Ortsregister (L - L)

Personregister    Efternamnsregister

( - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - R S - S T - V W - Ä Ö - Ö

Landskrona Malmöhus

Bengtsson, Gerd Ing-Marie (1945-1985) ansedel2.gif

Landskrona

Bengtsson, Anders Stefan (1956-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Bengt Axel (1920-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Leksand

Spångberg, Nils Gustaf (1860-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Zarmén, Per (1884-1967) ansedel2.gif

Lemmeströ Malmöhus län

Bengtsson, Lars (1695-1733) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Bengt (1732-1762) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lena Uppsala län

Dandanell, Johan (-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pousette, Maria (1657-1735) ansedel2.gif

Lena, Uppsala län

Dandanell, Johanna (-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lerbäck Örebro län

Persdotter, Anna Lisa (1774-1837) ansedel2.gif

Lidköping, Skaraborgs län

Landén, Märta Hildegard (1911-1988) ansedel2.gif

Lidköping

Jönsson Stefenitz, Bo Anders Erland (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Gudrun Eva Birgitta (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Liege Belgien

Lemoine, Johan (1620-1699) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lilla Beddinge Malmöhus län

Andersdotter, Boel (1700-1763) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Elna (1696-1727) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Gertrud (1692-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (1694-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Lars (1623-1702) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Rasmus (1698-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif

Clausdotter, Kirstina (1677-1707) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jacobsdotter, Hanna (1686-1744) ansedel2.gif

Jonsson Olsson, Sissa (1600-) ansedel2.gif

Larsdotter, Bereta Brita (1657-1722) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Sissa (-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Sissa (1686-1753) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1636-1691) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils (1684-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Sören (1673-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Truls (1682-1736) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Nils (1595-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Gertrud (-1688) ansedel2.gif

Pålsdotter, Karna (1692-1779) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Pål (-1716) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rasmusson, Anders (1661-1743) ansedel2.gif

Sörensdotter, Bengta (1702-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensdotter, Boel (1722-1722) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensdotter, Boel (1723-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensdotter, Ingar (1715-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensdotter, Kerstina (1712-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensson, Hans (1699-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensson, Jacob (1722-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensson, Lars (1716-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensson, Lars (1718-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensson, Nils (1708-1708) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensson, Nils (1710-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sörensson, Per (1705-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Trulsdotter, Berta (1723-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lilla Beddinge

Bengtsson, Anders (1858-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Per (1687-1759) ansedel2.gif

Sörensdotter, Görel (1706-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lilla Harrie Malmöhus län

Bengtsson, Agne Birger (1919-1967) ansedel2.gif

Lilla Idehult, Madesjö, Kalmar län

Andersdotter, Elin (1760-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lilla Isie Malmöhus län

Andersdotter, Elna (-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsson, Pål () ansedel2.gif

Hansdotter, Elna ()

Jeppsdotter, Karna (1692-1768) ansedel2.gif

Larsdotter, Hanna (-1786) ansedel2.gif

Larsson, Per (1687-1759) ansedel2.gif

Nilsson, Per (1759-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Pål (1732-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsdotter, Karna (1766-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Per (-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsson, Per (1759-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Limhamn, Malmöhus län

Andersson Landén, Anna Mathilda (1869-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Linköping Sankt Lars

Eriksdotter, Karin (-1675) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Gabriel () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Jöns (-1658) ansedel2.gif

Persdotter, Brita (-1690) ansedel2.gif

Persson, Erik (-1648)

Ljung

Larsdotter, Anna (1784-) ansedel2.gif

Ljungarum Jönköpings län

Limnell/Tillström, Anna Maria Lovisa (1885-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljungby, Kalmar län

Eliasson, Jonas Fredrik (1826-1891) ansedel2.gif

Johansdotter Eliasson, Greta Sophia (1823-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Lund, Britta Ingeborg (1921-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Carl Gustaf (1853-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljungby, Kalmar

Lund, Clas Peter (1975-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lund, John Tomas (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljungby

Folkesdotter, Sigrid (1766-1785) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljunits Ystads kommun

