Ortsregister (H - H)

Personregister    Efternamnsregister

( - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - R S - S T - V W - Ä Ö - Ö

Haga Göteborg

Jerring, Helena Viktoria Leontine (1915-2003) ansedel2.gif

Hagby

Hellman, Ulrika Eleonora (1721-1797) ansedel2.gif

Hallingeberg, Kalmar län

Mattsson Spennare, Anders (1774-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Halmstad, Hallands län

Djuberg, Lars Petter (1803-1848) ansedel2.gif

Halmstad

Bengtsson, Karin Lena Viveca (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Lars Göran Olof (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per Lennart (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Halna Skaraborgs län

Wallström Andersson, Eva (1838-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallström, Petter (1813-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hammenhög Kristianstad län

Olsson Lundberg, Kerstin Monika (1957-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Persson, Britt Gunvor (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hamrånge, Gävleborgs län

Lundin, Carl Axel (1868-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Harg Uppsala län

Dandanell, Johan (-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Harg, Uppsala län

Ekorn, Johan (1698-1742) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Lars (1704-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ekorn, Kristoffer (1663-1725) ansedel2.gif

Persdotter Åhman, Katarina (1668-1718) ansedel2.gif

Harnäs Älvkarleby

Öbrink, Daniel (1754-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hassle Bösarp

Nilsson, Martin Elof (1890-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hassle-Bösarp Malmöhus län

Andersdotter, Bengta (-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hindriksson, Anders (-1715)

Larsson, Nils (1683-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hed, Västmanlands län

Matsdotter Spännare, Anna Lisa (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedeskoga Malmöhus län

Nilsdotter, Hanna (-1702) ansedel2.gif

Sörensen, Ola (1698-1765) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedeskoga

Ingemansdotter, Hanna Anna (1697-1747) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Ingeman (1663-1719) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedesunda, Gävleborgs län

Djuberg Åström, Eugenia Jenny Magdalena (1832-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundin Berggren, Johanna Matilda (1888-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundin Lind, Erika Kristina (1890-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundin, Alfhild Maria (1909-1910) ansedel2.gif

Lundin, Elin Margareta (1896-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundin, Klara Fredrika (1894-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundin, Maria Karolina (1892-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Karin (1857-1916) ansedel2.gif

Hedesunda

Persdotter, Karin (1857-1916) ansedel2.gif

Hedvig Eleonora Stockholm

Bertram Bodin, Hildegard Constantia (1865-1913) ansedel2.gif ansedel2.gif

Däumichen, Henrik Max Gunnar (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lööw, Carl Georg (1941-) ansedel2.gif

Ström, Johan Olof Daniel (1912-1977) ansedel2.gif

Hel. Trefald, Gävleborg

Lindblom, Michael Hans (1960-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Heliga Trefald Kristianstad

Bengtsson, Ulrika Lisa Johanna (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Heliga Trefaldighet, Gävle

Dandanell, Carl-Olov Robert (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Ingrid Lilli-Ann (1946-) ansedel2.gif

Dandanell, Robert Petrus (1900-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Helleberg Sunne, Värmlands län

Jonsson, Jon (1796-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Måns (1793-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Olof (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Helsingborgs Gustav Adolf

Jädervik, Stig Ernfrid (1921-1989) ansedel2.gif

Hemmesdynge Malmöhus län

Jönsdotter, Boel (1672-1733) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Ellena (1685-1748) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Marna (1667-1723) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Elsy Birgit (1926-) ansedel2.gif

Pålsson, Lars (1759-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hille Gävleborgs län

Petersson Nilsson, Rolf Oskar (1915-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hille, Gävleborgs län

Lundin Lind, Erika Kristina (1890-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundin, Per Erik (1831-1914) ansedel2.gif

Hillebola Bruk Österlövsta

Hillgren Tapper, Catharina (1798-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Anders (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Carl Daniel (1806-1853) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Catharina (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Eric (1795-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Jan Erik (1800-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Maja Brita Inga (1804-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillebola Österlävsta Uppsala

Andersson Hillgren, Eric (1762-1838) ansedel2.gif

Hillebola Österlövsta Uppsala

Hillgren, Eric (1795-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillebola Österlövsta

Sågström Larsson Hillgren, Anna Maja (1769-1820) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hjorted Kalmar län

Spännare, Johanna Beata (1836-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hjorted, Kalmar

Lund, Anna Sonja Margareta (1951-) ansedel2.gif

Holmby Malmöhus län

Nilsson, Brita Ingegärd (1923-2012) ansedel2.gif

Hova Skaraborgs län

Henriksdotter Spångberg, Maria (1719-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hova, Skaraborgs län

Spångberg, Karl (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Huddinge

Wåhlström, Ann-Marie (1919-2012) ansedel2.gif

Wåhlström, Karl Erik (1920-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hudiksvall Hälsingland

