Ortsregister (P - S)

Personregister    Efternamnsregister

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Partille

Johansson/Limnell, Hilda Serenia Viktoria (1882-1971) ansedel2.gif

Perstorp, Dörby, Kalmar län

Petersson, Carl Gustaf (1853-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ramundeboda Örebro län

Gäfvert, Catharina (1668-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Anders (1763-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ramundeboda, Örebro län

Staffansson Segergerg, Margareta (1671-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ransäter Värmlands län

Gäfvert, Henrik (1680-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ransäter, Värmlands län

Andersson Lindberg, Abraham (1714-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Ellström, Jonas (1751-1753) ansedel2.gif ansedel2.gif

Reslöv, Eslövs kommun, Malmöhus län

Andersdotter Jönsson, Anna Ellida (1888-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ringarum, Östergötlands län

Spännare Nilsson, Klara Vilhelmina (1830-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Risinge Östergötlands län

Gilesdotter Dromeau Lemoine, Johanna (1614-1687) ansedel2.gif

Lemoine, Johan (1620-1699) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Elisabeth (1610-1677) ansedel2.gif

Risinge, Östergötlands län

Valentindotter Köhler, Elisabet (1636-1709) ansedel2.gif ansedel2.gif

Valentinson Köhler, Sakrasias (1644-1720) ansedel2.gif ansedel2.gif

Valentinson Köhler, Valentin (1635-1710) ansedel2.gif ansedel2.gif

Valentinsson Köhler, Hans (1633-1710) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Risinge

Lindhe Landén, Anna Kristina Linnéa (1896-1932) ansedel2.gif

Roslags-Kulla Stockholms län

Johansson Bertram, Peter (1723-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkerman, Juliana (1727-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Roslags-Kulla, Stockholms län

Beliz, Juliana (-1740) ansedel2.gif

Bertram, Israel (1763-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Maria (1753-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif

Betram S:r, Johan (-1734) ansedel2.gif

Olofsson Åkerman, Nils (1685-1762) ansedel2.gif

Roslags-Kulla, Stockholms län

Bertram, Maria (1753-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif

Råsunda Solna

Däumichen, Andreas Per Günter (1981-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Däumichen, Björn Max Gunnar (1972-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Däumichen, Sara Helena Christina (1976-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Råsunda, Solna, Stockholms län

Jeppsson, Andreas (1894-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rättvik

Hansson, Anna (1833-1875) ansedel2.gif

Rödön, Jämtlands län

Lindberg, Karl Villgott (1890-1969) ansedel2.gif

S Möckleby, Kalmar län

Lund, Inger-Christine (1946-) ansedel2.gif

S:t Göran, Stockholms län

Dommer Ljung, Annika (1953-) ansedel2.gif

S:t Johannes Malmö

Jönsson, Anna Pernilla (1970-) ansedel2.gif

S:t Johannes, Malmöhus län

Nilsson, Else Maria (1963-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

S:t Pauli, Malmöhus län

Landén, Jane Else Majvind (1941-) ansedel2.gif

S:t Petri Malmö

Ewert, Anna Sabina (1980-) ansedel2.gif

Lindberg, Signe Maria Elisabet (1915-) ansedel2.gif ansedel2.gif

S:t Petri Malmöhus

, Margareta Ann-Charlotte (1948-) ansedel2.gif

Sandåkra Skurup Malmöhus län

Jonasson Holm, Andreas (1746-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sandåkra Skurup, Malmöhus län

Westesson, Tyke (1645-1719) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sankt Göran Stockholm

Bojsten, Bertil (1923-2010) ansedel2.gif

Hoffman, Sven Erik Robert (1942-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sankt Göran, Stockholms län

Ljung, Ingrid Anne-Marie (1931-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Salborn, Lars Erik (1939-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sankt Göran

Hagdahl, Karl Axel (1886-1963) ansedel2.gif

Limnell, Erik Evald (1888-1949) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Wilhelmina Elisabet (1879-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sankt Laurentii, Söderköpings kommun, Östergötlands län

Nilsson Rydholm, Ester Alvida (1895-1970) ansedel2.gif

Rydholm, Harald Nikolaus (1894-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sankt Nikolai Stockholm

Olsdotter, Helena (1823-1906) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sankt Olai Norrköping

Mauritzdotter, Anna Maja Margareta (1811-1888) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sankt Pauli Malmö, Mälmöhus län

Persson Lindberg, Elna (1856-1894) ansedel2.gif

Sankt Pauli Malmö

Lindberg, Erik August (1894-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sankt Pauli, Malmöhus län

Nilsson Lindberg, Sigrid Maria (1895-1964) ansedel2.gif

Sankt Per, Stockholms län

Jansdotter Wallin, Maria Johanna (1851-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson, Jan Erik (1809-) ansedel2.gif

Wallin, Johan Magnus Fritiof (1888-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sankt Petri, Malmö, Malmöhus län

Larsson, Jöns (1841-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sankt Sigfrid, Kalmar län

Petersson Johansson, Carl Elis (1862-1947) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sankt Staffan, Staffanstorp, Malmöhus län