Jakobsson Nilsson, Elsy Britta Ingegärd (1925-2014) ansedel2.gif

Ljusdal

Lindkvist, Albert Hjalmar (1889-) ansedel2.gif

Lofta Kalmar län

Vesterberg, Hulda Kristina (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lofta, Kalmar län

Köhler, Carl Jacob (1801-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Köhler, Johan Fredrik (1799-1855) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lofta

Tyrsson Vesterberg, Johan Petter (1809-1861) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lomma, Malmöhus län

Landén, Nils Lennart Pierre (1969-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Landén, Per Lennart Joacim (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Landén, Sven Lennart Niclas (1974-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Luleå Norrbotten

Reini, Nils Gunnar (1956-) ansedel2.gif

Luleå Norrbottens län

Johannesén Hoffman Wandel, Karin (1919-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif

Luleå, Norrbottens län

Lindbergh, Magnus Adolf (1888-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Luleå

Mårtensson Lindberg, Ola (1852-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lund, Malmöhus län

Landén, Gösta Lennart (1935-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Landén, Svea Ing-Britt (1938-) ansedel2.gif

Landén, Torsten Ingemar (1935-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lund

Nilsson Jönsson, Birgitta Ann-Mari (1938-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Elna Inger (1937-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lunda Stockholms län

Bertram, Albertina Emilia (1849-1849) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Bror Leonard (1848-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Clara Matilda (1858-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Frans Vilhelm (1840-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Gustaf Teodor (1852-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Johan Axel (1838-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Johan Peter (1765-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Johanna Dorotea (1855-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Josefina Albertina (1850-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Karl Otto (1845-1926) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Maria Vilhelmina (1835-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, Maria Magdalena (1778-1831) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallin Bertram, August Ferdinand (1843-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lunda, Stockholms län

Unander, Kristina (1752-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lunda

Lindström, Johannes (1749-1827) ansedel2.gif

Lundby Västerås

Berglund, Axel Gunnar (1895-1942) ansedel2.gif

Lunds Allhelgonaförsamling, Malmöhus län

Jeppsson Hägg, Anna Ingeborg (1901-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lunds domkyrkoförsamling, Malmöhus län

Månsson Milekic, Elsa Gudrun Elisabet (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lyngby Malmöhus län

Dahlberg, Ernst Einar Algot (1924-1989) ansedel2.gif

Lyrestad Skaraborgs län

Gäfvert, Maria (1684-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lysvik, Värmlands län

Spångberg, Anders Fredrik (1839-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Länna Norrtälje kommun

Söderlind, Kurt Rune William (1921-1989) ansedel2.gif

Länna, Stocholms län

Unander, Nils (1708-1786) ansedel2.gif

Löderup Malmöhus län

Haagensen, Jens (1570-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jensen, Truls (1600-1671) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persen, Swend (-1556) ansedel2.gif

Swendtsen, Haagen (1530-1600) ansedel2.gif ansedel2.gif

Löderup Ystad kommun

Olsson, Magne Allan Valentin (1918-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lönsås

Andersdotter, Brita Greta (1793-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1758-) ansedel2.gif

Lösen, Blekinge län

Svensson, Karl August (1883-1917) ansedel2.gif

Löt, Östergötlands län

Mauritsdotter, Sara (1785-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritsson, Jonas (1782-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritsson, Nils (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Anna Maja (1746-1811) ansedel2.gif

Lövestad Sjöbo kommun

Nilsson, Arvid Henry Villiam (1933-2016) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lövestad, Malmöhus län

Andersson, Per (1841-1882) ansedel2.gif

Jönsdotter Andersson, Hanna (1849-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lövsta Bruk Österlövsta

Guillaume, Märta Charlotta (1766-1843) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hillgren, Anna Stina (1802-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lövsta Bruksförsamling Uppsala län

Dandanell, Christopher (1671-1748) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lövsta

Dandanell, Claes (-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lövstabruk, Uppsala

Lemoine Martinell, Maria (1660-1719) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lemoine, Hubert (1644-1720) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lemoine, Pierre (1645-1690) ansedel2.gif ansedel2.gif

( - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - R S - S T - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2019-02-26 med hjälp av Disgen version 2018.