Ortsregister (M - M)

Personregister    Efternamnsregister

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Madesjö Kalmar län

Jonsdotter, Lovisa (1841-1911) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Sara Lisa (1795-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter Hultgren, Charlotta (1837-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter Hultgren, Fredrika (1827-1886) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter Hultgren, Maria Sofia (1833-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson Hultgren, Fredrik (1830-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson Hultgren, Gustaf (1822-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson Hultgren, Jonas (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1768-) ansedel2.gif

Persson, Peter (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan Peter (1822-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Hultgren, Olof (1789-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Madesjö, Kalmar län

, Clara (1862-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Emma Christina (1855-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Ida Carolina (1853-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Ida Mathilda (1860-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Johanna Augusta (1857-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Jonas Peter (1859-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Mathilda (1853-) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Stina Lena (1822-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

, Wendla (1833-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Elin (1760-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Carl Johan (1851-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Axelsdotter, Catharina (1798-1846) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Carlsson Pipare, Pär (1750-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansdotter, Kjerstin (1749-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansdotter, Emma Johanna (1855-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Lundin, Hulda Christina (1866-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Amanda (1868-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl Johan (1864-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Emma (1862-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Joel Gottfrid (1871-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Pehr Elof (1859-1946) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Maja Lisa (1813-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Carl (1811-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Jonas (1819-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Peter (1799-1863) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Michelsdotter, Kirstin (1696-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Lena Lisa (1806-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Sven () ansedel2.gif

Olofsdotter, Brita (1778-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Sven (-1756) ansedel2.gif

Persdotter, Katarina (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Maria (1792-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Stina (1768-) ansedel2.gif

Person, Axel (1767-1809) ansedel2.gif

Persson, Per (1739-1818)

Persson, Peter (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Brita Cajsa (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Gustava (1829-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersdotter, Stina Lisa (1826-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson Johansson, Carl Elis (1862-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson Johansson, Johan Alfrid (1865-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Carl (1838-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson Hultgren, Olof (1789-1866) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ryttare Tomasson, Michael (-1735)

Samuelsson Jonsson, Sophia (1856-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Anders Gustaf (1825-1911) ansedel2.gif

Svensdotter, Elin () ansedel2.gif

Svensdotter, Kierstin (1729-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson Stille, Anders (1730-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Jonas (1774-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Madesjö

Håkansdotter, Kjerstin (1749-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lundkvist Olsson, Emma (1854-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsdotter Hultgren, Stina Lisa (1824-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Hilda (1862-1862) ansedel2.gif ansedel2.gif

Petersson, Johan Peter (1822-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Maglarp

Simonsdotter, Anna (1810-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Simonsdotter, Ingar (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malexander, Östergötlands län

Hemmingsdotter, Britta (1610-1695) ansedel2.gif ansedel2.gif

Knutsdotter, Kerstin (1633-1717) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Knutsson, Mickel (1635-1719) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Olof (-1640)

Persson, Hemming (-1641)

Malmberget, Norrbottens län

Johansson, Bo Arnold (1950-) ansedel2.gif

Malmö Sankt Johannes

Landén, Erik Maurtitz (1897-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Landén, Märta Hildegard (1911-1988) ansedel2.gif

Malmö Sankt Pauli, Malmöhus län

Landén, Inez Vilhelmina (1906-1989) ansedel2.gif

Lindberg, Martin Elof (1886-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindbergh, Magnus Adolf (1888-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmö Sankt Pauli

Jeppsson, Maria (1887-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmö

Olsson Nilsson, Klara Ingeborg (1914-2004) ansedel2.gif

Maria Församling Stockholm

Johansson Bertram, Johan (1685-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spång Bertram, Maria (1695-1760) ansedel2.gif

Maria Magdalena Stockholm

Dandenell, Kristina Charlotta (1829-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Danielsson, Johan Leonard (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ericksdotter Bolin, Maria Margareta (1755-1812) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Inger Birgitta (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson/Johansson/Salborn, Siri Regina (1907-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson/Jolhansson, Anna Berta Regina (1885-) ansedel2.gif

Wåhlström, Eric (1795-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Fredrick () ansedel2.gif