Nilsson, Marta Valborg (1922-2015) ansedel2.gif

Sehlsby, Nätra

Hindersson, Hindrich () ansedel2.gif

Sigtuna, Stockholms län

Jansdotter Wallin, Maria Johanna (1851-1925) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallin, Edit Johanna (1892-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wallin, Karl Magnus (1847-1916) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sigtuna

Sehlberg/Jansson, Maria Ulrika (1817-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Simlinge, Malmöhus län

Larsson, Per (1687-1759) ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1734-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1738-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif

Trulsson, Pål (1718-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Simlinge. Malmuhus län

Sörensdotter, Görel (1706-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Simrishamn Kristianstad

Hansson, Sigbritt Ingegärd (1943-) ansedel2.gif

Simrishamn, Kristianstads län

Nilsson, Allan Ingvar Vincent (1929-2017) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Jöns Ivar Gösta (1912-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Ulla Ann-Marie (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Simrishamn

Olsson Andersson, Anna Barbro Margareta (1944-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Simrishamns kommun

Olsson, Tage Axel Gottfrid (1920-2016) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjogerstad, Rådene, Skaraborgs län

Spångberg, Johan (1765-1837) ansedel2.gif ansedel2.gif

Själevad Västernorrlands län

Hindrickson Sehlberg, Nils (1650-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjörup Malmöhus län

Erlandsdotter, Anna (1702-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsdotter, Bengta (1703-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsdotter, Marna (1704-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsson, Jöns (1698-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif

Erlandsson, Nils (1691-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson Jönsson, Frida Ingeborg (1900-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Per (1870-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjörup, Malmöhus län

, Gerda Ulrika (1893-1899) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter Nilsson, Elna (1845-1906) ansedel2.gif

Andersson, Albin Rickard (1891-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ernst Konrad (1887-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Johannes Edvard (1885-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Mårten (1752-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Rasmus (1749-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif

Beckman, Catharina Maria (1722-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Beckman, Erasmus (-1735) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Ingar (1752-) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Ingar (1823-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Katarina (1817-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Anders (1820-1894) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Mårten (1813-1891) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Nils (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Broomé, Ursula Maria (1692-1764) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eriksson, Jöns (1725-1796) ansedel2.gif

Erlandsson, Jöns (1698-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1754-1807) ansedel2.gif

Hansdotter, Maria (1866-) ansedel2.gif

Jeppsson Andersson, Wanda Rut Linnea (1912-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Einar Hilding (1903-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Gunnar Mauritz (1905-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Gösta Arnold (1899-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Henning Sigvard (1907-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Oskar Gottfrid (1897-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Tage Manfred Julius (1910-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Anna (1854-1928) ansedel2.gif

Jönsdotter, Gunnel (1664-1751) ansedel2.gif

Jönsson, Bengt (1783-1859) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elin (-1727) ansedel2.gif

Larsson, Nils (1823-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lasrsdotter, Sissa (1733-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter Månsson, Elna (1823-1901) ansedel2.gif

Mårtensdotter, Boel (1789-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Boel (1855-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Elna (1785-1825) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Anders (1714-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter Larsson, Anna (1851-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Catharina (1813-1868) ansedel2.gif

Nilsson, Erland (1667-1751) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Matilda (1878-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Olson, Alfred (1887-1971) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Johan (1885-1973) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rasmusdotter, Karna (1791-1869) ansedel2.gif

Svensson Jönsson, Anna Kersti (1925-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Johan Sigvard (1903-1992) ansedel2.gif

Svensson, Mauritz (1898-1979) ansedel2.gif

Svensson, Svea Ingegärd (1930-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjörup, Mälmöhus län

Persson, Anders (1865-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjörup

Erlandsdotter, Karna (1702-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Maria (1866-) ansedel2.gif

Hansson, Mauritz (1871-1953) ansedel2.gif

Persdotter Jeppsson, Maria (1871-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Anders (1865-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjösås, Kronobergs län

Ekdahl Johansson, Ruth Olga Maria (1898-1994) ansedel2.gif

Skabersjö, Malmöhus län

Maglund, Helena Beata (1777-1816) ansedel2.gif

Skagershult Örebro län

Gäfvert, Claes (-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Henrik (1680-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Jacob (1674-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Maria (1684-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Matthias (1672-1720) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skagershult, Örebro län

Adamsdotter Gäfvert, Sara (1670-1745) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skarped, Sunne, Värmlands län

Spångberg, Wilhelm (1858-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skarphed, Sunne, Värmlands län

Jonsdotter, Maria Lisa (1832-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skarpnäck Stockholm

Wölker, Gunnar Michael (1958-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skarpnäck, Stockholm

Eliasson, Svea Sofia Maria (1908-1994) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsson, Holger Axel (1916-2003) ansedel2.gif

Skarpnäck, Stockholms län

Wåhlström, Karl Albin (1882-1965) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skarpnäck

Blomberg, Karl Eric (1898-1984) ansedel2.gif

Entell, Alfred Helgot (1919-2005) ansedel2.gif

Skepptuna Stockholms Län

Bertram, Frans Vilhelm (1840-1917) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skepptuna, Stockholms län

