif

Gladsax, Kristianstads län

Bengtsson, Agne Birger (1919-1967) ansedel2.gif

Glemminge Malmöhus län

Håkansdotter, Marna (-1720) ansedel2.gif

Olsson, Margareta Birgit (1921-1989) ansedel2.gif

Glemminge, Kristianstads län

Jönsson, Hilma (1893-1955) ansedel2.gif

Nilsson Svensson, Ruth Karla Amalia (1921-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Erna Valborg Linnéa (1923-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Henning Gotthard (1919-1987) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Sture Manfred (1917-2001) ansedel2.gif

Glemminge, Malmöhus län

Nilsson, Bror Åke Georg (1923-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils Axel (1891-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Godegård, Östergötlands län

Hansson Köhler, Anders (1736-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kristina (1747-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gothem, Gotlands län

Engström, Ejnar Alfred Lennart (1920-1991) ansedel2.gif

Grava, Värmlands län

Henriksson Spångberg, Jan Henrik (1783-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Grimsåker, Malungs socken, Dalarna

Jerring, Sven Alfred Teodor (1895-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gryt, Östergötlands län

Botvidsdotter, Elisabet Lisken (1774-1811) ansedel2.gif ansedel2.gif

Grängesberg

Flink, Anna-Greta (1911-2004) ansedel2.gif

Grödinge Stockholm

Andersen, Monica Maria Elisabeth (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Grönby Malmöhus län

Olsson, Stig Torsten Totte (1926-2015) ansedel2.gif ansedel2.gif

Grönby Trelleborgs kommun

Olsson, Per Ingvar (1895-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Grönby, Malmöhus län

Andersson, Lars (1863-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Elisa (1852-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgström Stamberg, Ida Maria (1877-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgström, Anton William (1875-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgström, Fritz Hjalmar (1873-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Borgström, Johan Alfred (1870-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Andersson, Ethel Viktoria (1917-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Anna Lisa (1925-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stamberg, Gösta Victor Emanuel (1899-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stamberg, John Tage Sigfrid (1901-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Grönby, Trelleborgs kommun, Malmöhus län

Kristoffersson Olsson, Ida (1889-1967) ansedel2.gif

Olsson, Anna Lisa (1925-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnarskog, Värmlands län

Spångberg, Adam (1753-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Anna Stina (1756-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnerud, Alster, Värmlands Län

Spångberg, Henrik Gustaf (1833-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnerud, Alster, Värmlands län

Ekström, Wilhelmina Charlotta Maria (1804-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Henriksson Spångberg, Adam (1794-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnilbo Västmanlands län

Danielsson Ringel, Daniel (1740-1789) ansedel2.gif

Hansson Spennare, Peder Pehr (1713-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattsson Spennare, Anders (1774-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnilbo, Västmanlands län

Adamsson Stockhaus, Johan (1618-1690) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter Spännare, Christina (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter Spännare, Magareta (1768-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson Spännare, Johan (1773-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson Spännare, Mats (1764-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson Spännare, Peter (1767-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson Spännare, Peter (1773-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gunnilbo, Wästmanlands län

Matsson Spännare, Petter (1788-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustav Adolf, Värmlands län

Henriksson Spångberg, Josef (1805-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersdotter Björn, Maria (1761-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustav Vasa, Stockholm

Lundin, Klara Fredrika (1894-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson Lindoff, Carl Frithiof (1873-1952) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sellberg, Johan August (1860-1947) ansedel2.gif

Gustav Vasa, Stockholms län

Johansson Kågelius, Rikard Gerhard Erland (1915-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustav Vasa

Forsström, Arne Verner Charles (1911-1995) ansedel2.gif

Gustavsbo Uppland

Sågström Jakobsson, Brita (1759-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gustavsfors bruk, Gustav Adolf, Värmlands län

Johansson Spångberg, Henrik (1761-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gåsinge, Södermanlands län

Andersson, Ingegerd Birgit Matilda (1920-) ansedel2.gif

Gärdserum, Östergötlands län

Köhler, Pär Göran (1809-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gärdslöv Malmöhus län

Maglund, Helena Beata (1777-1816) ansedel2.gif

Wallström, Johannes (1780-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gärdslöv Malmöhus län

Holm Andersson, Elisabeth (1795-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wahlström, Birgitta Maria (1811-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallström, Johannes (1780-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gärdslöv, Malmöhus län

Wallström Allesson, Elisabet (1825-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallström, Andreas (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallström, Hans (1821-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallström, Johan Gabriel (1823-1902) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallström, Johanna Beata (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallström, Petter (1813-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gävle

, Per Johan (1856-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län

Nilsson, Knut Oskar Andreas (1904-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gävle Heliga Trefaldighet

Haglund, Bo Gustav (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Brita Margareta (1922-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Hans Olov (1957-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Ingrid Eva (1927-) ansedel2.gif

Haglund, Lars Erik (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Lars Gösta (1918-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Sven Eric (1926-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Sven Gunnar (1948-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundin, Maria Karolina (1892-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Probus Robert (1847-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sellberg, Johan August (1860-1947) ansedel2.gif

Gävle

Lundin Hellström, Anna Johanna Elvira (1860-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gävle Staffan

Lundin Berggren, Johanna Matilda (1888-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gävle, Gävleborgs län

Dandanell Löf, August Vilhelm (1842-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Carl Edvard (1892-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Charlotta Helena (1856-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Elsa Helena (1894-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Ester Maria (1889-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Johan Eric (1835-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Karl Johan (1861-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Per Edvard (1867-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Robert Petrus (1900-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg Åström, Eugenia Jenny Magdalena (1832-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg, Lars Petter (1803-1848) ansedel2.gif

