Ortsregister (N - R)

Personregister    Efternamnsregister

( - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - R S - S T - V W - Ä Ö - Ö

Nacka

Dandanell Bojsten, Irma Constance (1922-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spongberg, Fingal (1898-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nedre Järva, Solna

Bertram, Johan Peter (1765-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nedre Ullerud Värmlands län

Flodberg, Carl August (1848-1933) ansedel2.gif

Johansson Flodberg, Anna Matilda (1877-1946) ansedel2.gif

Nedre Ullerud, Värmlands län

Nilsdotter Ellström, Kajsa (1755-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Ellström, Jonas (1753-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nice Frankrike

Åström, Nils Östen (1921-1980) ansedel2.gif

Nor, Värmlands län

Spångberg, Josef (1842-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nora Örebro län

Reini, Sten Åke Olov (1913-1973) ansedel2.gif

Nora bergsförsamling

Wijkman, Johanna Lovisa (1822-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nordmaling, Västerbottens län

Granström Lindberg, Evy Anette Maria (1928-) ansedel2.gif

Norge

Andersen, Rolf Sigurd (1934-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Per Mikael (1960-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström/Lamm, Eva Anna Maria (1917-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norra Borgeby, Sunne, Värmlands län

Jonsdotter, Ingeborg (1773-1844) ansedel2.gif

Norra Mellby Hässleholms kommun

Mårtensson, Olle Anders Lennart (1927-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norra Råda Värmlands län

Spångberg, Kerstin (1751-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norra Vi, Östergötlands län

Månsdotter, Britta (1688-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Kerstin (1684-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Kerstin (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Maria (1686-1758) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Nils (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norra Wallösa

Nilsdotter Larsson, Anna (1851-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Måns (1848-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norra Åkarp Hässleholms kommun

Nilsson, Arvid Joel Manfred (1930-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrköping Sankt Olai

Spännare, Karolina Sofia (1840-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrköping Östergötlands län

Vesterberg Wikander, Ida Charlotta (1844-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrköping

Haglund, Brita Margareta (1922-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Alfred (1864-1954) ansedel2.gif

Karlsson, Anna Malvina (1869-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Sven Fredrik (1843-1918) ansedel2.gif

Rydholm, Alexander August (1875-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Carolina Bernhardina (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Ida Kristina (1848-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrköpings Hedvig

Pettersson, Edvard (1860-1942) ansedel2.gif

Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län

Jansson Rydholm, Augusta Alfrida (1845-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Oskar Nikolaus (1853-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrköpings Sankt Olai

Rydholm, Frans Henrik (1871-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Gerda Karolina (1880-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Gustaf Alfred (1843-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Karl Gustaf Georg (1867-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Nils Gustaf (1808-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm/Pettersson, Ida Malvina (1864-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyköping

Ljung, Gunnar Wilhelm Teodor (1905-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmgren, Gustaf (1710-1793) ansedel2.gif

Nyköpings västra, Södermanlands län

Svensson, Folke Bertil (1906-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyköpings östra, Södermanlands län

Petersson Lindkvist, Edith Maria (1886-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyköpings östra

Lindkvist, Rune Hjalmar (1919-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Närtuna Norrtälje

Jansdotter, Carin (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Närtuna

Jansdotter, Greta Margareta (1751-1817) ansedel2.gif

Jansson, Jan (1750-1782) ansedel2.gif

Jansson, Jan (1778-1811) ansedel2.gif

Näsby Malmöhus län

Wallström, Andreas (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Näsby, Örebro län

Andersson Gäfvert, Klas (1615-1670) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Katarina (-1718) ansedel2.gif

Gäfvert, Adam (1640-1713) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Catharina (1668-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Näsbyholm

Wallström, Petter (1813-1875) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nätra, Västernorrlands län

Ekorn, Lars (1741-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nöbbelöv

Wallström, Eva (1832-1836) ansedel2.gif ansedel2.gif

Odensala, Stockholms län

Wallin, Johan Magnus Fritiof (1888-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Onslunda Kristianstad

Lundberg, Tony Eke Alvar (1957-) ansedel2.gif

Oscar Stockholm

Bojsten, Bertil (1923-2010) ansedel2.gif

Haglund, Lars Gösta (1918-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Sven Sigurd (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Oscar, Stockholm

Jerring, Alf Erik Magnus (1939-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jerring, Nils Jan Teodor (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson, Lars Julius (1933-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Oscars församling Stockholm

Berglund, Majken (1920-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Däumichen, Gunter Max Willy Ferdinand (1918-2000) ansedel2.gif

Forsström Olander, Irma Margareta (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesén Hoffman Wandel, Karin (1919-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Anders Gunnar (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Anna Gunnarsdotter (1968-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Lars Gunnar (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skoglund Rydholm, Ingrid Yvonne (1937-1970) ansedel2.gif

Wandel, Bertil Gerhard Leopold (1910-1985) ansedel2.gif

Oscarskyrkan Stockholm

Rydholm Wetterdal, Kerstin Agneta Kitten (1943-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wetterdal, Karl-Henrik (1930-) ansedel2.gif

Ottarp Malmöhus län

Holm, Erik (1749-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ovansjö Gästrikland

Olsdotter, Helena (1823-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ovansjö Gävleborgs län

Olsdotter, Brita (1820-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Eric (1815-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Partille

Johansson/Limnell, Hilda Serenia Viktoria (1882-1971) ansedel2.gif

Perstorp, Dörby, Kalmar län

Petersson, Carl Gustaf (1853-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ramundeboda Örebro län

Gäfvert, Catharina (1668-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Anders (1763-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ransäter Värmlands län

Gäfvert, Henrik (1680-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ransäter, Värmlands län

Nilsson Ellström, Jonas (1751-1753) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringarum Östergötlands län

Spännare Nilsson, Klara Vilhelmina (1830-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Risinge Östergötlands län

Gilesdotter Dromeau Lemoine, Johanna (1614-1687) ansedel2.gif

Lemoine, Johan (1620-1699) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Elisabeth (1610-1677) ansedel2.gif

Valentinsson Köhler, Hans (1633-1710) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Risinge

Lindhe Landén, Anna Kristina Linnéa (1896-1932) ansedel2.gif

Roslags-Kulla Stockholms län

Johansson Bertram, Peter (1723-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkerman, Juliana (1727-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Roslags-Kulla, Stockholms län

Beliz, Juliana (-1740) ansedel2.gif

Bertram, Israel (1763-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Maria (1753-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif

Betram S:r, Johan (-1734) ansedel2.gif

Olofsson Åkerman, Nils (1685-1762) ansedel2.gif

Roslags-Kulla, Stockholms län

Bertram, Maria (1753-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydsgård Skurups kommun

Nilsson, Astrid Lovisa (1901-1972) ansedel2.gif

Rådene Skaraborgs län

Spångberg, Johan (1765-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Råsunda Solna

Däumichen, Andreas Per Günter (1981-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Däumichen, Björn Max Gunnar (1972-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Däumichen, Sara Helena Christina (1976-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rättvik

Hansson, Anna (1833-1875) ansedel2.gif

Rödön, Jämtlands län

Lindberg, Karl Villgott (1890-1969) ansedel2.gif

( - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - R S - S T - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2019-02-26 med hjälp av Disgen version 2018.