Ortsregister (N - O)

Personregister    Efternamnsregister

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Nacka, Stockholms län

Dandanell Bojsten, Irma Constance (1922-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nacka

Spongberg, Fingal (1898-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nedre Järva, Solna

Bertram, Johan Peter (1765-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nedre Ullerud, Värmlands län

Flodberg, Carl August (1848-1933) ansedel2.gif

Johansson Flodberg, Anna Matilda (1877-1946) ansedel2.gif

Nilsson Ellström, Jonas (1753-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Lindberg, Johan (1729-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nice Frankrike

Åström, Nils Östen (1921-1980) ansedel2.gif

Nor, Värmlands län

Spångberg, Josef (1842-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nora bergsförsamling

Wijkman, Johanna Lovisa (1822-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nora, Örebro län

Reini, Sten Åke Olov (1913-1973) ansedel2.gif

Nordmaling, Västerbottens län

Granström Lindberg, Evy Anette Maria (1928-) ansedel2.gif

Norge

Andersen, Rolf Sigurd (1934-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Per Mikael (1960-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström/Lamm, Eva Anna Maria (1917-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norra Borgeby, Sunne, Värmlands län

Jonsdotter, Ingeborg (1773-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norra Härene, Skaraborgs län

Johansson, Karl Ferdinand (1863-1938) ansedel2.gif

Norra Mellby Hässleholms kommun, Kristianstads län

Mårtensson, Olle Anders Lennart (1927-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norra Råda, Värmlands län

Henriksdotter Spångberg, Maria (1798-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Kerstin (1751-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norra Vi, Östergötlands län

Månsdotter, Britta (1688-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Kerstin (1684-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Kerstin (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Maria (1686-1758) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Nils (1693-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norra Wallösa, Malmöhus län

Nilsson, Måns (1848-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norra Wallösa, Sjörup, Malmöhus län

Jönsson, Bengt (1783-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rasmusdotter, Karna (1791-1869) ansedel2.gif

Norra Åkarp, Kristianstads län

Nilsson, Arvid Joel Manfred (1930-2004) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrköping Sankt Olai

Spännare, Karolina Sofia (1840-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrköping Östergötlands län

Vesterberg Wikander, Ida Charlotta (1844-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrköping, Östergötlands län

Hansson Köhler, Johan (1676-1709) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pettersson, Carl Edvard (1860-1942) ansedel2.gif

Rydholm Flygare, Signe Elisabet (1890-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Alexander August (1875-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Carolina Bernhardina (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Ida Kristina (1848-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrköping

Haglund, Brita Margareta (1922-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Alfred (1864-1954) ansedel2.gif

Karlsson, Anna Malvina (1869-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Karlsson, Sven Fredrik (1843-1918) ansedel2.gif

Rydholm, Gustaf Alfred (1843-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Ida Kristina (1848-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Vesterberg, Karolina Dorotea (1842-1922) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrköpings Hedvig, Östergötlands län

Flygare, Knut Eugen (1893-1970) ansedel2.gif

Norrköpings Matteus, Östergötlands län

Dahlberg, Catharina Charlotta (1813-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Kraft, Erik Bertil (1919-1995) ansedel2.gif

Olofsson Kraft, Elvy Katarina (1923-1986) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Ivan Roland (1919-2003) ansedel2.gif

Rydholm, Anna Victoria (1885-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrköpings S:t Olai, Östergötlands län

Flygare, Knut Eugen (1893-1970) ansedel2.gif

Rydholm, Alice Viktoria (1914-1914) ansedel2.gif

Rydholm, Frideborg Maria (1883-1900) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Harald Nikolaus (1894-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Josef Teodor (1881-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Karl Gustaf (1910-1910) ansedel2.gif

Rydholm, Nils Gustaf (1911-1915) ansedel2.gif

Rydholm, Rickard Vilhem (1888-1931) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åberg, Adolfina Katarina (1854-1895) ansedel2.gif

Norrköpings Sankt Olai, Östergötlands län

Jansson Rydholm, Augusta Alfrida (1845-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Axel Adolf (1878-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Carl Gustaf Georg (1867-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Ernst August (1882-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Eva Maria Augusta (1876-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Frans Henrik (1871-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Gustaf Alfred (1843-1924) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Inga Elisabet (1815-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Josef Mauritz (1881-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Oskar Nikolaus (1853-1915) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter Rydholm, Johanna Augusta (1852-1920) ansedel2.gif