Flodberg, Carl Johan (1880-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif

Frenck Funck, Ingrid Katarina Kajsa (1723-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Carl Johan (John) (1876-1944) ansedel2.gif

Hanson Haglund Reini, Ethel (1913-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Limnell, Fredrik Evald (1853-1931) ansedel2.gif

Nilsson Sehlberg, Jakob (1684-1756) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Sehlberg, Nils Gustaf (1776-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Sehlberg, Peter (1723-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Sehlberg, Peter (1752-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Karl August Nikolaus (1866-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Nils Georg (1809-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svahn, Sophia Magdalena (1805-) ansedel2.gif

Wijkman, Helena Elisabeth (1757-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Johan (1759-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Carl (1890-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Catrina Dorothea (Karin*) (1888-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Eric (1847-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Erik Bernhard (1880-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Gustaf Adolf (1887-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Hulda Amalia (Malin*) (1883-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Kerstin Lovisa (1879-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Märta Constantia (1882-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Oskar (1890-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Selma Constance (1893-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Sigrid Constantia (1885-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gävle

Berger, Johanna (1788-1872) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bergström/Lindblom, Anna Greta (1860-1935) ansedel2.gif

Dahlgren/Dandanell, Anna Virginia (1901-1972) ansedel2.gif

Dandenell, Per Gustaf (1838-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg, Anna Mathilda (1827-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg, Emma Dorothea (1834-1896) ansedel2.gif ansedel2.gif

Djuberg, Gustav Edvard (1836-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Enqvist, Anna Stina (1777-1830) ansedel2.gif

Gavelholm Gavelström, Catarina Eliasdotter (-1772) ansedel2.gif

Haglund, Carl Johan (John) (1876-1944) ansedel2.gif

Haglund, Sven Nikolaus (1884-1951) ansedel2.gif

Hillborg/Limnell, Vanda Raulina (1894-1938) ansedel2.gif

Hillgren, Carl Daniel (1806-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindrickson Sehlberg, Nils (1650-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hoffman Ahlberg, Karin Margareta Constantia (1927-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hoffmann, Robert Fredrik Vilhelm (1896-1977) ansedel2.gif

Holm, Anna Elvira (1886-1981) ansedel2.gif

Holmgren, Greta Stina (1840-1911) ansedel2.gif

Holmstedt, Kristina Katarina (1800-1871) ansedel2.gif

Jacobsdotter Rospigg, Brita (-1700) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kruse Lindblom, Hildur Charlotta Valborg (1889-1972) ansedel2.gif

Larsson Frenck, Jöns (-1729) ansedel2.gif

Limnell, Erik Evald (1888-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Limnell, Gustaf Fredrik (1884-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Limnell/Haglund, Hulda Margareta Sofia (1894-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Limnell/Hoffmann, Katarina Gustafva Konstantia (1897-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Limnell/Tillström, Anna Maria Lovisa (1885-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblom, Fredrik (1863-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblom, Gustaf Robert (1883-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblom, Hans Gustaf (1921-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblom, Hulda Helena (1869-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblom, Ida Maria (1880-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblom, Karl Andreas (1872-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindblom/Björklind, Josefina Elisabet (1865-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundberg, Anders (1785-1853) ansedel2.gif

Lundin, Carl Axel (1868-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundin, Fredrik Herman (1863-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmgren, Anna Dorothea (1751-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmgren, Gustaf (1710-1793) ansedel2.gif

Nilsdotter Sehlberg, Anna (-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter Sehlberg, Brita (1729-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter Sehlberg, Stina (-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Brita (1820-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg Lundgren, Anna Christina (1830-1868) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Anna Dorotea (1800-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Christian Georg (1834-1842) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Constance Adolfina (1855-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Gustaf (1812-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Jakob (1814-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Laurentia (1832-1914) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Margareta Kristina (1803-1864) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Maria (1838-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Nils Georg (1809-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Nils Jakob Gustaf (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Nils Nilsson (1719-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Nils Nilsson (1744-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Probus Robert (1847-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg/Jansson, Maria Ulrika (1817-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg/Limnell, Hulda Lovisa Gustafva (1852-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Johanna Lovisa (1822-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Sven Joel (1793-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Årman, Anna Johanna (1841-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif

Årman-Lindblom, Anders (1836-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink, Fredrika Elisabeth (1842-1928) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Öbrink/Söderström, Kajsa Stina (1839-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Öhman/Dandanell, Maria (1862-1942) ansedel2.gif

Östlund, Hedvig Maria (1853-1919) ansedel2.gif

Göstorp Madesjö Kalmar län

Olofsdotter Hultgren, Stina Lisa (1824-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Göteborg domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län

Nilsson, Fred (1932-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göteborg, Göteborgs och Bohus län

Wåhlström Öström, Anna-Brita Constance (1921-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Sigrid Constantia (1885-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Göteborg

Limnell, Gustaf Fredrik (1884-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Göteborgs Johanneberg, Göteborgs och Bohus län

Bengtsson, Carl Sture (1915-2004) ansedel2.gif

Nilsson, Elsa Greta Barbro (1922-2007) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Göteborgs Masthugg, Göteborgs och Bohus län

Bengtsson, Bodil Christina Ingegerd (1956-2006) ansedel2.gif ansedel2.gif

Göteborgs Vasa Göteborgs och Bohus län

Lyrdal, Lars Joakim (1983-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2020-05-15 med hjälp av Disgen version 2018.