Lindström, Andreas (1753-1754) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, Brita Katarina (1742-1742) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, Didrik (1751-1752) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, Lars (1743-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, Maria Kristina (1746-1815) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skinnskatteberg Västmanlands län

Mårtensdotter Galon, Anna (1736-1805) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson Spennare, Matts Matthias (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skinnskatteberg, Västmanlands län

Funk, Anna Maria (-1706) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter Spännare, Anna (1759-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Greta (1732-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Ingeborg (1741-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Karin (1708-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Magareta (1716-1736) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Stina (1738-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson Galon, Mårten (1711-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Anders (1745-1747) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Gustav (1743-1743) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, John (1733-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Mattias (1721-1722) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Mårten (1678-1762) ansedel2.gif

Staffansdotter, Ingeborg (1683-1744) ansedel2.gif

Thuring, Magareta Christina (1706-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skivarp Malmöhus län

Mårtensdotter, Gertrud (1719-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Mätta (1725-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Mårten (1687-1743) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skivarp Skurups kommun

Hansson, Joel Evald (1925-2009) ansedel2.gif

Hansson, Sven Erik (1906-1980) ansedel2.gif

Larsdotter, Elna (1826-1900) ansedel2.gif

Mauritzson, Hilma Maria (1904-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson/Hansson, Ebba Johanna Ingegärd (1906-1980) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skivarp, Malmöhus län

Jeppsson, Knut Lennart Valter (1938-1996) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elsa (1791-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Mårten (1822-1898) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson Lindberg, Ola (1852-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Lars (1716-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Lasse (1788-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Nils (1847-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Nils (1856-1934) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Ola (1850-1851) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Olof (-1701) ansedel2.gif

Skivarp, Skurup

Svensson, Johan Sigvard (1903-1992) ansedel2.gif

Skivarp, Skurups kommun

Svensson Jönsson, Anna Kersti (1925-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skivarp. Malmöhus län

Larsdotter, Boel (1824-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skivarp

Månsson, Bengt Axel (1920-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skogslyckan, Kronobergs län

Bengtsson, Andreas Lars Evert (1980-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skummeslöv, Hallands län

Kalliokoski, Maija Marjatta (Micki*) (1926-2002) ansedel2.gif

Nilsson, Magne Lennart (1921-1981) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skurup Malmöhus län

Trulsdotter, Anna (1622-1692) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Trulsson, Anders (1625-1696) ansedel2.gif

Tykesson, Weste (-1655) ansedel2.gif

Westesson, Mons (1650-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Westesson, Truls (1648-1698) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skurup, Malmöhus län

, Thilda (1879-) ansedel2.gif

Adamsson, Anders (1650-1727) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Allesson, Mickel (1641-) ansedel2.gif

Andersdotter, Arna (1658-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Bengta (1678-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Bereta (1664-1664) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Elna (1681-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Estred (1660-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Hanna (1691-1744) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Ingar (1661-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstin (1656-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstina (1680-1748) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, ingar (1687-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Adam (-1692) ansedel2.gif

Andersson, Nils (1684-1761) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Mätta (Marta) (1856-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Lars (1695-1733) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per (1690-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jensdotter, Bente (-1677) ansedel2.gif

Jeppsson, Gösta Arnold (1899-1988) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Tage Manfred Julius (1910-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Christensa (1656-1735) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Estrid (1593-1625) ansedel2.gif

Larsson Hansson Olsson, Martha Elisabeth (1903-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Hans Mauritz (1895-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Henning Ivar (1918-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Nils Albin (1907-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lassesdotter, Signe (1645-) ansedel2.gif

Mickelsson, Alle (1675-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Botilda (1880-1965) ansedel2.gif

Nilsson, Bror Nils Albin (1882-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Martin Elof (1890-1960) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Nilsson, Klara Ingeborg (1914-2004) ansedel2.gif

Olsson, Anders Albert (1895-1972) ansedel2.gif

Persdotter Roth, Elna (1835-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jöns (-1699)

Sjöberg Jonasson Holm, Elisabeth Lisbeth (1762-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skurup, Skåne län

Trulsdotter, Anna (1622-1692) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skurup

Larsdotter, Elna (1826-1900) ansedel2.gif

Skutskär, Uppsala län

Johansson, Rut Astrid (1910-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tillman, Karl Åke (1921-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tillman, Kurt Vilhelm (1927-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tillman, Nanna Elisabet (1924-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tillman, Ragnhild Linnea (1924-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tillman, Rut Valborg (1917-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skånela, Stockholms län

Eriksdotter, Katarina (1702-1767) ansedel2.gif

Larsdotter, Maria (1721-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson Lindström, Johan (1711-1773) ansedel2.gif

Lindström, Anders (1755-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, Didrik (1758-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mattson, Lars (1698-) ansedel2.gif

Skårby Malmöhus län

Andersdotter, Bengta (1765-1842) ansedel2.gif

Andersson, Bengt (-1695) ansedel2.gif

Andersson, Jeppa (1751-1814) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Ingeborg () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Jöns (-1790) ansedel2.gif