Wåhlström, Ann-Marie (1919-2012) ansedel2.gif

Hunnestad, Skårby

Jeppsdotter, Getrud (1800-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Husby Dalarnas län

Klasson Dandanell, Johan Jean (1633-1710) ansedel2.gif ansedel2.gif

Husie, Malmöhus län

Arsenius, Anna Maria (1672-1740) ansedel2.gif

Beckman, Catharina Maria (1722-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broomé, Daniel (1664-1696) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Broomé, Ursula Maria (1692-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hyby Malmöhus län

Persson, Lars (-1738) ansedel2.gif

Rasmusdotter, Anna (-1781) ansedel2.gif

Hyllie Limhamn Malmöhus län

Nilsson Gardell, Eva Birgitta (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hyllie Malmö kommun

Nilsson/Ivarsson, Jenny Eufemia (1921-2015) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hållnäs Uppsala län

Matsdotter, Brita (1661-1737) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsson Malm, Per (1695-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Trotz, Mats (1656-1726) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hållnäs

Sågström, Johan Jan (1777-1856) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hägersten Stockholm

Lindberg, Sven Erik Olof (1928-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hägersten, Stockholm

Dahrné, Per Arne (1968-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekdahl Johansson, Ruth Olga Maria (1898-1994) ansedel2.gif

Hägersten

Wåhlström, Inga Maria (1921-2016) ansedel2.gif

Zarmén, Per (1884-1967) ansedel2.gif

Häggenås Lit Kyrkås, Östersunds kommun

Nilsson Lindberg, Ragnhild Doris Teresia (1926-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hällestad Östergötlands län

Anderdotter Qvarfordt, Anna (1640-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Köhler, Hans (1703-1740) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson Hellgren, Olof (1675-1732) ansedel2.gif

Gabrielsdotter Forsberg, Maria (-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter Thim, Elisabeth (1684-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Anders (1670-1743) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Anders (1736-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Elisabeth (1610-1677) ansedel2.gif

Olofsdotter Hellgren, Maria (1713-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kristina (1747-1807) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Valentinsson Köhler, Hans (1633-1710) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Valentinsson Köhler, Valentin (1610-1668) ansedel2.gif

Hällestad, Östergötlands län

Anderdotter Qvarfordt, Anna (1640-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter Köhler, Anna (1701-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter Köhler, Elisabet (1712-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter Köhler, Magdalena (1716-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin () ansedel2.gif

Andersson Köhler, Anders (1714-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Köhler, Kristian (1705-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Bengt (1684-1743) ansedel2.gif

Bengtsson, Peder (1718-1781) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter Köhler, Anna (1679-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter Köhler, Brita (1668-1738) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter Thim, Elisabeth (1684-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Hans (1667-1667) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Hans (1672-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Kristian (1674-1749) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Olof (1738-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Margareta (1722-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Hans (-1699) ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna (-1713) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Brita (1691-1737) ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1753-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jöns (1683-1740) ansedel2.gif

Persson, Peter Per (1759-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Thim Hansson, Hans (1686-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Valentinsson Köhler, Hans (1633-1710) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hässelby Stockholm

Spångberg, Gillis Ejnar (1919-1990) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hässelby

Hanson Haglund Reini, Ethel (1913-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Reini Östlund, Marianne Elisabet (1943-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Reini, Sten Åke Olov (1913-1973) ansedel2.gif

Öström, Åke (1920-2008) ansedel2.gif

Hässleholm Kristianstad

Olander, Hans Wilhelm (1945-) ansedel2.gif

Högalid Stockholm

Karlsson Johansson, Britta Ingeborg (1928-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson Wölker Jädervik, Margit Linnéa (1932-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Lars Fingal (1926-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Lennart Ingvar (1936-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljung, Björn Birger (1939-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Högalid, Stockholm

Eliasson, Svante Emanuel (1887-1962) ansedel2.gif

Högalid, Stockholms län

Jansson, Hillevi Maria (1891-1970) ansedel2.gif

Högalid

Forsström, Arne Verner Charles (1911-1995) ansedel2.gif

Nilsson Forsström, Irena Wanda Irma (1914-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Ström, Edit Margareta Greta (1914-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg Karlsson, Märta (1901-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Johan Alfred (1856-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Högbo Gästrikland

Björklund, Knut Lars Gustaf (1869-1929) ansedel2.gif

Lindblom/Björklind, Josefina Elisabet (1865-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Högbo Gävleborgs län

Björklund, Knut Engelbert (1897-1929) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Karin (-1694) ansedel2.gif

Le Brun, Johan () ansedel2.gif ansedel2.gif

Hönsinge Grönby Malmöhus län

Holm Andersson, Elisabeth (1795-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wahlström, Maria Magdalena (1834-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallström, Johannes (1780-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hörup, Kristianstads län

Jeppsson, Johan Alfred (1890-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

( - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - R S - S T - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2019-02-26 med hjälp av Disgen version 2018.