Maria Magdalena, Stockholm

Carlsson, Tilda Lovisa (1866-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Svante Emanuel (1911-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Svea Sofia Maria (1908-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eliasson, Sven Lorentz (1913-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Anna (1833-1875) ansedel2.gif

Hedlund, Anna Matilda (1866-1904) ansedel2.gif

Hedlund, Georg Ludvig (1899-1900) ansedel2.gif

Johansson, Nils Julius (1895-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Christian Nicolaus (1868-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Maria Magdalena, Stockholms län

Dandanell, Märta Birgitta Constance (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedlund Rydholm, Gustaf Richard (1903-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Frans Edvin (1877-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Dandanell, Lennart Carl Erik (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, David Oskar Emil (1874-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm Entell, Solveig Marianne (1923-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Birger Alexander (1904-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Ossian Alexander (1902-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallström, Hans (1821-1912) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Carl (1850-1897) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Carl Eric (1822-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Maria Albertina (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Maria Magdalena, Stockholms stad

Entell, Alfred Helgot (1919-2005) ansedel2.gif

Maria Magdalena

Andersson, Signe Elisabet (1883-1965) ansedel2.gif

Carlsdotter Westerlund, Johanna Gustafva (1856-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Markim Stockholms län

Jansdotter, Greta Stina (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter, Johanna (1809-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Johan (1803-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Markim, Stockholms län

Unander, Anna Kristina (1749-1749) ansedel2.gif ansedel2.gif

Unander, Anna Magdalena (1750-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif

Unander, Eva Maria (1755-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif

Unander, Karl Knut (1744-1816) ansedel2.gif ansedel2.gif

Unander, Kristina (1752-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Unander, Magareta Wilhemina (1753-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Unander, Maria Elisabet (1757-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif

Unander, Mattias (1746-1746) ansedel2.gif ansedel2.gif

Unander, Nikolaus (1754-1754) ansedel2.gif ansedel2.gif

Unander, Nils (1708-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Unander, Nils (1747-1747) ansedel2.gif ansedel2.gif

Markim

Andersson, Jan (1785-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Leneaus, Magdalena (1718-1797) ansedel2.gif

Lindström, Johannes (1749-1827) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Unander, Kristina (1752-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Markustorp, Madesjö, Kalmar län

Johansson, Joel Gottfrid (1871-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif

Marn Älvkarleby

Lundberg, Brita (1813-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matteus Stockholm

Loberg, Sofia Mathilda (1870-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matteus, Stockholms län

Andersdotter Lindoff, Nanny Maria (1873-1937) ansedel2.gif

Andersson Lindoff, Rosalie Hildegard (1865-1913) ansedel2.gif

Dandanell Bojsten, Irma Constance (1922-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Arvid Gerhard Valdemar (1883-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljung, August Wilhelm Teodor (1882-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matteus

Spångberg, Beda Mathilda (1882-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mo, Gävleborgs län

Wijkman Hellman, Simon (1763-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Brita Christina (1765-1765) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Ulrika Eleonora (1760-1772) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mo, Älvsborgs län

Spångberg, Josef (1770-1828) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mora Kopparbergs län

Engström Hoffman, Anna-Britt Margareta (1926-) ansedel2.gif

Mortorp, Kalmar län

Johansson, Anna Augusta (1870-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Carl Adolf (1862-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Janne Peter (1858-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Jonas Gottfrid (1868-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Pehr Axel Victor (1860-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Runn, Johan (1825-1896) ansedel2.gif

Mortorp

Jonsson Runn, Johan (1825-1896) ansedel2.gif

Motala, Östergötalands län

Wåhlström, Erik Gustaf Adolf (1908-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Motala, Östergötlands län

Spännare Nilsson, Klara Vilhelmina (1830-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Motala. Östergötlands län

Johansson, Anders Johan (1830-1908) ansedel2.gif ansedel2.gif

Munkfors, Värmlands län

Nilsson Ellström, Nils (1757-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Ellström, Peter (1759-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif

Munktorp Västmanland

Wiman Wåhlström, Sigrid (1887-1945) ansedel2.gif

Munktorp, Västmanlands län

Andersdotter, Elisabet (-1761) ansedel2.gif

Mölnbacka, Nedre Ullerud, Värmlands län

Nilsdotter Ellström, Cajsa (1755-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2020-05-15 med hjälp av Disgen version 2018.