Erlandsdotter, Karna (1702-1783) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Sissa (-1731) ansedel2.gif

Holgersdotter, Elna (1732-1788) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ivarsson, Ivar William (1921-) ansedel2.gif

Jeppsson Jönsson, Frida Ingeborg (1900-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Mats (1670-1734) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Elna (-1705) ansedel2.gif

Jönsson, Bengt (1736-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Per () ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Boel (1699-1786) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Pernilla (-1712) ansedel2.gif

Nilsdotter, Karna (1768-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Olof (-1733) ansedel2.gif

Nilsson, Åke (1762-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Nils (1724-1799) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Karna (-1698) ansedel2.gif

Torkelsson, Jöns (-1670) ansedel2.gif

Åkesson, Hans (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkesson, Jöns (1793-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkesson, Nils (1790-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkesson, Per (1798-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skårby Malmöhus

Andersson, Kurt Lennart (1948-) ansedel2.gif

Skårby, Malmöhus län

Andersdotter, Bengta (1765-1842) ansedel2.gif

Andersdotter, Karna (1734-1808) ansedel2.gif

Andersson, Anna Eva katarina (1972-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per Göran Christer (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Ulf Lars Ingemar (1960-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Jöns (-1790) ansedel2.gif

Hansdotter, Sissa (-1731) ansedel2.gif

Jönsdotter, Sissa (1734-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Margareta (1791-1876) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Mårten (1755-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsdotter, Boel (-1766) ansedel2.gif

Mårtensson, Lasse (1703-1771) ansedel2.gif

Nilsdotter, Karna (1768-1802) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Kirstin (1714-1785) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Anna Elly (1913-1977) ansedel2.gif

Nilsson, Claes Ingemar (1957-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Gabriel () ansedel2.gif

Nilsson, Gertrud Ing-Britt (1947-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Jeppa (-1704) ansedel2.gif

Nilsson, Olof (-1733) ansedel2.gif

Nilsson, Åke (1762-1819) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Karna (1691-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1696-1740) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Holger (1699-1771) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Jöns (1704-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Nils (1693-1765) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ola (1707-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Walberg, Nils (1690-1774) ansedel2.gif

Skårby, Mälmöhus län

Persson, Åke (1827-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skårby

Tuvesdotter, Karna (1729-) ansedel2.gif

Skäcklinge-Skräfsta Vretarne Hågelby Norge

Andersen, Birger Dons (1904-1979) ansedel2.gif

Skäfthammar Uppsala län

Bouvin, Annika (1687-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Catrina (1681-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Hindrich (1693-1715) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Jacob (1690-1755) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Jens (1678-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Maria (1684-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bouvin, Michel (1680-1722) ansedel2.gif ansedel2.gif

Douhan, Priset (-1691) ansedel2.gif ansedel2.gif

Francois, Anton (1602-1661) ansedel2.gif ansedel2.gif

Francois, Elisabeth (1632-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Michelsdotter Bouvin, Marta (1682-1740) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pousette, Maria (1657-1735) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Skäfthammar, Uppsala län

Dandanell, Michel (1630-1673) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Noak (1680-1756) ansedel2.gif

Ekorn, Carl (1742-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Catharina Margareta (1738-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Christina (1743-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Friedrich (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Georg (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Johannes (1739-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Lars (1704-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Lars (1741-1813) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Maria (1750-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Petter (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Francois, Elisabeth (1632-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Pousette, Anna (1665-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pousette, Henrik (1662-1740) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pousette, Johanna (1659-1733) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pousette, Paul (1624-1674) ansedel2.gif ansedel2.gif

Trundman, Märta Kristina (1712-1751) ansedel2.gif

Skäfthammar

Ekorn, Beata (1748-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skärholmen Stockholm

Holm, Anna Elvira (1886-1981) ansedel2.gif

Skön, Västernorrlands län

Ohlsson Lindbergh, Göta Kristina Severina (1889-1976) ansedel2.gif

Sehlberg, Christian Nicolaus (1868-1959) ansedel2.gif ansedel2.gif

Skövde Skaraborgs län

Hoffman, Erik Gunnar (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Slimminge Malmöhus län

Hansson Bolm-Hök, Jonas (1713-1793) ansedel2.gif

Holm, Andreas (1669-1741) ansedel2.gif

Holm, Elisabeth (1715-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Erik (1749-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Estrid (1745-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Holm, Maria (1742-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter Holm, Anna Margreta Greta (1756-1830) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasdotter, Ingri Maria (1739-1787) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonasson Holm, Andreas (1746-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Hansson, Boel (1874-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Anna (-1741) ansedel2.gif

Slimminge, Malmöhus län

Andersdotter, Karna (1862-1899) ansedel2.gif

Hansdotter Roth, Elna (1807-1887) ansedel2.gif

Hansson, Lars (1854-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter Larsson Hansson, Ida Maria (1887-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson Hansson Olsson, Martha Elisabeth (1903-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Edla Viktoria (1915-1945) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Hans Mauritz (1895-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Henning Ivar (1918-2002) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Nils Albin (1907-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Nilsson, Alma Kristina (1890-1955) ansedel2.gif