Norrköpings Sankt Olai

Rydholm, Gerda Karolina (1880-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Nils Gustaf (1808-1887) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm/Pettersson, Ida Malvina (1864-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Norrköpings Östra Eneby, Östergötlands län

Rydholm, Hulda Christina (1879-1880) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyed, Värmlands län

Nilsson Lindberg, Peter (1726-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyköping, Södermandlands län

Ljung, Gunnar Wilhelm Teodor (1905-1977) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyköping, Södermanlands län

Lindqvist, Claes Fredrik (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Elisabeth (1946-) ansedel2.gif

Lindqvist, Lars Anders (1968-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyköping

Lindkvist, Albert Hjalmar (1889-1967) ansedel2.gif

Lindkvist, Rune Hjalmar (1919-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindqvist, Anders Rune (1945-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Malmgren, Gustaf (1710-1793) ansedel2.gif

Nyköpings västra, Södermanlands län

Svensson, Folke Bertil (1906-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyköpings östra, Södermanlands län

Petersson Lindkvist, Edith Maria (1886-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nyköpings östra

Lindkvist, Rune Hjalmar (1919-1984) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Närtuna Norrtälje

Jansdotter, Carin (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Närtuna, Stockholms län

Andersson, Johan (1711-) ansedel2.gif

Jansdotter, Anna (1770-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Anna (1715-) ansedel2.gif

Närtuna

Jansdotter, Greta Margareta (1751-1817) ansedel2.gif

Jansson, Jan (1750-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan (1778-1811) ansedel2.gif

Näsby, Örebro län

Andersson Gäfvert, Klas (1615-1670) ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksdotter, Katarina (-1718) ansedel2.gif

Gäfvert, Adam (1640-1713) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Catharina (1668-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nätra, Västernorrlands län

Ekorn, Lars (1741-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ockelbo, Gävleborgs län

Hansdotter, Anna (1708-1759) ansedel2.gif

Odensala, Stockholms län

Wallin, Johan Magnus Fritiof (1888-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ohio USA

Young, John (1920-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Young, Nils (1922-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Onslunda Kristianstad

Lundberg, Tony Eke Alvar (1957-) ansedel2.gif

Oscar Stockholm

Bojsten, Bertil (1923-2010) ansedel2.gif

Haglund, Lars Gösta (1918-2009) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Haglund, Sven Sigurd (1952-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Oscar, Stockholm

Jerring, Alf Erik Magnus (1939-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jerring, Nils Jan Teodor (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Oscar, Stockholms län

Ahlström, Erik Andreas (1897-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson Ahlström, Viola (1911-2011) ansedel2.gif

Johansson, Lars Julius (1933-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Oscars församling Stockholm

Berglund, Majken (1920-1989) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Däumichen, Gunter Max Willy Ferdinand (1918-2000) ansedel2.gif

Forsström Olander, Irma Margareta (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johannesén Hoffman Wandel, Karin (1919-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wandel, Bertil Gerhard Leopold (1910-1985) ansedel2.gif

Oscars församling, Stockholms län

Rydholm, Anders Gunnar (1966-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Anna Gunnarsdotter (1968-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Lars Gunnar (1964-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skoglund Rydholm, Ingrid Yvonne (1937-1970) ansedel2.gif

Oscarskyrkan Stockholm

Rydholm Wetterdal, Kerstin Agneta Kitten (1943-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wetterdal, Karl-Henrik (1930-) ansedel2.gif

Ottarp Malmöhus län

Holm, Erik (1749-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ovansjö Gästrikland

Olsdotter, Helena (1823-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ovansjö Gävleborgs län

Olsdotter, Brita (1820-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Eric (1815-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ovansjö, Gävleborgs län

Ersson, Per (1677-1754) ansedel2.gif

Ersson, Per (1735-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Grundberg, Zackris (-1795) ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1708-1759) ansedel2.gif

Hindriksdotter, Karin (1689-1750) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Helena (1732-1787) ansedel2.gif

Olofsdotter, Brita () ansedel2.gif

Olsdotter, Brita (1779-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Hindrik (1673-1695) ansedel2.gif

Olsson, Olof (1765-) ansedel2.gif

Persdotter, Anna (1760-1832) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Erik (1710-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tomasdotter, Karin () ansedel2.gif

Zackrisson, Olof (1745-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2020-05-15 med hjälp av Disgen version 2018.