Slottsstaden Malmö kommun

Dahlberg, Ernst Einar Algot (1924-1989) ansedel2.gif

Nilsson/Dahlberg, Greta Dagmar (1924-1995) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Slottsstaden Malmö, Malmöhus län

Nilsson, Brita Ingegärd (1923-2012) ansedel2.gif

Nilsson, Nils Thure Lennart (1920-2005) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Slottsstaden, Malmöhus län

Nilsdotter Persson, Hilma Mathilda (1882-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Smedstorp Kristianstad län

Johnsson, Sigrid Elisabet (1920-1994) ansedel2.gif

Smedstorp

Olsson, Aina Gullan Elisabeth (1951-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Bengt Tore Lennart (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Stig Arne Ingvar (1947-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Snårestad Malmöhus län

Jakobsson, Gunhild Sofia (1903-1991) ansedel2.gif

Jeppsdotter, Anna (1875-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppson, Johanna (1866-1930) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson Hägg, Anna Ingeborg (1901-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson Lundgren, Hilda Erica (1906-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Hilda Elvira (1891-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Johan Alfred (1890-1918) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Jöns (1868-1943) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Per (1870-1953) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzsson, Albert Harald (1902-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Maurtitzson Hansson, Gerda Teresia (1901-1940) ansedel2.gif ansedel2.gif

Åkesson, Per (1798-1840) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Snårestad, Malmöhus län

, Elise Hedvig (1885-1885) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1744-1810) ansedel2.gif

Andersdotter, Bengta (1772-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Karna (1774-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Anders (1768-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Måns (1777-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Elna (1706-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Jöns (1815-1882) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Jöns (1767-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Tufve (1763-1826) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson Nilsson, Inez Amalia (1894-1972) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter Andersson, Hanna (1849-1938) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter Larsson, Bengta (1815-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Elna (1846-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Mätta () ansedel2.gif

Jönsdotter, Mätta (1799-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Anders (1812-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Hans (1806-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter Håkansson, Hanna (1800-1889) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Sissa (-1763) ansedel2.gif

Larsson, Måns (1696-1771) ansedel2.gif

Larsson, Måns (1797-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Nils (1823-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Nils (1853-1935) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Anders (1736-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Lars (1731-1797) ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Nils (1879-1963) ansedel2.gif

Mårtensdotter, Elna (1845-1921) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Bengt (1850-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Nils (1847-1927) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Tuve (-1753) ansedel2.gif

Nilsdotter Larsson, Anna (1851-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter Persson, Hilma Mathilda (1882-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Bengta (1751-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Gertrud (1754-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Hanna (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Kerstin (1749-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Sissa (1762-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Johansson, Inga Margareta (1922-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Lindberg, Ragnhild Doris Teresia (1926-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Månsson, Betty Elisabeth (1879-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Lars (1756-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Ludvig Alfred (1886-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils Axel (1891-1976) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils Sture Valdemar (1919-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Tuve (1765-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Sissa (-1739) ansedel2.gif

Persson Nilsson, Elise Margareta (1892-1936) ansedel2.gif

Persson, Jeppa (1838-1907) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Mårten (1840-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Åke (1827-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif

Tufvesson, Nils (1720-1782) ansedel2.gif

Tuvesson, Hans (1724-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Snårestad

Andersson, Mårten (1842-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Nils (1747-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Per (1841-1882) ansedel2.gif

Bengtsdotter, Elna (1706-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Eskelsson, Anders (1713-1779) ansedel2.gif

Hansson, Mauritz (1871-1953) ansedel2.gif

Jeppsdotter, Anna (1835-1883) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsdotter, Bengta (1833-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson Svensson, Gerda Maria (1897-1963) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elna () ansedel2.gif

Matsson, Anders (1815-1883) ansedel2.gif

Mauritzson Svensson, Anna Erika (1900-1975) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Mauritzson, Hilma Maria (1904-1985) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Nils (1826-1909) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Per (1828-1905) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Kierstina (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Gösta (1894-1975) ansedel2.gif

Nilsson, Lars (1756-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kjerstin (1831-1920) ansedel2.gif ansedel2.gif

Simonsdotter, Anna (1810-1892) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Svea Ingegärd (1930-1948) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sofia församling Stockholm

Bojsten Hedborg, Sylvia Helena (1959-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bojsten, Stefan Erik (1955-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Solberga Malmöhus län

Albrechtsdotter, Karna (1773-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Anna (1691-1742) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elna (1685-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Elsa (1688-1753) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Johanna (1699-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsdotter, Mätta (1697-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensdotter, Boel (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Mårten (1687-1743) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Solberga, Malmöhus län

Andersdotter, Anna (1663-1719) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Anna Vilhelmina (1896-1975) ansedel2.gif

Larsson, Nils (1683-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mårtensson, Ola (1714-1782) ansedel2.gif ansedel2.gif

Solberga

, Inga Alice (1931-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sollentuna Stockholm

Ohlsson Lindbergh, Göta Kristina Severina (1889-1976) ansedel2.gif

Sollentuna, Stockholms län

Flodberg, Josef Daniel Efraim (1885-1954) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Johansson Flodberg, Anna Matilda (1877-1946) ansedel2.gif

Rydholm, Eva Maria Augusta (1876-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sollentuna

Palmblad, Christina Elisabet (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Palmblad, Lars-Erik Vilhelm (1923-2008) ansedel2.gif

Spångberg Jönsson, Charlotta Maria (1863-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Solna, Stockholm stad

Eriksson, Eva (1949-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Solna, Stockholms län

Andersson Loberg, Jan Bertil (1954-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Märta Amalia (1925-2014) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljung, Hans Birger (1912-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Erik Åke Waldemar (1923-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Salborn, Mia Helena (1970-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Solna

Andersson, Erik Wilhelm (1896-1954) ansedel2.gif

Berns, Michaela Christina (1957-) ansedel2.gif

Dandanell, Märta Birgitta Constance (1953-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Däumichen, Per-Gunnar Reinhold (1946-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljung, Lars Gunnar (1950-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Anna Fredrika (1865-1956) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg, Carl Fredrik (1866-1944) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg Andersson, Olga Maria (1892-1969) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg Karlsson, Judit Elvira (1895-1968) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spanska Nederländerna (Belgien)

Dandanell, Nicolas Clas (1583-1683) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Spånga, Stockholms län

Jonsdotter, Maria Lisa (1832-1910) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindström, Lars (1743-1809) ansedel2.gif ansedel2.gif

Ljung, Kerstin Marianne (1957-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Loberg Nilsson, Amanda Adolfina (1873-1955) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spånga

Olander, Christian (1973-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Nils Gustaf (1860-1923) ansedel2.gif ansedel2.gif

St Köpinge, Malmöhus län

Persson Nilsson, Elise Margareta (1892-1936) ansedel2.gif

St Ursvik, Spånga Stockholms län

Bertram, Johan Vilhelm (1804-1858) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bertram, Sofia Albertina (1797-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif

Staffan, Gävleborgs län

Dandanell, Anna Kristina (1971-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Carl Magnus (1967-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Staffanstorp, Malmöhus län

Jönsson, Helge Johan Edvin (1925-2009) ansedel2.gif

Karlsson, Fredrik Evert (1985-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Nils Sture Valdemar (1919-1997) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson Jönsson, Vesta Gudrun (1925-2017) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stockholm, Stockholms län

Dandanell, Carl Edvard (1892-1957) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell, Elsa Helena (1894-1982) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Funk, Simon (-1690) ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1628-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson, Hans (1593-1663) ansedel2.gif

Larsdotter Bohm, Brita (1607-1646) ansedel2.gif

Stockholm

Berglund, Axel Gunnar (1895-1942) ansedel2.gif

Bertram, Maria Vilhelmina (1864-1893) ansedel2.gif ansedel2.gif

Dandanell/Bauer/Walker, Eva (1936-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Ekorn, Beata (1748-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hedlund Rydholm, Gustaf Richard (1903-1993) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jerring, Sven Alfred Teodor (1895-1979) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ekorn, Kristoffer (1663-1725) ansedel2.gif

Karlsson, Anna Malvina (1869-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson/Johansson/Salborn, Siri Regina (1907-1998) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Frans Henrik (1871-1890) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Gerda Karolina (1880-1941) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Selma Mathilda (1866-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spång Bertram, Maria (1695-1760) ansedel2.gif

Wijkman, Anders Johan (1786-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Casper (1756-1808) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wijkman, Sven (1690-1756) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Wulf, Elisabeth Helena (-1729) ansedel2.gif

Zimmerman Duhre, Anna Christina (1708-1750) ansedel2.gif

Åslund/Rydholm, Karin Hildegard (1906-1978) ansedel2.gif

Stora Ebbehult, Madesjö, Kalmar län

Månsdotter, Marie (1717-1778) ansedel2.gif ansedel2.gif

Samuelsdotter, Charlotta Maria (1824-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stora Hammar, Malmöhus län

Kristoffersson Olsson, Ida (1889-1967) ansedel2.gif

Olsson, Karl Olof (1922-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stora Jordberga Källstorp, Malmöhus län

Larsson, Anders (1821-) ansedel2.gif

Stora Kopparberg, Kopparbergs län

Sellberg Tunström, Sara (1790-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Tunström, Anna Christina (1825-1871) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stora Kopparberg

Tunström, Jan Jansson (1771-1830) ansedel2.gif

Stora Köpinge Malmöhus län

Göransdotter, Kerstina (1696-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansdotter, Marna (-1720) ansedel2.gif

Månsson, Jöran (1655-1732) ansedel2.gif

Nilsdotter, Cicilia (-1700) ansedel2.gif

Olofsdotter, Sissa (1726-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsson, Per (1723-1794) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stora Köpinge, Malmöhus län

Larsson, Mårten (1647-1726) ansedel2.gif

Mårtensson, Olof (1690-1728) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Cicilia (-1700) ansedel2.gif

Stora Köpinge

Olofsdotter, Sissa (1726-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stora Skedvi, Kopparbergs län

Löfgren, Maria Elisabeth (1850-1934) ansedel2.gif

Stora Tuna Dalarna

Åslund/Rydholm, Karin Hildegard (1906-1978) ansedel2.gif

Storkyrkoförsamlingen Stockholm

Palmblad, Lars-Erik Vilhelm (1923-2008) ansedel2.gif

Storkyrkoförsamlingen, Stockholms län

Dandanell, Charlotta Helena (1856-1933) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Flodberg Palmblad, Anna Josefina Charlotta (1923-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Flodberg, Carl August (1848-1933) ansedel2.gif

Straff- och arbetsfängelset å Långholmen (A)

Spångberg, Henrik Gustaf (1833-1877) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Strängnäs, Södermanlands län

Lindberg Lundkvist, Märta Elna Kristina (1921-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif

Stureby, Vantör

Rydholm, Birger Alexander (1904-1964) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Stånga Gotland

Wåhlström, Ylva Birgitta Maria (1933-) ansedel2.gif

Stångby, Malmöhus län

Nilsson, Måns (1848-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sundsvall Västernorrland

Wallin, Curt Gustav (1947-) ansedel2.gif

Sundsvall

, August Wilhelm (1875-1904) ansedel2.gif

Eriksson Sehlberg, Mathilda Charlotta (1837-1885) ansedel2.gif

Sehlberg Kant, Charlotta Constantia (1873-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg Söderberg, Augusta Theresia (1878-1960) ansedel2.gif

Sehlberg, Jakob (1814-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sehlberg, Nils Christian (1842-1874) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunne Värmland

Gäfvert, Adam (-1729) ansedel2.gif ansedel2.gif

Gäfvert, Jacob (1674-1767) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunne Värmlands län

Jonasson Ellström, Nils (1725-1798) ansedel2.gif

Jonsson, Jon (1796-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter Lindberg, Elisabet Lisken (1732-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Ellström, Jonas (1753-1822) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Ellström, Nils (1757-1806) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunne, Värmlands län

Ekström, Wilhelmina Charlotta Maria (1804-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter Ellström, Cajsa (1798-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter Ellström, Lisa (1796-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter Ellström, Maja (1800-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter Ellström, Maja (1810-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansdotter Ellström, Stina (1806-1881) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jansson Ellström, Nils (1803-1860) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter Ellström, Kerstin (1837-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter Ellström, Stina Kajsa (1829-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsdotter, Ingeborg (1773-1844) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ellström, Gustaf (1839-1854) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ellström, Jan (1820-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ellström, Jon (1822-1869) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ellström, Nils (1824-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ellström, Olof (1834-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson Ellström, Petter (1827-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jonsson, Måns (1741-1794) ansedel2.gif

Jonsson, Måns (1793-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg Dahlén, Inga Lisa (1919-2008) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg Lundkvist, Märta Elna Kristina (1921-2011) ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Martin Elof (1886-1970) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Lindberg, Sven Erik Olof (1928-1991) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Månsson, Jon (1770-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter Ellström, Cajsa (1755-1810) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter Ellström, Lisa (1770-1770) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter Ellström, Stina (1764-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Cathrina (1742-) ansedel2.gif

Nilsson Ellström, Jan (1771-1850) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Ellström, Olof (1767-1792) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Lindberg, Sigrid Maria (1895-1964) ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1768-1824) ansedel2.gif

Spångberg, Adam (1842-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Anders Fredrik (1839-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Spångberg, Josef (1842-1867) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunne, Örebro län

Henriksson Spångberg, Adam (1794-1848) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sunnersberg, Skaraborgs län

, Adolfina (1848-) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Anders Gustaf (1839-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Lars (1805-1868) ansedel2.gif

Sunnersberg, Västra Götalands län

Ekström Nilsson, Eva Christina (1807-1879) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sura

Lindbergh, Bo Magnus (1918-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svedala kommun, Malmöhus län

Andersson, Carl Alfred (1890-1978) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svedala, Malmöhus län

Bengtsson, Johan Niklas (1983-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svedala

Ivarsson, Bengt William (1945-2016) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svennevad, Örebro län

Andersson Köhler, Johan (1709-1791) ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansson Köhler, Hans (1672-1697) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svenstorp Malmöhus län

Albrechtsdotter, Boel (1783-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Albrechtsdotter, Ingar (1777-1847) ansedel2.gif ansedel2.gif

Albrechtsdotter, Karna (1773-1839) ansedel2.gif ansedel2.gif

Albrechtsson, Bengt (1764-1845) ansedel2.gif ansedel2.gif

Albrechtsson, Hans (1770-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Albrechtsson, Jöns (1775-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Albrechtsson, Nils (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Albrechtsson, Per (1767-1821) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allesson, Nils (1832-1833) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allesson, Pehr (1828-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allesson, Påhl (1828-1903) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1663-1719) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Arna (1658-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Bengta (-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersson, Truls (1665-1737) ansedel2.gif ansedel2.gif

Håkansdotter, Bengta (-1702) ansedel2.gif

Håkansson, Nils (1698-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Bodil (-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Ingar (1726-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Matsdotter, Kerstina (1686-1717) ansedel2.gif

Matsson, Per (-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Håkan (1665-1733) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Lars (1645-1705) ansedel2.gif

Persdotter, Hanna (-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1657-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Mats (1684-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rasmusson, Pål (1803-1803) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensson, Per (-1698) ansedel2.gif

Svenstorp, Malmöhus län

Ahlesson, Bengt (1825-1919) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Allesdotter, Anna (1790-1793) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allesdotter, Anna (1794-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allesdotter, Boel (1715-1796) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Allesdotter, Kerstin (1784-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allesdotter, Kjerstina (1822-1878) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allesson, Bengt (1787-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allesson, Bengt (1797-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Allesson, Per (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Anna (1663-1719) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Arna (1658-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Bengta (-1721) ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, Kerstina (1680-1748) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Andersdotter, ingar (1687-1759) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Anna (1693-1754) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Elna (1701-1712) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsdotter, Mätta (1760-1818) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Hans (1762-1766) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Jeppa (1716-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Nils (-1694) ansedel2.gif

Bengtsson, Olof (1688-1734) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per (1690-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif

Bengtsson, Per (1708-1769) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Hansdotter, Anna (1742-1829) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Johannes (1878-1950) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jeppsson, Per Albert (1881-1936) ansedel2.gif ansedel2.gif

Larsson, Bengt (1732-1762) ansedel2.gif ansedel2.gif

Mickelsson, Alle (1675-1739) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Ingrid (-1720) ansedel2.gif

Nilsson, Håkan (1665-1733) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Per (1759-1824) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Olofsson, Bengt (1654-1710) ansedel2.gif

Pehrsdotter, Bengta (1794-1873) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Hanna (1684-1766) ansedel2.gif

Persdotter, Ingar (1742-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persdotter, Kerstin (1748-1789) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Albrekt (1725-1792) ansedel2.gif

Persson, Alle (1745-1798) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1657-1730) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Bengt (1739-1800) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Lars (1752-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Mats (1684-1768) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Persson, Ola (1757-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Pålsdotter, Karna (1766-1823) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Rasmusson, Alle (1800-1884) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svenstorp

Månsson, Nils Henry (1908-2010) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Svinnegarn, Uppsala län

Nilsson Loberg, Nils (1732-1795) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sågarbo Österlövsta

Sågström Jakobsson, Brita (1759-1784) ansedel2.gif ansedel2.gif

Söderfors, Uppsala län

Berglund, Karl Gustaf (1865-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson Berglund, Katarina Erasmina (1909-1983) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsson, Knut Oskar Andreas (1904-1992) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Sjöberg, Johanna Kristina (1871-1950) ansedel2.gif

Söderfors

Berglund, Karl Gustaf (1865-1939) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Södermalm Stockholm

Rydholm, Ada Elsa Ottilia (1887-1966) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rydholm, Carl Gustaf Georg (1867-1958) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Södertälje, Stockholms län

Hansson, Hans (1593-1663) ansedel2.gif

Wåhlström, Lena (1961-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Wåhlström, Oskar Gustaf Adolf (1916-2001) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Södra Agebo, Madesjö, Kalmar län

Petersson, Samuel (1786-1865) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Södra Åby Malmöhus län

Andersson, Jöns (1620-1688) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsson, Anders (1680-1757) ansedel2.gif ansedel2.gif

Olsdotter, Brita (1643-1705) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Södra Åby, Malmöhus län

Jönsdotter, Bengta (1645-1701) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Boel (1672-1733) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Ellena (1685-1748) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Kirstina (1668-1716) ansedel2.gif ansedel2.gif

Jönsdotter, Marna (1667-1723) ansedel2.gif ansedel2.gif

Rasmusson, Anders (1600-1680) ansedel2.gif

Sörensdotter, Kerstina (1712-1773) ansedel2.gif ansedel2.gif

Södra Åby, Mälmöhus län

Persson Lindberg, Elna (1856-1894) ansedel2.gif

Södra Örsjö ägor, Madesjö, Kalmar län

, Maria (1780-) ansedel2.gif ansedel2.gif

Svensdotter, Stina (1749-1789) ansedel2.gif

Sövde Malmöhus län

Ahlesson, Jöns (1860-1937) ansedel2.gif ansedel2.gif

Sövde Malmöhus

Hansson, Joel Evald (1925-2009) ansedel2.gif

Sövestad Malmöhus län

Jonsson, Sören (1668-1732) ansedel2.gif ansedel2.gif ansedel2.gif

Nilsdotter, Hanna (-1702) ansedel2.gif

Sövestad, Malmöhus län

Andersdotter, Anna (1768-) ansedel2.gif

A - B D - F G - G H - H I - K L - L M - M N - O P - S T - T U - V W - Ä Ö - Ö

Personregister    Efternamnsregister

Framställd 2020-05-15 med hjälp av Disgen version 2018.